TỬ
  
THIÊN ĐỒNG (D)
  
Phượng Các
Thái Tuế
Giải Thần
  
Thiên Phúc
  
Địa Giải
  
Hỷ Thần
  
Thiên Việt
  
Đường Phù
  
 Đinh Tị
Bệnh
33
THÊ
TUẦN 
VŨ KHÚC (V)
THIÊN PHỦ (M)
Văn Xương
Thiên Không
Bát Tọa
Phi Liêm
Phong Cáo
  
Thiên Quan
  
Đào Hoa
  
Thiên Giải
  
Thiếu Duơng
  
 Mậu Ngọ
Suy
23
BÀO
TUẦN 
THÁI DƯƠNG (D)
THÁI ÂM (D)
HÓA KHOA
Địa Không
Tấu Thư
Thiên Hình
  
Tang Môn
  
  
  
  
  
  
  
  
 Kỷ Mùi
Đế Vượng
13
MỆNH
  
THAM LANG (D)
  
Văn Khúc
HÓA KỴ
Tam Thai
Cô Thần
Thiếu Âm
Tướng Quân
Quốc Ấn
  
  
  
  
  
  
  
 Canh Thân
Lâm Quan
3
TÀI (THÂN)
  
PHÁ QUÂN (D)
  
HÓA LỘC
Thiên La
Thiên Hỷ
Quả Tú
  
Trực Phù
  
Bệnh Phù
  
  
  
  
  
  
 Bính Thìn
Tử
43
Mão
Thìn
Tị
Ngọ
Dần
Họ tên:  
MTD
 
Âm Nam
 
Âm Dương nghịch lý
 
 
Năm:  
1893
Quý Tị
Tháng:  
12 (11)
Giáp Tý
Ngày:  
26 (19)
Đinh Dậu
Giờ:  
7:07
Giáp Thìn
 
 
Mệnh:  
Trường lưu Thủy
Cục:  
Mộc Tam Cục
Chủ mệnh:  
VŨ KHÚC
Chủ thân:  
THIÊN CƠ
 
THÂN cư TÀI
 
 
Ngày lập:  
17/03/2014 14:43


Copyright © 2012 Tử Vi Lý Số
Mùi
Sửu
Thân
Hợi
Tuất
Dậu
PHỤ MẪU
  
THIÊN CƠ (M)
CỰ MÔN (M)
HÓA QUYỀN
Phá Toái
Long Trì
Quan Phù
Thiên Thọ
Tiểu Hao
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tân Dậu
Quan Đới
113
TẬT ÁCH
  
  
  
Thiên Quý
Địa Kiếp
Văn Tinh
Thiên Sứ
Thiên Khôi
Điếu Khách
  
Đại Hao
  
  
  
  
  
  
 Ất Mão
Mộ
53
PHÚC ĐỨC
  
TỬ VI (V)
THIÊN TƯỚNG (V)
Thai Phụ
Địa Võng
Nguyệt Đức
Tử Phủ
Hồng Loan
  
Thiên Trù
  
Thanh Long
  
  
  
  
  
 Nhâm Tuất
Mộc Dục
103
DI
  
LIÊM TRINH (V)
  
Tả Phù
Kiếp Sát
Thiên Đức
Lưu Hà
Phúc Đức
Linh Tinh
  
Phục Binh
  
  
  
  
  
  
 Giáp Dần
Tuyệt
63
  TRIỆT
  
  
Thiên Tài
Kình Dương
Hoa Cái
Thiên Thương
  
Thiên Khốc
  
Bạch Hổ
  
Quan Phủ
  
  
  
  
 Ất Sửu
Thai
73
QUAN
  TRIỆT
THẤT SÁT (M)
  
Hữu Bật
  
Long Đức
  
Lộc Tồn
  
Bác Sĩ
  
  
  
  
  
  
  
 Giáp Tý
Dưỡng
83
ĐIỀN
  
THIÊN LƯƠNG (H)
  
Ân Quang
Đà La
Thiên Y
Thiên Riêu
Thiên Mã
Hỏa Tinh
Lực Sĩ
Thiên Hư
  
Tuế Phá
  
Đẩu Quân
  
  
 Quý Hợi
Tràng Sinh
93