Jump to content

Advertisements
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ TRONG LÀNG TA


37 replies to this topic

#31 PhapVan

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 848 Bài viết:
 • 1206 thanks

Gửi vào 26/06/2020 - 18:01

Tôi tin câu chuyện anh quangdct chia sẻ về trải nghiệm trì chú Dược sư chữa bệnh của riêng mình. Vì tôi đã có những người bạn hoặc người thân của bạn gặp khó khăn vê bệnh tật và cũng đã niệm danh hiệu Dược Sư Phật và trì chú (có người đã từng niệm nhiều; có người mới được hướng dẫn niệm trong lúc cấp bách) , đều gặp may mắn không ngờ trong quá trình điều trị, như gặp đúng thầy đúng thuốc. Và nghĩ mãi không ra, làm sao lại có sự may mắn đến như vậy !

Những người đã niệm ấy, xem như một trợ duyên tin tưởng và củng cố đức tin của mình.

Thanked by 3 Members:

#32 PhapVan

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 848 Bài viết:
 • 1206 thanks

Gửi vào 26/06/2020 - 20:43

Tôi xin đăng bài, mong người tìm hiểu hiểu thêm về pháp trì niệm (bài này tôi chép lại từ chỗ Sư Huynh - không thấy ghi tên tên tác giả)

KHÁI NIỆM VỀ THẦN CHÚ MẬT TÔNG

Trong Phật giáo cũng như các Tôn-giáo khác luôn luôn có hai phần Hiển và Mật.

Hiển giáo là những giáo lý được chỉ bày rõ ràng, còn Mật giáo là những lời dạy Bí-mật, khó hiểu, ít được phổ biến.

Mật-tông thuộc về mật-giáo là môn bí yếu nhất trong Phật giáo. Do ở chỗ bí yếu đó chúng ta cần phải hiểu sự khác biệt giữa các loại Thần chú (Dhàrani). Như Đảnh chú, Tâm chú và Tùy Tâm chú.

Chúng sanh trong ba cõi cũng có những Dhàrani, nhưng chẳng phải là Dhàrani giải thoát, mà chỉ là những rung động của thất tình lục dục. Dhàrani của Bồ-tát xuất phát từ hạnh nguyện và trí huệ, ngoài lợi ích phụ về vật chất còn đưa đến chỗ giải thoát rốt ráo.

1. Đảnh chú:
Dhàrani của chư Phật thường phát xuất từ đỉnh đầu có hào quang 1000 cánh (nhập định tuyên thuyết thần chú) được gọi là Đảnh chú. Đảnh chú là thành quả tu tập Tướng-Tánh viên-thông, Bình-đẳng, Bất-nhị. Nếu ai trì Đảnh chú thì với thời gian sẽ đạt Trí-huệ và hạnh nguyện của vị Phật, tác giả Đảnh chú ấy và người đó sẽ có pháp hệ của Ngài.
Đảnh chú là loại Dhàrani tối thượng, có công năng giúp chúng ta đạt được nhiều Tam muội giải thoát, phát huy tối đa các uy lực của Vũ trụ. Các Bồ-tát Thập địa vẫn phải trì niệm Đảnh chú cho đến khi thành Phật.

2. Tâm chú
Tâm chú do các Đại Bồ-tát thiết lập trong khi thực hành bổn nguyện độ sanh. So với Đảnh chú của chư Phật, Tâm chú có công năng kém hơn, chỉ có thể giúp chúng ta đắc một vài tam muội tức là một vài thần thông giải thoát. Khi Bồ tát đã phá vỡ được một sở chấp cố hữu của mình thì liền đó phát sinh những tần số rung động. Tần số đó là kết quả của Lý và Sự được hoàn mãn trong hạnh phá chấp của Bồ tát. Tần số tư tưởng ấy được gọi là Dhàrani nó Tổng trì Lý và Sự. Tâm chú không phải là nhân, là hột giống chánh, mà là nhân phụ có nhiệm vụ hỗ trợ các Đảnh chú bằng cách bứt phá các tạp nhiễm. Vì thế mới nói Tâm chú có công năng tiêu trừ các Nghiệp.

3. Tùy Tâm chú
Tùy Tâm chú thuộc loại phụ phát sinh từ Tâm chú. Một Tâm chú có khi có nhiều Tùy Tâm chú, đó là những câu chú ngắn mà Bồ tát đã phát minh sau khi thành tựu việc đối trị một thứ vọng tưởng nào đó mà Bồ tát thường vướng mắc.

Qua việc trình bầy trên đây, chúng ta thấy rằng Đảnh chú, Tâm chú hoặc Tùy Tâm chú nếu được trì niệm liên tục hàng ngày không những công năng tiêu trừ các nghiệp, mà giúp chúng ta thâm nhập được kho tàng Dhàrani của chư Phật và Bồ tát, từ đó mới rốt ráo hòa nhập vào lực lượng vô tận của vũ-trụ.

Mật tông như đã nói, ít được phổ biến trong giới Phật tử, vì nó là một môn học bí mật, chỉ có các vị Chân Sư mới tâm truyền cho đệ tử mà thôi. Các sách về Mật-tông được lưu truyền từ trước đến nay chỉ đề cập đến hình thức Đàn-pháp, khế-ấn, chớ tuyệt nhiên không phổ biến bí quyết thâm nhập kho Tàng thức và Đàn-pháp (kho tàng Dhàrani). Vì thế công phu Mật-tông bề ngoài tuy có giúp cho hành giả đạt được một vài thần thông. Nhưng trong rất nhiều trường hợp đã khiến cho hành-giả rơi vào nẻo tà. Do đó có thể nói là Mật-tông là con dao hai lưỡi, ngay từ khi nó trang bị cho mình một ít thần thông, nó đã hại mình rồi.

Người ta thường ít để ý đến việc trì niệm Thần-chú, chỉ chú trọng đến công phu quán chiếu do có thể sớm thành tựu định-lực và quán-lực rất cần thiết cho việc phát huy trí-huệ.

Người tu Mật-tông trái lại chuyên trì niệm Thần-chú, nhờ vậy mà các vọng niệm nằm sâu trong tạng thức lần hồi được chuyển hóa thành những chơn niệm do sức mạnh của các tần âm ba trong câu chú. Vô tình họ đã thành tựu Định-huệ mà không mất nhiều thì giờ đã để hành các pháp quán như bên thiền-tông.

Như đã nói, pháp Quán Thế Âm chủ trương Thiền Mật song tu. Nếu hiểu biết đúng và thực hành đúng thì chúng ta rút ngắn thời gian tu tập, bởi các thứ VỌNG trong tạng-thức đã bị hai thứ lực: tự-lực và tha-lực cùng một lúc chuyển hóa. Kết quả đạt được sẽ là một trạng-thái an-vui, tự-tại, Đại Niết Bàn Nội-Tâm.

TÂM CHÚ BÁT-NHÃ

Tâm kinh rất cô đọng, ngắn gọn, một chữ cũng không thừa mà cũng không thiếu. Tâm kinh gồm vẻn vẹn có 260 chữ nhưng trong đó có 18 chữ của Tâm chú được ghi lại như sau:

GATE GATE PRAGATE PRASAMGGATE BODHI SVAHA

Tuy không hiểu trọn vẹn ý nghĩa của Tâm chú, nhưng chúng ta cũng có thể tạm dịch như sau:

Đi qua, Đi qua, Đi qua bờ bên kia, Rốt ráo đi qua bờ bên kia (giác-ngạn), Được giác ngộ, Chúc may mắn.

Chú Bát Nhã do Bồ tát Quán-tự-tại, một danh hiệu khác của Bồ-tát Quán-thế-âm phát minh sau khi ngài đã dứt trừ xong các thứ Ngã-chấp vi-tế trong tạng-thức của Ngài, vì thế chú Bát-nhã được gọi là Tâm-chú.
Tâm-chú Bát-nhã nếu được trì niệm thường xuyên và được phối hợp với việc Quán tưởng câu “Ngũ uẩn giai không”, sẽ mau chóng chuyển hóa tất cả mọi Vọng niệm chấp Ngã, chấp Pháp đã từ lâu ẩn núp sâu kín trong Tạng-thức của mỗi người chúng ta.

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMÃ SAMBUDDHÀSSA
NAMO VAIROCANA BUDDHÀ
NAMO AKSOBHIYA BUDDHÀ
NAMO RATNA SAMBHÀVA BUDDHÀ
NAMO AMITABHA BUDDHÀ
NAMO AMOGHA SIDDHI BUDDHÀ

Cẩn khải

P/s : hình như tôi đã post bày này ở tuvilyso

Thanked by 1 Member:

#33 bambooo

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPip
 • 768 Bài viết:
 • 1363 thanks

Gửi vào 26/06/2020 - 22:05

Nếu Bạn nào chưa có việc làm thì hãy Thành Tâm Thành Ý trì tụng Chú Đại Bi 21 biến/21 ngày, nếu vẫn lăng xăng thì sẽ mất thời gian nhiều hơn (như bamboo ^^). Bạn sẽ có việc làm như mong ước hoặc là công việc đó sẽ hoàn toàn phù hợp với những gì bạn đang có, phù hợp với hoàn cảnh của bạn, kiểu như khi bạn nghĩ mình không có cái này thì sao đi làm được ta... thì công việc bạn có được không làm bạn nghĩ như vậy nữa. Có khi bạn kiếm hoài vẫn chưa thấy được việc, mà ở Nhà công việc lại tự tìm đến bạn, 100% ^^

Còn một điều nữa, nếu giai đoạn đầu bạn vẫn chưa tin tưởng 100%, hoài nghi, lăng xăng, vẫn chưa thấy gì cả... thì bạn cứ tiếp tục trì tụng nhé, dưng đến một lúc bạn trì tụng nhưng không mong cầu gì nữa, hoặc Bạn tự thấy, tự muốn, tự Nguyện cho những người khó khăn giống như mình, thì lúc đó Bạn sẽ được ạ.

Thanked by 3 Members:

#34 rocker

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 58 Bài viết:
 • 97 thanks

Gửi vào 02/07/2020 - 02:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 10/06/2020 - 05:54, said:

Chổ nào Ông Trump cũng góp vốn vô hết nhưng 4,5 trăm ngàn, riêng chổ bên Anh gần xong sản phẫm, Ông gop vô 1,2 tỷ và họ hứa làm ra 3 tỷ liều vaccin, trong đó dành riêng cho Mỹ 300 triệu liều và Anh 100 triệu liều . Tháng 9 nầy có rồi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Báo nào cũng nói về dự án 10 tỉ usd này. Bây giờ ông Tân chịu tin chưa?
Làm gì có chuyện 1.2 tỉ rẻ bèo vậy?

Thanked by 1 Member:

#35 rocker

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 58 Bài viết:
 • 97 thanks

Gửi vào 01/08/2020 - 16:51

Vâng, có bệnh thì vái tứ phương. Lại 2.1 tỉ đô ra đi vì vaccine đây:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xin đừng nghĩ 1.2 tỉ giải quyết xong đại dịch thế kỷ.
Vấn đề là gom hết hàng của thế giới khiến con dân nước thứ 3 không có thuốc trong thời gian dài nữa!

Thanked by 1 Member:

#36 rocker

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 58 Bài viết:
 • 97 thanks

Gửi vào 06/08/2020 - 00:18

Dường như dịch bệnh đã qua nhưng trở lại kinh dị hơn!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lại 1 tỉ đô la nữa chi ra nữa đây.
Biết bao nhiêu tiền phải bỏ ra cho đủ?
Thấy ai có cái gì cũng phải nhảy vào mà tranh chấp ký hợp đồng xí phần.
Cho tới khi có vaccine tiêm cho dân thì bỏ ra 10 lần 1.2 tỉ là may mắn lắm rồi. Ông Tân hỉ?

Thanked by 1 Member:

#37 rocker

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 58 Bài viết:
 • 97 thanks

Gửi vào 09/09/2020 - 12:59

Hôm nay lại nhận được tin chương trình vaccine của Anh, Đại học Oxford có hiệu ứng phụ nên bị ngưng (on hold): "The AstraZeneca vaccine, known as AZD1222, was invented by the University of Oxford and an associated company, Vaccitech."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xem như 1,2 tỉ đô của Mỹ bỏ vô tài trợ nghiên cứu và đặt hàng vaccine xem như là bỏ bể!
Con đường tìm vaccine không mượt mà.

Thanked by 1 Member:

#38 quangdct

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1767 Bài viết:
 • 2981 thanks

Gửi vào 21/09/2020 - 06:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nahtlee, on 24/06/2020 - 21:36, said:

Xin phép định mệnh a quangdct nhé, a đang phân biệt chủng tộc vs bạn Lu nhé, da bạn Lu hơi đen nhưng luôn đc ơn trên che chở chứ a nghỉ chỉ mình a trắng à.
A hành trì vậy là ns cho sang mồm chứ thực chất a đang đi xin xỏ phật thánh đấy thôi chứ tu cái éo gì, tu mà đọc chú như cái máy càng nhiều càng tốt như a thì quê tôi mấy bà bán cá đắc quả nhập lưu cả rồi.

Biết tu nghĩa là gì không?
Trả lời sai - miễn nói chuyện


Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |