Jump to content

Advertisements
Mệnh lý điểm tình - Ngô Hoài Vân (trích dịch)


36 replies to this topic

#31 BoiGiaiSau

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 367 Bài viết:
 • 731 thanks

Gửi vào 24/10/2020 - 13:38

Trong nguyên cục có tí thực thần không thấu, nhưng hành vận quý là thực thần thấu can, cái hành vận này thực thần sẽ gặp kiêu, hành vận khác thì không bị.

Thanked by 1 Member:

#32 SongHongHa

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 84 Bài viết:
 • 14 thanks

Gửi vào 27/10/2020 - 10:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BoiGiaiSau, on 24/10/2020 - 11:24, said:

Mệnh lý điểm tình (trích dịch tiếp)

Dụng thần là thiên tài

Khôn tạo: canh tý, bính tuất, tân mão, kỉ sửu

Vận: 8 ất dậu, 18 giáp thân, 28 quý mùi, 38 nhâm ngọ, 48 tân tị, 58 canh thìn, 68 kỉ mão

Tứ trụ này bình phàm mà bình an. Chính là nhân vì mệnh cục bình phàm, phổ thông, trừ những lưu niên cá biệt tại vận hạn tổ hợp không tốt, bình thường không có trắc trở lớn. Lúc dự đoán, tứ trụ tương đối bình ổn, dụng thần thường thường không dễ tìm, ví dụ này chính là như vậy.

Tân sinh tháng tuất đắc lệnh, còn được sinh, đắc trợ, nhưng đều không quá vượng. Thần khắc tiết tài tinh, thực thương đều nhược, nếu là hỉ dụng thần tựu không giàu được. Thần khắc ức địa chị mão tuất hợp hỏa thấu bính, là quan tinh hợp hóa thành công, nhưng lại nhập mộ khố, lại cũng không quý được (chú: quan tinh nhập mộ trong tứ trụ bất cát, mà nếu làm kị thần nhập mộ tại lưu niên đại vận lại cát). Gặp bại vận tất kém một chút, có vài bệnh tật tai họa nhỏ nhỏ, được ngũ hành lưu chuyển hữu tình, lại có thiên nguyệt nhị đức, đại cát tinh hóa giải tai họa, để cầu bình an là đủ phúc vậy.

Xét lý thuyết, nhật can vượng, địa chi lại có lưỡng trọng tân kim, nhật can căn thâm lại có kiếp tài giúp thân, ứng lấy quan sát làm dụng thần, nhưng can thấu kiêu ấn mà có căn, như vẫn lấy quan sát làm dụng thần, dụng đến sinh kị lại làm thân càng vượng sao? Cho nên, mệnh này phải lấy nhật can vượng nhiều ấn tinh là kị đến tìm dụng thần, dụng thần dùng tài tinh. Nhật tọa thiên tài có thể chế kiêu thần, nhưng không bằng chính tài đến sinh chính quan ức thân, lại có thể hợp trụ kiêu thần không làm nó sinh thân. Nên dụng thần lâm chính tài là vận tốt. Ở đây nguyên cục vô chính tài, tắc lấy thiên tài làm dụng.

Nữ mệnh này tại trước khi nhập vận, năm 1966 bính ngọ thương tàn cánh tay. Chỉ do bính sinh kỉ thổ, quan kiêu tương sinh, tí ngọ tương xung, kiêu thực tương kiến, nên năm thiên khắc địa xung thương tàn. Hành vận về sau gặp thiên tài vận, kiêu bị chế nên khá thuận, chính tài vận bắt đầu phát tiểu tài, đây là chính tài sinh chính quan ức thân, lại hợp trụ kiêu thần nên vậy. Nên năm 1984, 1985 là năm tài được tài, vừa vượng phu lại được con. Thực thương vận là vận hỉ thần, có thể hao kiêu ấn, cũng có thể tiết vượng thân, nhưng kiêu thần đoạt thực, thương quan kiến quan, đều sẽ có bất thuận, nên là vận cát nhiều hung ít bình bình. Tỉ kiếp vận về sau đều kém.

Bàn về đặc điểm, tứ trụ can hợp chi hợp, nhất là chi hợp, chủ người cô độc, tự phong bế, không có tâm hại người, thường có tâm phòng người. Mà trong mệnh hợp nhiều lại thêm đào hoa, vừa đẹp lại đa tình, lúc vận tốt vợ chồng rất hài hòa. Chỉ sợ một khi đến bại vận, thân vượng lại gặp ngày âm dương lệch, sợ hôn nhân sẽ không thuận, mà còn khắc phu phá tài.

Bài luận này hoàn toàn luận theo "Vượng Suy Pháp" 100% và luận đúng, chính xác cũng 100%, không thể chê vào đâu được.

Sửa bởi SongHongHa: 27/10/2020 - 10:14


#33 SongHongHa

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 84 Bài viết:
 • 14 thanks

Gửi vào 24/11/2020 - 01:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SongHongHa, on 27/10/2020 - 10:13, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BoiGiaiSau, on 24/10/2020 - 11:24, said:

Mệnh lý điểm tình (trích dịch tiếp)

Dụng thần là thiên tài

Khôn tạo: canh tý, bính tuất, tân mão, kỉ sửu

Vận: 8 ất dậu, 18 giáp thân, 28 quý mùi, 38 nhâm ngọ, 48 tân tị, 58 canh thìn, 68 kỉ mão

Tứ trụ này bình phàm mà bình an. Chính là nhân vì mệnh cục bình phàm, phổ thông, trừ những lưu niên cá biệt tại vận hạn tổ hợp không tốt, bình thường không có trắc trở lớn. Lúc dự đoán, tứ trụ tương đối bình ổn, dụng thần thường thường không dễ tìm, ví dụ này chính là như vậy.

Tân sinh tháng tuất đắc lệnh, còn được sinh, đắc trợ, nhưng đều không quá vượng. Thần khắc tiết tài tinh, thực thương đều nhược, nếu là hỉ dụng thần tựu không giàu được. Thần khắc ức địa chị mão tuất hợp hỏa thấu bính, là quan tinh hợp hóa thành công, nhưng lại nhập mộ khố, lại cũng không quý được (chú: quan tinh nhập mộ trong tứ trụ bất cát, mà nếu làm kị thần nhập mộ tại lưu niên đại vận lại cát). Gặp bại vận tất kém một chút, có vài bệnh tật tai họa nhỏ nhỏ, được ngũ hành lưu chuyển hữu tình, lại có thiên nguyệt nhị đức, đại cát tinh hóa giải tai họa, để cầu bình an là đủ phúc vậy.

Xét lý thuyết, nhật can vượng, địa chi lại có lưỡng trọng tân kim, nhật can căn thâm lại có kiếp tài giúp thân, ứng lấy quan sát làm dụng thần, nhưng can thấu kiêu ấn mà có căn, như vẫn lấy quan sát làm dụng thần, dụng đến sinh kị lại làm thân càng vượng sao? Cho nên, mệnh này phải lấy nhật can vượng nhiều ấn tinh là kị đến tìm dụng thần, dụng thần dùng tài tinh. Nhật tọa thiên tài có thể chế kiêu thần, nhưng không bằng chính tài đến sinh chính quan ức thân, lại có thể hợp trụ kiêu thần không làm nó sinh thân. Nên dụng thần lâm chính tài là vận tốt. Ở đây nguyên cục vô chính tài, tắc lấy thiên tài làm dụng.

Nữ mệnh này tại trước khi nhập vận, năm 1966 bính ngọ thương tàn cánh tay. Chỉ do bính sinh kỉ thổ, quan kiêu tương sinh, tí ngọ tương xung, kiêu thực tương kiến, nên năm thiên khắc địa xung thương tàn. Hành vận về sau gặp thiên tài vận, kiêu bị chế nên khá thuận, chính tài vận bắt đầu phát tiểu tài, đây là chính tài sinh chính quan ức thân, lại hợp trụ kiêu thần nên vậy. Nên năm 1984, 1985 là năm tài được tài, vừa vượng phu lại được con. Thực thương vận là vận hỉ thần, có thể hao kiêu ấn, cũng có thể tiết vượng thân, nhưng kiêu thần đoạt thực, thương quan kiến quan, đều sẽ có bất thuận, nên là vận cát nhiều hung ít bình bình. Tỉ kiếp vận về sau đều kém.

Bàn về đặc điểm, tứ trụ can hợp chi hợp, nhất là chi hợp, chủ người cô độc, tự phong bế, không có tâm hại người, thường có tâm phòng người. Mà trong mệnh hợp nhiều lại thêm đào hoa, vừa đẹp lại đa tình, lúc vận tốt vợ chồng rất hài hòa. Chỉ sợ một khi đến bại vận, thân vượng lại gặp ngày âm dương lệch, sợ hôn nhân sẽ không thuận, mà còn khắc phu phá tài.
Bài luận này hoàn toàn luận theo "Vượng Suy Pháp" 100% và luận đúng, chính xác cũng 100%, không thể chê vào đâu được.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu BoiGiaiSau lập chủ đề này để giới thiệu "Phương pháp luận Tử Bình Truyền Thống" tức phương pháp không cần tới xét Thân vượng hay suy nhưng với ví dụ này thì lại hoàn toàn luận theo "Vượng Suy Pháp" nghĩa là phải xác định Thân vượng hay suy để luận.

Chả nhẽ BoiGiaiSau muốn "Lập Lờ Đánh Lận Con Đen" để lừa thiên hạ chăng ?

#34 Youmo

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 179 Bài viết:
 • 214 thanks

Gửi vào 09/12/2020 - 23:26

Khổ quá ông BoiGiaiSau ơi, Ngô Hoài Vân(Đài Loan) là thầy Bát tự mà không xem nổi cho mình, phạm pháp và bị ở tù, biệt tích giang hồ từ đó. Vậy mà ông vẫn nhiệt tình dịch và giới thiệu sách của NHV làm gì, phí sức...........................

Sửa bởi Youmo: 09/12/2020 - 23:31


#35 BoiGiaiSau

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 367 Bài viết:
 • 731 thanks

Gửi vào 10/12/2020 - 00:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Youmo, on 09/12/2020 - 23:26, said:

Khổ quá ông BoiGiaiSau ơi, Ngô Hoài Vân(Đài Loan) là thầy Bát tự mà không xem nổi cho mình, phạm pháp và bị ở tù, biệt tích giang hồ từ đó. Vậy mà ông vẫn nhiệt tình dịch và giới thiệu sách của NHV làm gì, phí sức...........................
Cái này gọi là học thông các nhà, ai dùng được gì thì dùng, mình không dùng được nhưng người khác lại thấy hay. Có người nhìn thấy đúng, cũng có người nhìn ra chỗ sai, đều có ý nghĩa.

#36 Youmo

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 179 Bài viết:
 • 214 thanks

Gửi vào 10/12/2020 - 00:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BoiGiaiSau, on 10/12/2020 - 00:46, said:

Cái này gọi là học thông các nhà, ai dùng được gì thì dùng, mình không dùng được nhưng người khác lại thấy hay. Có người nhìn thấy đúng, cũng có người nhìn ra chỗ sai, đều có ý nghĩa.
Ông post trả lời vậy thôi, chứ tôi biết ông bắt đầu hoài nghi NHV rồi.........

#37 SongHongHa

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 84 Bài viết:
 • 14 thanks

Gửi vào 10/12/2020 - 05:15

Ông BoiGiaiSau muốn chứng minh cho mọi người biết phương pháp Tử Bình Truyền Thống, tức luận không cần xét tới Thân vượng hay nhược. Vậy mà ví dụ ông BoiGiaiSau đưa ra (như tôi đã phản biện ở trên) để chứng minh lại dùng phương pháp sử dụng Thân vượng hay nhược, tức sử dụng "Vượng Suy Pháp" để luận.

Điều này chứng tỏ ông BoiGiaiSau không phân biệt nổi "Cách Cục Pháp" (theo Tử Bình Truyền Thống) và "Vượng Suy Pháp" khác nhau như thế nào thì phải?


Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |