Căn Duyên Tiền Định

Ví dụ:
- Chồng sinh năm 1980 (DL) sang ÂL là: Canh Thân
- Vợ sinh năm 1984 (DL) sang ÂL là: Giáp

Tuổi Chồng

Tuổi Vợ