Thiên Duyên Tiền Định

Ví dụ:
- Chồng sinh năm 1980 (DL) sang ÂL là: Canh Thân --> [Chọn] Can tuổi Chồng: chữ Canh
- Vợ sinh năm 1984 (DL) sang ÂL là: Giáp --> [Chọn] Chi tuổi Vợ: chữ

Can tuổi Chồng

Chi tuổi Vợ