Jump to content

Advertisements
Rong chơi cùng Thiên Tướng


4 replies to this topic

#1 NhatHanh

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 362 Bài viết:
 • 1719 thanks

Gửi vào 28/06/2021 - 22:32

Sinh tháng Tý, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Sửu hợp 2 tháng Hợi, Tý, kị tháng Ngọ.
Sinh tháng Sửu, nếu cung tiểu hạn Vũ Tướng tại Dần hợp 2 tháng Tuất, Hợi, kị tháng Mùi.
Sinh tháng Dần, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Mão hợp 2 tháng Dậu, Tuất, kị tháng Thân.
Sinh tháng Mão, nếu cung tiểu hạn Tử Tướng tại Thìn hợp 2 tháng Thân, Dậu, kị tháng Dậu.
Sinh tháng Thìn, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Tị hợp 2 tháng Mùi, Thân, kị tháng Tuất.
Sinh tháng Tị, nếu cung tiểu hạn Liêm Tướng tại Ngọ hợp 2 tháng Ngọ, Mùi, kị tháng Hợi.
Sinh tháng Ngọ, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Mùi hợp 2 tháng Tị, Ngọ, kị tháng Tý.
Sinh tháng Mùi, nếu cung tiểu hạn Vũ Tướng tại Thân hợp 2 tháng Thìn, Tị, kị tháng Sửu.
Sinh tháng Thân, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Dậu hợp 2 tháng Mão, Thìn, kị tháng Dần.
Sinh tháng Dậu, nếu cung tiểu hạn Tử Tướng tại Tuất hợp 2 tháng Dần, Mão, kị tháng Mão.
Sinh tháng Tuất, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Hợi hợp 2 tháng Sửu, Dần, kị tháng Thìn.
Sinh tháng Hợi, nếu cung tiểu hạn Liêm Tướng tại Tý hợp 2 tháng Tý, Sửu, kị tháng Tị.

Thanked by 4 Members:

#2 NhatHanh

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 362 Bài viết:
 • 1719 thanks

Gửi vào 30/06/2021 - 18:20

Sinh tháng Tý, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Sửu hợp 2 tháng Tý, Hợi, kị tháng Ngọ.
Sinh tháng Sửu, nếu cung tiểu hạn Liêm Tướng tại Tý hợp 2 tháng Hợi, Tý kị tháng Tị.
Sinh tháng Dần, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Hợi hợp 2 tháng Tuất, Sửu kị tháng Thìn.
Sinh tháng Mão, nếu cung tiểu hạn Tử Tướng tại Tuất hợp 2 tháng Dậu, Dần, kị tháng Mão.
Sinh tháng Thìn, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Dậu hợp 2 tháng Thân, Mão kị tháng Dần.
Sinh tháng Tị, nếu cung tiểu hạn Vũ Tướng tại Thân hợp 2 tháng Mùi, Thìn kị tháng Sửu.
Sinh tháng Ngọ, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Mùi hợp 2 tháng Ngọ, Tị kị tháng Tý.
Sinh tháng Mùi, nếu cung tiểu hạn Liêm Tướng tại Ngọ hợp 2 tháng Tị, Ngọ kị tháng Hợi.
Sinh tháng Thân, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Tị hợp 2 tháng Thìn, Mùi kị tháng Tuất.
Sinh tháng Dậu, nếu cung tiểu hạn Tử Tướng tại Thìn hợp 2 tháng Mão, Thân kị tháng Dậu.
Sinh tháng Tuất, nếu cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Mão hợp 2 tháng Dần, Dậu kị tháng Thân.
Sinh tháng Hợi, nếu cung tiểu hạn Vũ Tướng tại Dần hợp 2 tháng Sửu, Tuất kị tháng Mùi.

Thanked by 1 Member:

#3 NhatHanh

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 362 Bài viết:
 • 1719 thanks

Gửi vào 17/07/2021 - 09:34

Tính cách người Thiên Tướng ngược với người Phá Quân, tính cách người Thiên Phủ nghịch với người Thất Sát, tính cách người Cự Môn lệch pha với người Tử Vi.

Có người thích ăn phở nhiều hành phủ xanh ngắt mặt. Đôi khi một bát không đủ phải gọi thêm bát hành trần ngoài. Lại có người ăn phở không hành, bát phở trắng nhởn mới ngon. Vô tình có tí nào màu xanh thì ngồi dùng thìa đũa lấy ra cho hết. Lại có người ăn bún đậu là phải đẫm mắm tôm. Nhưng cũng không thiếu người chấm xì dầu, nước mắm, chanh muối.
Đây là ví dụ điển hình cho việc mỗi người một căn một cơ, tùy duyên mà chuyển, tùy vận mà đổi thay. Vận trình của mệnh Phủ Tướng cũng biến động theo những nguyên lý đặc biệt và sự thành tựu của họ cũng đến theo cách riêng. Nên đôi khi, câu chuyện cuộc đời bạn, cách nhìn đời của bạn, sẽ không áp dụng được lên cuộc đời người khác. Công thức này là đúng với bạn, nhưng là sai với người khác. Giải lá số không thể dùng một công thức chung để áp dụng cho tất cả 72 cách cục. Vì cuộc đời không đơn giản như một cuộc thi toán. Nào có thể áp dụng công thức giống hệt nhau cho hoàn cảnh khác biệt của mỗi người.

Sống trên đời hãy nhớ, cần tôn trọng sự lựa chọn riêng của mỗi người. Mệnh Phủ Tướng luôn có sự lựa chọn khác người. Dù ta nhìn vào thấy họ thật ngu ngốc hoặc sai lầm nhưng chắc gì họ ngu ngốc, chắc gì họ sai lầm, cần tôn trọng nhân sinh quan khác biệt của mỗi người. Chính vì họ lựa chọn khác người nên vận hạn của họ cũng khác người.

Sinh tháng Dần hạn Thiên Phủ tại Tuất hoặc Thiên Tướng tại Thìn; sinh tháng Ngọ hạn Thiên Phủ tại Ngọ hoặc Thiên Tướng tại Thân; sinh tháng Tuất hạn Thiên Phủ tại Dần hoặc Thiên Tướng tại Tý: là hạn được quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên khi cần dùng lý trí thì lại dùng tình cảm; khi cần dùng tình cảm thì lại dùng lý trí; khi cần nghiêm trị thì lại tha thứ, khi cần tha thứ thì lại nghiêm trị. Lã Bố sức địch muôn người, hữu dũng vô mưu.

Sinh tháng Dần hạn Thiên Tướng tại Tuất hoặc Thiên Phủ tại Thìn; sinh tháng Ngọ hạn Thiên Tướng tại Ngọ hoặc Thiên Phủ tại Thân; sinh tháng Tuất hạn Thiên Tướng tại Dần hoặc Thiên Phủ tại Tý: là hạn được quý nhân giúp đỡ, khi cần dùng văn thì có văn, khi cần dùng võ thì có võ; khi cần cương thì có cương khi cần nhu thì có nhu. Đương Dương - Trường Bản, Triệu Tử Long vũ lộng thần oai.

Sinh tháng Hợi Mão Mùi hạn Phủ Tướng tại Tị Dậu Sửu; sinh tháng Tị Dậu Sửu hạn Phủ Tướng tại Hợi Mão Mùi; sinh tháng Thìn Ngọ hạn Phủ Tướng tại Tý Dần; sinh tháng Tuất Tý hạn Phủ Tướng tại Ngọ Thân: là hạn đắc thời thế, được thần linh che chở, biết tiến biết thoái, biết cương biết nhu, mềm nắn rắn buông; việc gì cũng đúng thời điểm không trễ không sớm; xuất hiện cũng như ẩn mình đều hợp lý, luôn gặp quý nhân giúp đỡ kịp thời. Chu Công Cẩn đột xuất kỳ binh hỏa thiêu Xích Bích.

Sinh tháng Tuất Tý hạn Phủ Tướng tại Sửu; sinh tháng Thìn Ngọ hạn Phủ Tướng tại Mùi; tuổi Ất hạn Thiên Tướng tại Thìn Tuất; tuổi Đinh hạn Thiên Phủ tại Tý Ngọ Dần Thân; tuồi Canh hạn Thiên Phủ tại Sửu Mùi; tuổi Tân hạn Thiên Tướng tại Dần Thân: là hạn may mắn, cơ may tự nhiên đến, thiên hạ để dành sẵn phần cho mình, nhiều khi không cầu mà được, tọa sơn quan hổ đấu, luôn gặp quý nhân giúp đỡ một cách tự nhiên, ngu si hưởng thái bình. Tư Mã soán Tào.

Suy cho cùng cái ta thấy đúng, chắc gì họ đã thấy ổn. Cái ta thấy buồn khổ không đáng, biết đâu người khác lại sẵn sàng đánh đổi cả trời tâm tư?
“Người không phải là cá làm sao biết cá vui. Người không phải là chim làm sao biết chim buồn?”
Bạn không phải là tôi, bạn không sống hộ tôi. Bạn không phải mệnh Phủ Tướng, bạn không sống cuộc đời của họ. Bạn không phải mệnh Phủ Tướng nên cuộc đời của họ cũng không giống cuộc đời bạn. Đôi khi, chỉ giản đơn là vậy.

Thanked by 3 Members:

#4 ThienA

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1328 Bài viết:
 • 2313 thanks

Gửi vào 21/07/2021 - 16:48

Thiên tướng phải có khí của Phá quân, Phá quân cần cái ấn của Thiên tướng.
Nhìn hình tướng của Thiên Tướng lại rất cần động, nhìn Phá quân phải rất cần tĩnh, mới là Tướng Phá hữu dụng.
Thiên Phủ cần cái dụng mục tiêu của Thất sát, và tha lực của Thái dương để điều phối Thất sát.
Vào việc mà mới khởi sự đã đặt cái tâm sân của Thất sát, thì sao bền được.

Nếu Chu Nguyên Chương không phát toàn bộ thóc trong kho cho dân khi chiếm thành khởi binh, thì sao hiệu triệu được 2 vạn quân trong 1 thời gian ngắn. Đấy là cái dụng của Thái dương. Không chứa gì nhưng chứa được mọi thứ.

Thanked by 1 Member:
Lou

#5 NhatHanh

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 362 Bài viết:
 • 1719 thanks

Gửi vào 29/07/2021 - 18:52

Sinh tháng Tý, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Tý phúc lộc, hợp 3 tháng Thân Tý Thìn, kị tháng Tị.
Sinh tháng Sửu, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Hợi phúc lộc, hợp 3 tháng Tị Dậu Sửu, kị tháng Thìn.
Sinh tháng Dần, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Tuất phúc lộc, hợp 3 tháng Dần Ngọ Tuất, kị tháng Mão.
Sinh tháng Mão, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Dậu phúc lộc, hợp 3 tháng Hợi Mão Mùi, kị tháng Dần.
Sinh tháng Thìn, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Thân phúc lộc, hợp 3 tháng Thân Tý Thìn, kị tháng Sửu.
Sinh tháng Tị, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Mùi phúc lộc, hợp 3 tháng Tị Dậu Sửu, kị tháng Tý.
Sinh tháng Ngọ, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Ngọ phúc lộc, hợp 3 tháng Dần Ngọ Tuất, kị tháng Hợi.
Sinh tháng Mùi, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Tị phúc lộc, hợp 3 tháng Hợi Mão Mùi, kị tháng Tuất.
Sinh tháng Thân, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Thìn phúc lộc, hợp 3 tháng Thân Tý Thìn, kị tháng Dậu.
Sinh tháng Dậu, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Mão phúc lộc, hợp 3 tháng Tị Dậu Sửu, kị tháng Thân.
Sinh tháng Tuất, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Dần phúc lộc, hợp 3 tháng Dần Ngọ Tuất, kị tháng Mùi.
Sinh tháng Hợi, cung tiểu hạn Thiên Tướng tại Sửu phúc lộc, hợp 3 tháng Hợi Mão Mùi, kị tháng Ngọ.


Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |