Jump to content

Advertisements
Đẩu số cốt tủy phú chú giải


43 replies to this topic

#1 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6644 Bài viết:
 • 15338 thanks

Gửi vào 13/10/2011 - 16:57

Gửi quý vị,

Tài liệu về khoa Đẩu số vốn hiếm hoi, tài liệu nền tảng dường như chỉ vẻn vẹn trong một vài cuốn, trong đó Tử Vi đẩu số toàn thư do La Hồng Tiên biên soạn xứng đáng được coi là cuốn sách nền tảng đầu tiên cho sự nghiên cứu. Trong đó AnKhoa đặc biệt lưu tâm tới "Đẩu số cốt tủy phú".

Vì vậy, AnKhoa lập topic này nhằm để đọc và suy ngẫm lại những gì "Cốt tủy phú" trình bày. Người biết rồi thì review lại, chỉ cho người chưa biết, người chưa biết thì đọc và học hỏi.

Chúng ta sẽ đi lần lượt các câu phú:

1)命好身好限好到老榮昌,命衰身衰限衰終身乞丐。

假如身命坐長生帝旺之鄉,本宮又得吉星廟旺,及大小限相遇相生吉,遇吉星則一世謀為無不順遂。
假如身命居死絕之鄉,本宮不見吉化更會羊陀夾火鈴空劫諸般惡曜,而運限又無吉星接應,定主貧賤之命也。


Mệnh hảo thân hảo hạn hảo đáo lão vinh xương, mệnh suy thân suy hạn suy chung thân khất cái.

Giả như thân mệnh tọa trường sinh đế vượng chi hương, bản cung hựu đắc cát tinh miếu vượng, cập đại tiểu hạn tương ngộ tương sinh cát, ngộ cát tinh tắc nhất thế mưu vi vô bất thuận toại. Giả như thân mệnh cư tử tuyệt chi hương, bản cung bất kiến cát hóa canh hội dương đà giáp hỏa linh không kiếp chư bàn ác diệu, nhi vận hạn hựu vô cát tinh tiếp ứng, định chủ bần tiện chi mệnh dã.

2)夾貴夾祿少人知,夾權夾科世所宜。

假如丙丁壬癸生人在辰戌安命,魁鉞加夾,更遇紫微天府日月權祿左右昌曲夾身夾命是為夾貴,富貴必矣。如甲生人身命丑卯而寅祿居中,是為生成之祿,尤為上格。其餘者若甲寅乙卯庚申辛酉四位俱同此格。如甲生人安命在子廉貞化祿居亥,破軍化權居丑,是科權祿夾命,定主富貴,餘倣此。


Giáp quý giáp lộc thiểu nhân tri, giáp quyền giáp khoa thế sở nghi.

Giả như bính đinh nhâm quý sinh nhân tại thìn tuất an mệnh, khôi việt gia giáp, canh ngộ tử vi thiên phủ nhật nguyệt quyền lộc tả hữu xương khúc giáp thân giáp mệnh thị vi giáp quý, phú quý tất hĩ. Như giáp sinh nhân thân mệnh sửu mão nhi dần lộc cư trung, thị vi sinh thành chi lộc, vưu vi thượng cách. Kỳ dư giả nhược giáp dần ất mão canh thân tân dậu tứ vị câu đồng thử cách. Như giáp sinh nhân an mệnh tại tử liêm trinh hóa lộc cư hợi, phá quân hóa quyền cư sửu, thị khoa quyền lộc giáp mệnh, định chủ phú quý, dư phỏng thử.


3)夾日夾月誰能遇,夾昌夾曲主貴兮。
假如太陽太陰在身命前後二宮夾命,不逢空劫羊鈴,其貴必矣。如昌曲夾命亦如之。


Giáp nhật giáp nguyệt thùy năng ngộ, giáp xương giáp khúc chủ quý hề.

Giả như thái dương thái âm tại thân mệnh tiền hậu nhị cung giáp mệnh, bất phùng không kiếp dương linh, kỳ quý tất hĩ. Như xương khúc giáp mệnh diệc như chi.

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 13/10/2011 - 17:00


#2 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6644 Bài viết:
 • 15338 thanks

Gửi vào 14/10/2011 - 15:11

4) 夾空夾劫主貧賤,夾羊夾陀為乞丐。
假如命化忌遇天空地劫羊陀等殺夾身命者,及廉破武等星值之定主孤寒下格,如不貧即夭。又如命化忌兼羊陀火鈴來夾者,亦為下格,或祿在生旺,雖夾羊陀不為下格。又或羊陀空劫不並臨及三方遇權祿者,亦不在夾敗論,但逢殺運有災。


Giáp không giáp kiếp chủ bần tiện, giáp dương giáp đà vi khất cái

Giả như mệnh hóa kỵ ngộ thiên không địa kiếp dương đà đẳng sát giáp thân mệnh giả, cập liêm phá vũ đẳng tinh trị chi định chủ cô hàn hạ cách, như bất bần tức yểu. Hựu như mệnh hóa kỵ kiêm dương đà hỏa linh lai giáp giả, diệc vi hạ cạch, hoặc lộc tại sinh vượng, tuy giáp dương đà bất vi hạ cách. Hưu hoặc dương đà không kiếp bất tịnh lâm cập tam phương ngộ quyền lộc giả, diệc bất tại giáp bại luận, đãn phùng sát vận hữu tai.

5)廉貞七殺反為積富之人,天梁太陰卻作飄蓬之客。
廉貞屬火七殺屬金,是火能制金為權,如貞居未殺居午,身命遇之奇格也,反為積富,或陷地化忌下格。
太陰居卯辰巳午俱為陷地,如亥巳二宮遇天梁坐於身命定主孤寒,不然飄蕩他鄉,耽戀酒色徒耳,又云梁雖不陷亦不作敦厚之人。


Liêm trinh thất sát phản vi tích phú chi nhân, thiên lương thái âm khước tác phiêu bồng chi khách

Liêm trinh chú hỏa thất sát chúc kim, thị hỏa năng chế kim vi quyền, như trinh cư mùi sát cư ngọ, thân mệnh ngộ chi kỳ cách dã, phản vi tích phủ, hoặc hãm địa hóa kỵ hạ cách. Thái âm cư mão thìn tỵ ngọ câu vi hãm địa, như hợi tị nhị cung ngộ thiên lượng tọa vu thân mệnh định chủ cô hàn, bất nhiên phiêu đãng tha hương, đam luyến tửu sắc đồ nhĩ, hựu vận lương tuy bất hãm diệc bất tác đôn hậu chi nhân.

6)廉貞主下賤孤寒,太陰主一生快樂。
假如身命巳亥遇廉貞乃為陷地,三方前後二宮又無吉星拱夾,定為貧賤。
又如身命自未至子宮遇太陰必主富貴,或吉多富貴不小,或吉少亦主刀筆功名。


Liêm trinh chủ hạ tiện cô hàn, thái âm chủ nhất sinh khoái nhạc.

Giả như thân mệnh tị hợi ngộ liêm trinh nãi vi hãm địa, tam phương tiền hậu nhị cung hựu vô cát tinh củng giáp, định vi bần tiện. Hựu như thân mệnh tự vị (mùi) chí tử (tý) cung ngộ thái âm tất chủ phú quý, hoặc cát đa phú quý bất tiểu, hoặc cát thiểu diệc chủ đao bút công danh.

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 14/10/2011 - 15:13


#3 PhuocBao

  Hội viên

 • Hội Viên mới
 • Pip
 • 180 Bài viết:
 • 246 thanks
 • LocationNgôi nhà to ngoài mặt phố

Gửi vào 14/10/2011 - 15:28

Đẩu số cốt tủy phú và nữ mệnh cốt tủy phú thì quá hay rồi.

Nhưng có bản cũng hay không kém là 200 câu phú Ma thị.

Câu phú đã hay, lời giải còn hay hơn.

Lưu ý: câu phú hoàn chỉnh là có lời chú giải, còn chỉ có câu phú không thôi thì chẳng qua là đã bị giấu đi, cắt xén hoặc chú giải tầm bậy.

Ví dụ như câu "giáp Kình giáp Đà vi khất cái" , ai cũng biết giáp Kình Đà thì mệnh có Lộc Tồn, sao nghèo được mà đi ăn xin, khi đó, phải đọc phần chú giải thì mới hiểu tại sao giáp Kình / Đà lại là ăn mày . Cho nên sách mà chỉ kê câu phú mà không có chú giải thì chỉ là "nhá hàng" mà thôi.

#4 Ledung

  Hội viên

 • Hội Viên mới
 • Pip
 • 398 Bài viết:
 • 3 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 19:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TracUyen, on 14/10/2011 - 15:28, said:

Ví dụ như câu "giáp Kình giáp Đà vi khất cái" , ai cũng biết giáp Kình Đà thì mệnh có Lộc Tồn, sao nghèo được mà đi ăn xin, khi đó, phải đọc phần chú giải thì mới hiểu tại sao giáp Kình / Đà lại là ăn mày . Cho nên sách mà chỉ kê câu phú mà không có chú giải thì chỉ là "nhá hàng" mà thôi.

Câu này là dành cho mệnh vô chính diệu đắc Lộc Tồn nhưng không may dính thêm Hóa Kỵ, thành cách "Kình Đà hiệp Kỵ" kết hợp "Lộc Kỵ "là cách ăn mày suốt đời. Còn như mệnh có chính diệu mà dính như thế thì chưa chắc đã đi ăn mày đâu.

#5 Đinh Văn Tân

  Ban Điều Hành

 • Ban Điều Hành
 • 5400 Bài viết:
 • 12564 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 19:39

Yêu cầu AnKhoa tiếp tục .

#6 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6644 Bài viết:
 • 15338 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 20:55

7)先貧後富須還命值武貪,先富後貧只為運逢劫殺。
假如命立丑未二星同宮,蓋武曲之金能剋貪狼之木則木逢制化為有用,故先雖貧而後方富,又得三方有昌曲左右等星拱照主貴,限逢科權祿則貴顯至矣。如身命宮或有一二正曜出門亦遇吉,限制中年行絕地,兼遇劫空耗殺等凶,則身命星無力故後貧也


Tiên bần hậu phú tu hoàn mệnh trị vũ tham, tiên phú hậu bần chích vi vận phùng kiếp sát.

Giả như mệnh lập sửu mùi nhị tinh đồng cung, cái vũ khúc chi kim năng khắc tham lang chi mộc tắc mộc phùng chế hóa vi hữu dụng, cố tiền tuy bần nhi hậu phương phú, hựu đắc tam phương hữu xương khúc tả hữu đẳng tinh củng chiếu chủ quý, hạn phùng khoa quyền lộc tắc quý hiển chí hĩ. Như thân mệnh cung hoặc hữu nhất nhị chính diệu xuất môn diệc ngộ cát, hạn chế trung niên hành tuyệt địa, kiêm ngộ kiếp không háo sát đẳng hung, tắc thân mệnh tinh vô lực cố hậu bần dã.

8)出世榮華權祿守財官之位,生來貧賤劫空臨財福之鄉。
權祿守財帛福德入廟吉多定主榮華,身命值之亦然。
劫空在財帛福德二宮多主人貧賤,身命值之亦然。


Xuất thế vinh hoa quyền lộc thủ tài quan chi vị, sinh lai bần tiện kiếp không lâm tài phúc chi hương.

Quyền lộc thủ tài bạch phúc đức nhập miếu cát đa định chủ vinh hoa, thân mệnh trị chi diệc nhiên. Kiếp không tại tài bạch phúc đức nhị cung đa chủ nhân bần tiện, thân mệnh trị chi diệc nhiên.

9)文曲武曲為人多學多能,左輔右弼秉性克寬克厚。
假如辰戌巳亥卯酉安命遇武曲二星是也,有昌曲坐命未宮見羊陀等殺者災殃,故看法要活靈。如左右二星坐命,不拘星多星少亦主寬厚者。


Văn khúc vũ khúc vi nhân đa học đa năng, tả phụ hữu bật bỉnh tính khắc khoan khắc hậu.

Giả như thìn tuất tị hợi mão dậu an mệnh ngộ vũ khúc nhị tinh thị dã, hữu xương khúc tọa mệnh vị cung kiến dương đà đẳng sát giả tai ương, cố khán pháp yếu hoạt linh. Như tả hữu nhị tinh tọa mệnh, bất câu tinh đa tinh thiểu diệc chủ khoan hậu giả.

Thân!

#7 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6644 Bài viết:
 • 15338 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 21:11

10) 天府天相乃為衣祿之神,為仕為官定主亨通之兆。
假如丑安命巳酉府相來朝,未宮安命亥卯府相來朝是也,甲生人無殺依此斷,如加殺不是。


Thiên phủ thiên tướng nãi vi y lộc chi thần, vi sĩ vi quan định chủ hanh thông chi triệu.

Giả như sửu an mệnh tị dậu phủ tướng lai triêu, vị cung an mệnh hợi mão phủ tương lai triêu thị dã, giáp sinh nhân vô sát y thử đoạn, như gia sát bất thị.

11) 苗而不秀科名陷於凶鄉,發不主財祿主躔於弱地。
假如科臨空劫羊陀之中是也,又或太陽在戌太陰在卯,雖吉化科權祿亦不為美。
假如化祿陷於劫空是也,又或子午申酉宮雖化權祿無用亦主孤貧。


Miêu nhi bất tú khoa danh hãm vu hung hương, phát bất chủ tài lộc chủ triền vu nhược địa.

Giả như khoa lâm không kiếp dương đà chi trung thị dã, hựu hoặc thái dương tại tuất thái âm tại mão, tuy cát hóa khoa quyền lộc diệc bất vi mỹ. Giả như hóa lộc hãm vu kiếp không thị dã, hựu hoặc tý ngọ thân dậu cung tuy hóa quyền lộc vô dụng diệc chủ cô bần.

12) 七殺朝斗爵祿榮昌,紫府同宮終身福厚。
假如寅申子午四宮安命七殺值之是也,亦要左右魁鉞昌曲坐照拱合依此斷,或遇吉限尤美,如加殺不是。
假如寅申二宮安命值紫微天府同居命宮,三方左右魁鉞拱照必主富貴終身福厚,甲生人化吉極美。


Thất sát triêu đấu tước lộc vinh xương, tử phủ đồng cung chung thân phúc hậu.

Giả như dần thân tý ngọ tứ cung an mệnh thất sát trị chi thị dã, diệc yếu tả hữu khôi việt xương khúc tọa chiếu củng hợp y thử đoạn, hoặc ngộ cát hạn vưu mỹ, như gia sát bất thị. Giả như dần thân nhị cung an mệnh trị tử vi thiên phủ đồng cư mệnh cung, tam phương tả hữu khôi việt củng chiếu tất chủ phú quý chung thân phúc hậu, giáp sinh nhân hóa cát cực mỹ.

Thân!

#8 thanhphuc88

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 242 Bài viết:
 • 222 thanks

Gửi vào 16/10/2011 - 21:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 16/10/2011 - 20:55, said:

Xuất thế vinh hoa quyền lộc thủ tài quan chi vị, sinh lai bần tiện kiếp không lâm tài phúc chi hương.
Quyền lộc thủ tài bạch phúc đức nhập miếu cát đa định chủ vinh hoa, thân mệnh trị chi diệc nhiên. Kiếp không tại tài bạch phúc đức nhị cung đa chủ nhân bần tiện, thân mệnh trị chi diệc nhiên
Thân!
Anh AnKhoa cho phép em thắc mắc câu trên phát, Có thể thay Hóa Lộc thành Lộc tồn trong câu trên cho đủ bộ không anh? Thứ nữa,kiếp , không phải đồng thời lâm tài, phúc hay có thể lâm tài hoặc phúc thôi anh? Em không thấy "khoái" lắm khi các bậc tiền nhân phán, sinh lai "bần tiện" , theo em chữ bần thuộc về gia cảnh, kinh tế, có thể nghèo , nhưng chữ " tiện " lại thuộc về nhân cách, là đê tiện, ti tiện...v..v.cái tiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cái này có lẽ không chính xác. Nếu mà được sửa, em sẽ viết lại thành : sinh lai bần hàn kiếp không lâm tài phúc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn#9 NgoaLong

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1749 Bài viết:
 • 4745 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 00:32

Mr Trần& said:

Có thể thay Hóa Lộc thành Lộc tồn trong câu trên cho đủ bộ không anh?
- Cũng có thể lấy Lộc Tồn thay cho Hóa Lộc, vì cũng đồng tính chất, và hơn nữa dù sao có Lộc Tồn thì cũng ngon rồi.

Nếu ở Tài Quan thì có Hóa Lộc có lẽ ngon hơn Lộc Tồn, còn nếu ở Tài Phúc*** thì Lộc Tồn với Hóa Lộc cũng gần gũi hơn.

Trích dẫn

Thứ nữa,kiếp , không phải đồng thời lâm tài, phúc hay có thể lâm tài hoặc phúc thôi anh?
Một cung. Nếu cả 2, theo lý thì xấu hơn, nhưng cả Tài và Phúc đều có thì chỉ gặp tại Dần Thân mà thôi, ở đây thì Không Kiếp cũng không đến nổi xấu lắm.

Trích dẫn

Em không thấy "khoái" lắm khi các bậc tiền nhân phán, sinh lai "bần tiện" , theo em chữ bần thuộc về gia cảnh, kinh tế, có thể nghèo , nhưng chữ " tiện " lại thuộc về nhân cách, là đê tiện, ti tiện...v..v.cái tiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cái này có lẽ không chính xác. Nếu mà được sửa, em sẽ viết lại thành : sinh lai bần hàn kiếp không lâm tài phúc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Có lẽ ý nói là nghèo khó, khó khăn, vất vả về tiền bạc. Đồng thời, có ý nói là tham tiền, keo kiệt. Đó chỉ là nói riêng về Không Kiếp.

*** Có câu Phú nói: "Quyền Lộc thủ Tài Phúc chi vị, xử thế vinh hoa", thấy khá giống với câu Phú trên, chỉ khác ở chổ Tài Quan với Tài Phúc thôi.

Sửa bởi NgoaLong: 17/10/2011 - 00:36


#10 minhminh

  Ban Điều Hành

 • Ban Điều Hành
 • 3553 Bài viết:
 • 22662 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 02:19

BẢN CHẤT CỦA KHÔNG LÀ BẦN
BẢN CHÁT CỦA KIẾP LÀ TIỆN
QUYỀN LỘC TRONG CÂU PHÚ TRÊN KHÔNG CHỈ HIỂU THEO NGHĨA HẠN HẸP LÀ HÓA QUYỀN HÓA LỘC HAY LỘC TỒN
MÀ CẨN PHẢI HIỂU RỘNG RÃI BAO GỒM CÁC TINH ĐẨU TƯỢNG TRƯNG THỂ HIỆN CHO QUYỀN CHO LỘC , NHƯ THÁI DƯƠNG CƯ MÃO THÌN NGỌ , TỬ VI CƯ NGỌ , VŨ KHUC .... VÀ CÁC SAO QUYỀN LỘC ĐẮC ĐỊA
BỞI THẾ CHO NÊN MỚI CÓ CÂU
TÀI CƯ TÀI VỊ NGỘ GIẢ PHÚ GIA
QUYỀN TINH ĐẮC CÁCH OAI NGHI MỘT CÕI
VĂN NGÀY XƯA CÁC CỤ HAY VIẾT THEO LỐI BIỀN NGẪU VÀ ĐỐI
XUẤT THẾ VINH HOA QUYỀN LỘC THỦ TÀI QUAN CHI VI
SINH LAI BẦN TIỆN KIẾP KHÔNG LÂM TÀI PHÚC CHI HƯƠNG
KHÔNG SAI .KHI CHÚNG TA HIỂU THEO NGHĨA THOÁNG RỘNG , KHÔNG NÊN CÂU THÚC VÀO CÂU CHỮ .


Thanked by 1 Member:

#11 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6644 Bài viết:
 • 15338 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 11:02

13) 紫微居午無殺湊位至三公,天府臨戌有星扶腰金衣紫。
假如甲丁己生人,安命午宮值之入格主大貴,其餘宮亦主富足或小貴。
假如甲己生人安命戌宮值之,依此斷,加殺不是,要有魁鉞左右祿權主大富貴,如無此吉星亦平常。

Tử vi cư ngọ vô sát thấu vị chí tam công, thiên phủ lâm tuất hữu tinh phù yêu kim y tử.

Giả như giáp đinh kỷ sinh nhân, an mệnh ngọ cung trị chi nhập cách chủ đại quý, kỳ dư cung diệc chủ phú túc hoặc tiểu quý.
Giả như giáp kỷ sinh nhân an mệnh tuất cung trị chi, y thử đoạn, gia sát bất thị, yếu hữu khôi việt tả hữu lộc quyền chủ đại phú quý, như vô thử cát tinh diệc bình thường.

14) 科權祿拱名譽昭彰,武曲廟垣威名赫奕。
此為三化吉星,如身命坐守一化,財帛官祿二化來合,是三合守照,謂之科權祿拱是也,加吉星位至三公。
假如辰戌二宮安命值之上格,丑未安命次之,宜見左右昌曲吉星則依此斷。

Khoa quyền lộc củng danh dự chiêu chương, vũ khúc miếu viên uy danh hách dịch.

Thử vi tam hóa cát tinh, như thân mệnh tọa thủ nhất hóa, tài bạch quan lộc nhị hóa lai hợp, thị tam hợp thủ chiếu, vị chi khoa quyền lộc củng thị dã, gia cát tinh vị chí tam công.
Giả như thìn tuất nhị cung an mệnh trị chi thượng cách, sửu vị an mệnh thứ chi, nghi kiến tả hữu xương khúc cát tinh tắc y thử đoạn.

15) 科明祿暗位列三台,日月同臨官居侯伯。
假如甲生人安命亥宮,值科星守在命宮,又天祿居寅,則寅與亥合,故曰科明祿暗。
假如命安丑宮日月在未,命安未宮日月在丑謂之同臨是也,訣云日月同臨論對宮,丙辛人遇福興隆。

Khoa minh lộc ám vị liệt tam thai, nhật nguyệt đồng lâm quan cư hầu bá.

Giả như giáp sinh nhân an mệnh hợi cung, trị khoa tinh thủ tại mệnh cung, hựu thiên lộc cư dần, tắc dần dữ hợi hợp, cố viết khoa minh lộc ám.
Giả như mệnh an sửu cung nhật nguyệt tại vị, mệnh an vị cung nhật nguyệt tại sửu vị chi đồng lâm thị dã, quyết vân nhật nguyệt đồng lâm luận đối cung, bính tân nhân ngộ phúc hưng long.

Thân!

#12 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6644 Bài viết:
 • 15338 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 15:51

16) 巨機同宮公卿之位,貪鈴並守將相之名。
假如辛乙生人安命卯宮,二星守命更遇昌曲左右上格,如丙生人次之,丁生人亦主平常,其餘宮分不在此論。
如辰戌丑未子宮安命值之,是為入廟依此斷,如加吉惟子辰二宮坐守尤佳,戊己生人合格。

Cự Cơ đồng cung công khanh chi vị, Tham Linh tịnh thủ tướng tướng chi danh

Giả như Tân, Ất sinh nhân, anh Mệnh tại Mão cung, nhị tinh thủ Mệnh canh ngộ Xương Khúc Tả Hữu là thượng cách, như Bính sinh nhân thứ chi, Đinh sinh nhân bình thường, kỳ dư cung phân bất tại thử luận.

Như Thìn Tuất Sửu Mùi Tý cung an Mệnh trị chi, thị vi nhập miếu y thử đoạn, như gia cát duy Tý Thìn nhị cung tọa thủ vưu giai, Mậu Kỷ sinh nhân hợp cách.

17) 天魁天鉞蓋世文章,天祿天馬驚人甲第。
假如身命坐魁對宮天鉞,身命坐鉞對宮天魁,是謂坐貴向貴,更會吉化其貴必然矣。
假如寅申巳亥四宮安命值天祿天馬坐守,命宮更三合吉守照依此斷,加殺不是。

Thiên Khôi Thiên Việt cái thế văn chương, Thiên Lộc Thiên Mã kinh nhân giáp đệ

Giả như thân mệnh tọa Khối đối cung Thiên Việt, thân mệnh tọa Việt đối cung Thiên Khôi, thị vị tọa quý hướng quý, canh hội cát hóa kỳ quý tất nhiên hĩ.

Giả như Dần Thân Tỵ Hợi tứ cung an mệnh trị Thiên Lộc Thiên Mã tọa thủ, mệnh cung canh tam hợp cát thủ chiếu y thử đoạn, gia sát bất thị.

18) 左輔文昌會吉星尊居八座,貪狼火星居廟旺名鎮諸邦。
假如此二星座守身命,更三方吉拱依此斷,加殺劫空不合此格。
假如辰戌丑未四宮安命,值此上格,三方吉化拱照尤美,如卯宮安命無殺次之,如羊陀空劫不是。

Tả Phụ Văn Xương hội cát tinh tôn cư bát tọa, Tham Lang Hỏa Tinh cư miếu vượng danh trấn chư bang

Giả như thử nhị tinh tọa thủ thân mệnh, canh tam phương cát củng y thử đoạn, gia sát kiếp không bất hợp thử cách.

Giả như Thìn Tuất Sửu Mùi tứ cung an mệnh, trị thử thượng cách, tam phương cát hóa củng chiếu vưu mỹ, như mão cung an mệnh vô sát thứ chi, như dương đà không kiếp bất thị.

Thân!

#13 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6644 Bài viết:
 • 15338 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 16:01

19) 巨日同宮官封三代,紫府朝垣食祿萬鐘。
寅宮安命值此,無劫空四殺上格,申宮次之,巳亥不為美,如巳宮有日守命垣,亥有巨者上格,巳有巨守命,亥有日者不為美下格,申有日守命寅巨來朝者亦上格,寅有日守命申有巨來朝者平常之人。
如寅宮安命午戌宮紫府來朝,申宮安命子辰二宮有紫府來朝,是為人君訪臣之象奇格也。更遇流祿巡逢必然位至公卿,如七殺在寅申坐命者亦為上格,如化忌加凶殺平常之論。

Cự Nhật đồng cung quan phong tam đại, Tử Phủ triều viên thực lộc vạn chung

Dần cung an mệnh trị thử, vô kiếp không tứ sát thượng cách, Thân cung thứ chi, Tị Hợi bất vi mỹ, như Tị cung hữu Nhật thủ mệnh viên, Hợi hữu Cự giả thượng cách, Tị hữu Cự thủ mệnh, Hợi hữu Nhật giả bất vi mỹ hạ cách, Thân hữu Nhật thủ mệnh Dần Cự lai triều giả diệc thượng cách, Dần hữu Nhật thủ mệnh Thân hữu Cự lai triều giả bình thường chi nhân(?)

Như Dần cung anh mệnh Ngọ Tuất cung Tử Phủ lai triều, Thân cung an mệnh Tý Thìn nhị cung hữu Tử Phủ lai triều, thị vi nhân quân phóng thần chi tượng kỳ cách dã. Canh ngộ lưu lộc tuần phùng tất nhiên vị trí công khanh, như Thất Sát tại Dần Thân tọa mệnh giả diệc vi thượng cách, như Hóa Kỵ gia hung sát bình thường chi luận.

20) 科權對拱躍三汲於禹門,日月並明佐九重於堯殿。
遷移財帛官祿三方拱是也,或命宮有化科權祿三方守照,無殺亦然。
丑宮安命,日巳月酉來朝為並明,辛乙生人合格,如丙生人主貴,丁生人主富,加四殺空劫忌平常。

Khoa Quyền đối củng dược tam cấp vu vũ môn, Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trọng vu nghiêu điện

Thiên Di, Tài Bạch, Quan Lộc tam phương củng thị dã, hoặc mệnh cung hữu Hóa Khoa Quyền Lộc tam phương thủ chiếu, vô sát diệc nhiên.

Sửu cung anh mệnh, Nhật Tị Nguyệt Dậu lai triều vi tịnh minh, Tân Ất sinh nhân hợp cách, như Bính sinh nhân chủ quý, Đinh sinh nhân chủ phú, gia tứ sát không kiếp kỵ bình thường.

21) 府相同來會命宮全家食祿,三合明珠生旺地穩步蟾宮。
三合照臨更遇本宮吉多,身命無敗是為府相朝垣之格,富貴必矣,訣云府相廟垣格最良,出仕為官大吉昌。
如在未宮安命,日在卯宮,月在亥宮來朝,為明珠出海,定主財官雙美,如辰宮日守命戌宮月對照,月守命辰宮日對照,必主極貴。

Phủ Tướng đồng lai hội mệnh cung toàn gia thực lộc, tam hợp minh châu sinh vượng địa ổn bộ thiềm cung

Tam hợp chiếu lâm canh ngộ bản cung cát đa, thân mệnh vô bại thị vi Phủ Tướng triều viên chi cách, phú quý tất hĩ, quyết vân Phủ Tướng miếu viên cách tối lương, xuất sĩ vi quan đại cát xương.

Như tại Mùi cung anh mệnh, Nhật tại Mão cung, Nguyệt tại Hợi cung lai triều, vi minh châu xuất hải, định chủ tài quan song mỹ, như Thìn cung Nhật thủ mệnh Tuất cung Nguyệt đối chiếu, Nguyệt thủ mệnh Thìn cung Nhật đối chiếu, tất chủ cực quý.

Thân!

#14 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6644 Bài viết:
 • 15338 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 18:22

22) 七殺破軍宜出外,機月同梁作吏人。
此二星會身命於陷地,主諸般手藝能精,出外可也,殺寅申軍巳亥論。
此四星必身命三合曲全方準刀筆功名可就,加殺化忌下格,訣云寅申會同梁機月,必定作吏人,若無四星三者難成。


Thất Sát Phá Quân nghi xuất ngoại, Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân

Thử nhị tinh hội thân mệnh vu hãm địa, chủ chư bàn thủ nghệ năng tinh, xuất ngoại khả dã, Sát Dần Thân, Quân Tị Hợi luận.

Thử tứ tinh thất thân mệnh tam hợp khúc toàn phương chuẩn đao bút công danh khả tựu, gia sát hóa kỵ hạ cách, quyết vân dân thân hội Đồng Lương Cơ Nguyệt, tất định tác lại nhân, nhược vô tứ tinh tam giả nan thành.

23) 紫府日月居旺地斷定公侯器,日月科祿丑宮中定是方伯公。
紫午宮府戌宮日卯辰宮月酉戌亥,又化祿科權坐身命是也,加殺劫空忌不是,此終美玉環玷。
丑未安命日月化科祿坐守是也,如無吉化雖日月同宮不為美也,祕云日月丑未命中逢,三方無吉福難生,若還吉化方為美,方面威權福祿增。


Tử Phủ Nhật Nguyệt cư vượng địa đoạn định công hầu khí, Nhật Nguyệt Khoa Lộc sửu cung trung định thị phương bá công

Tử Ngọ cung, Phủ Tuất cung, Nhật Mão Thìn cung, Nguyệt Dậu Tuất Hợi cung, hựu Hóa Lộc Khoa Quyền tọa thân mệnh thị dã, gia sát kiếp không kỵ bất thị, thử chung mỹ ngọc hoàn điếm.

Sửu Mùi anh mệnh Nhật Nguyệt hóa Khoa Lộc tọa thủ thị dã, như vô cát hóa tuy Nhật Nguyệt đồng cung bất vi mỹ dã, bí vân Nhật Nguyệt Sửu Mùi vị mệnh trung phùng, tam phương vô cát phúc nan sinh, nhược hoàn cát hóa phương vi mỹ, phương diện uy quyền phúc lộc tăng.

24) 天梁天馬陷飄蕩無疑,廉貞殺不加聲名遠播。
巳亥申宮安命值天梁失陷,而天馬又同宮,又或陷於火羅空劫依此而斷。
殺謂四殺也,如卯宮安命值之主貴,亦宜三合吉拱是也,加殺平常或在未申二宮坐命無殺亦吉。


Thiên Lương Thiên mã hãm phiêu đãng vô nghi, Liêm Trinh sát bất gia thanh danh viễn bá

Tị Hợi Thân (thân?) cung an Mệnh trị Thiên Lương thất hãm, nhi Thiên Mã hựu đồng cung, hựu hoặc hãm vu hỏa linh(?) không kiếp y thử nhi đoạn.

Sát chỉ tứ sát, như Mão(?) cung an mệnh trị chi chủ quý, diệc nghi tam hợp cát củng thị dã, gia sát bình thường, hoặc tại Mùi Thân nhị cung tọa mệnh vô sát diệc cát.

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 17/10/2011 - 18:23


#15 thanhphuc88

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 242 Bài viết:
 • 222 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 22:28

Dịch ra Quốc ngữ rồi mà đọc vẫn như Kinh Đạt Ma.Vụ này chắc phải học thêm khóa Tiếng Trung rồi. Diễn đàn ta có bác nào giỏi Hán - Ngữ giúp thì tốt quá. Nghe nói có ông Ryan thì phải ?


Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |