Online Four Pillars Calculator
Lập Tứ Trụ

Múi giờ (tùy chọn):
Kinh độ (tùy chọn):
Ngôn ngữ:
Tứ trụ được tính toán tùy theo Múi giờ,
vui lòng chọn đúng Múi giờ nơi bạn được sinh ra.
Chọn theo thời gian địa phương.
Kinh độ của nơi bạn được sinh ra, cần nhập chính xác.
Giá trị cho phép trong khoảng -180 --> 180.
Giá trị âm được tính theo về hướng Tây so kinh tuyến gốc (kinh tuyến Greenwich O độ )
(Ví dụ Sài Gòn: 106.616669; Hà Nội: 105.849998; Hong Kong: 114)

Năm
(lớn hơn 1900)

Tháng

Ngày

Giờ

Phút

Giới tính
Four Pillars
Lập Tứ Trụ

Conception
Thai Nguyên
Hour
Giờ
Day
Ngày
Month
Tháng
Year
Năm
Life
Thai Tức


Destiny Numerals -

Luck Periods / Đại Vận Tốt Đẹp

9 Star Ki and Ming Gua

(Year) (Month)

Ming Gua:

Palaces

SE

S

SW

E

W

NE

N

NW