Jump to content

Advertisements
Tạo quẻ Diệc ( Dịch ) - An Lục Thân - Lục Thần.....


52 replies to this topic

#46 huynhthanhchiem

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 205 Bài viết:
 • 340 thanks

Gửi vào 21/05/2012 - 22:55

Bài số 30.- AN NGUYỆT QUÁI VÀ THẾ THÂN
(Đọc thuộc lòng)

- Dương thế tùng Tý nhựt khởi. Âm thế tùng Ngọ ngoạt sanh.
- Tý Ngọ trì thế, thân cư sơ. Sửu Mùi trì thế, thân cư nhị.
- Dần Thân trì thế, thấn cư tam. Mẹo Dậu trì thế, thân cư tứ.
- Thì, Tuất trì thế, thân cư ngũ. Tỵ Hợi trì thế, thân cư lục.

Thanked by 1 Member:

#47 huynhthanhchiem

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 205 Bài viết:
 • 340 thanks

Gửi vào 24/05/2012 - 23:27

Điểm đặc biệt là quẻ Dịch có quẻ Tiên Thiên Diệc số. Là quẻ chỉ có một hào động. Đây là quẻ không dùng đồng tiền để gieo mà dựa vào thời gian, tiếng động, bẻ nhánh cây...v.v. để độn quẻ. Bản để tải về tại đây :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 2 Members:

#48 huynhthanhchiem

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 205 Bài viết:
 • 340 thanks

Gửi vào 24/05/2012 - 23:52

Từ Bài số 29.- TÁM CUNG PHƯƠNG HƯỚNG ta có thể dùng để độn quẻ Tiên Thiên Diệc Số. Vì quẻ có một hào động nên dễ đoán hơn quẻ diệc bằng cách gieo 3 đồng tiền nhiều. Tuy nhiên để quẻ linh hiển thì cần tuyệt đối không sử dụng được trong những giờ không vong. Những giờ này chính là những giờ Tuần không hoặc Triệt không. Nhớ xem kỹ để tránh giờ không vong dưới đây
Bảng – Lục Giáp Tuần Trung Không Vong
( Chỉ luận ngày giờ, không luận năm tháng )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bài thơ Triệt Lộ Không Vong
Giáp Kỷ Thân Dậu tối vi sầu
Ất Canh Ngọ Mùi bất tu cầu
Bính Tân Thìn Tỵ hà tất hướng
Đinh Nhâm Dần Mão nhất trùng ưu
Mậu Quý Tí Sửu tọa cao đường
Thời phạm Không vong vạn sự hưu
( Lấy can ngày tính chi giờ )
Sau đó bấm quẻ trên bàn tay để độn :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tùy theo tháng để khởi độn và lấy ngày làm nội quái và giờ làm ngoại quái

còn tiếp

Thanked by 1 Member:

#49 hieuchan

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 130 Bài viết:
 • 117 thanks

Gửi vào 11/07/2012 - 10:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huynhthanhchiem, on 29/02/2012 - 02:34, said:


Chữ Quái là quẻ, sơ là đầu, nhị là hai, tam là ba, tứ là bốn, ngũ là năm, lục là sáu. Phép gieo quẻ bắt dưới chấm lên. Quái sơ thế sơ ứng tứ; quái nhị thế nhị ứng ngũ; quái tam thế tam ứng lục; quái tứ thế tứ ứng sơ; quái ngũ thế ngũ ứng nhị; thất viết du hồn thế tứ ứng sơ; bát viết qui hồn thế tam ứng lục; bát thuần thế lục ứng tam; mỗi tượng là tám quẻ.
Trong đó QUẺ 6 là quẻ du hồn. Và Quẻ 7 là quẻ quy hồn

_____________________________
Hình như chỗ này dịch không đúng : thất viết du hồn là quẻ 7 là du hồn và bát viết qui hồn là quẻ 8 là qui hồn .
hiếu chân

Thanked by 1 Member:

#50 hieuchan

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 130 Bài viết:
 • 117 thanks

Gửi vào 11/07/2012 - 10:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huynhthanhchiem, on 11/02/2012 - 09:02, said:

Trong bài trước nói về quẻ đơn. Bài này nói về quẻ kép, hai quẻ đơn chồng lên nhau tạo thành quẻ kép.
Ví dụ :
CÀN chồng lên CÀN thành quẻ thuần CÀN IIIIII
KHẢM chồng lên SƠN thành quẻ LỮ ::I:I:
TỐN chồng lên KHẢM thành quẻ HOÁN :I::II
_________________________________
Khảm là Thủy, nếu chồng lên Sơn không phải thành quẻ Lữ .
Thủy Sơn thành Kiển .
hiếu chân

Thanked by 1 Member:

#51 huynhthanhchiem

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 205 Bài viết:
 • 340 thanks

Gửi vào 17/01/2013 - 17:33

Thủy sơn Kiển đúng rồi tôi nhầm. Cảm ơn hiếu chân

#52 cadic666

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 1 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 07/03/2013 - 09:29

Thực lòng cám ơn bác, sách này như là trời cho của

#53 leduc2512

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 1 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 30/08/2020 - 23:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huynhthanhchiem, on 21/05/2012 - 22:55, said:

Bài số 30.- AN NGUYỆT QUÁI VÀ THẾ THÂN
(Đọc thuộc lòng)

- Dương thế tùng Tý nhựt khởi. Âm thế tùng Ngọ ngoạt sanh.
- Tý Ngọ trì thế, thân cư sơ. Sửu Mùi trì thế, thân cư nhị.
- Dần Thân trì thế, thấn cư tam. Mẹo Dậu trì thế, thân cư tứ.
- Thì, Tuất trì thế, thân cư ngũ. Tỵ Hợi trì thế, thân cư lục.


Xin cho mọi người cho tôi hỏi giải nghĩa quẻ này


Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Diễn Đàn Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |