Jump to content

Advertisements
BÀI "LÔ HƯƠNG KÍ" CỦA TRẠNG TRÌNH


1 reply to this topic

#1 catdang

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 212 Bài viết:
 • 17 thanks

Gửi vào 14/09/2019 - 10:34

Trạng Trình đã cho làm một lư hương bằng gốm mầu gan gà pha mận chín đặt vào bàn thờ ngoại tổ họ NHỮ ở làng An Tử Hạ, Tiên Lãng, Hải Phòng. Lư hương đã bị vỡ thời 1950, một mảnh vỡ có chữ được bảo quản tới năm 1960 cũng đã mất, nhưng bài “Lô Hương Kí‎ “ thì may thay được ghi chép trong gia phả họ Nhữ như sau :

Trí hiếu dĩ phụng tiên
Vị viên nguyên phúc viên
Lại tam tam thế hựu
Lịch số sổ bách niên
Thế bát phùng khuyết biệt
Chu ngũ phục nguyên tuyền
Hữu xương hồ nhân thập
Hữu xí hồ song thiên
Long xà an sở ngộ
Đỉnh xuất tử tôn hiền
Nội ngoại phả nhị chi
Thuỷ chung như nhất phiên
Thời lộ huyền vi chỉ
Xuất bất hoại kỳ yên
Cung lô hương vu tổ
Kiến long vị tại thiênBản dịch trong Honhuvietnam.com :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnDỊCH TẠM (1)

Chí hiếu thờ tổ tiên
Phúc chưa tròn sẽ đầy
Ba ba đời nữa
Trải qua mấy trăm năm
Đời thứ tám khuyết biệt
Khoảng 500 năm lại nguyên tuyền
Thịnh vượng thập phương đến
Trọng vọng kính song thân
Thìn Tỵ gặp bình an
Con cháu hiền thảo như chim đĩnh
Nội ngoại hai bên
Thuỷ chung như một
Cơ trời huyền vi chưa thể lộ
Một vài câu không thể dừng
Lư hương dâng tiên tổ
Thấy rồng hiện trên trời.


XIN THỬ KHÔI PHỤC LẠI BÀI NÀY :
( )
圓原福圓
徠三
歷數數百

復原()
祐昌
祐企乎
安所

外譜
始終如 (番)
時露玄微指
出不壞其安
() (龔) 爐香
龍位在

Phân tích các ch có thể có sự khác biệt :
Trí (知) là chữ chữ Trí (tri) – biết , phần dịch là chí (tận hiếu) nên có thể là chữ Chí -( ) (đến tận cùng)
(泉) tuyn là nguồn suối trong chữ Trình Tuyền hầu, cũng có thể là chữ Toàn () – ven toàn.
chữ phiên () - trở lại , trả lại, cũng có thể là (番) - phiên lần lượt, bên ngoài
(供) – cung, cúng cũng có thể là là () (龔) cung (kính) cùng nghĩa cũng có thể là cung () cúi, khom mình.
Vu () dùng làm trợ từ cũng có thể là (雩) vu – tế đáo


Xin mạo muội giải bài này như sau :

Trí hiếu dĩ phụng tiên
Vị viên nguyên phúc viên

Hai câu đầu hàm nghĩa là làm cho: NGUYÊN PHÚC TRÒN ĐẦY LÀ ƯỚC NGUYỆN XƯA
Nguyên phúc : ý nghĩa là xưa đến nay vẫn là khuyết thiếu, chỉ có sau này mới vẹn toàn.

Lại tam tam thế hựu
Lịch số sổ bách niên

Là gặp lại đời ở 433 và 466 năm , 433 năm tính từ khi Trạng Trình mất (1585) 466 năm là tính từ năm Nhâm Tí (1552) xin đọc : https://tuvilyso.org...ang-trinh-2018/

Thế bát phùng khuyết biệt
Chu ngũ phục nguyên tuyền


Bài sấm ngày Thu Nhâm Dần 1542 đọc cho học trò Trương Thời Cử :
Bốc đắc Càn thuần quái
Sơ cửu thoái tiềm long
Ngã bất thế chi hậu
Binh qua khởi trùng trùng
Ngưu tinh tụ Bảo giang
Đại nhân cư chính cung


Thế bát là khoảng 60*8=480 năm tính từ khi có Sấm
Rơi vào khoảng năm long xà (Bính Thìn, Đinh Tị - Long vỹ xà đầu khổ chiến tranh)
Chu ngũ là tròn 500 năm gặp đời tốt đẹp giống như Đường Ngu ngày xưa.

Hữu xương hồ nhân thập
Tốt đẹp thịnh vượng sẽ đến với thập phương chúng sinh.
Nhân thập là chúng sinh của mười phương thế giới ((theo quan niệm nhà Phật) chứ không phải là mười loại chúng sinh.

Hữu xí hồ song thiên
Là trông ngóng CHÍNH NHÂN đến từ Thiên ngoại Thiên.
Chữ XÍ –企 ( trông ngóng) khẳng định là chữ này vì trong bản dịch là “Trọng vọng” vì dịch “song thiên” thành “song thân” nên không thể dịch là “Trông ngóng song thân” được vì “song thân” nếu đã “khuất núi” thì trông ngóng làm sao nên dịch ra là “trọng vọng”.
Chữ XÍ –企 ( trông ngóng) là ghép bởi chữ Nhân – (人) và chữ Chính-(正)
Đây có lẽ là thiên cơ Thần truyền qua Hán tự- Điều nhân loại “đợi mãi” trong lịch sử () là CHÍNH NHÂN tức là Người đến chính lại Pháp.
song thiên” nghĩa là hai chữ “Thiên” –(天) (lấy ý từ câu Thiên ngoại hữu thiên) tức là Chính Nhân đến từ tầng trời rất rất cao.
Chữ HỮU () này nghĩa là Thần ban cho.

Long xà an sở ngộ
Đỉnh xuất tử tôn hiền

Cảnh giác hai năm long xà, con cháu hiền tột bực thì chẳng lo – “Tử tôn hiền” thật ra là nói những người quay đầu “Ngược dòng xã hội đi lên” – là người tu Đại Pháp.

Nội ngoại phả nhị chi
Thuỷ chung như nhất phiên
Thời lộ huyền vi chỉ
Xuất bất hoại kỳ yên

Người trong nước và ngoài nước đều coi trọng như nhau, bây giờ nói ra không hại gì vì toàn là huyền vi, thiên cơ chưa đến thì thế nhân không thể hiểu .

Cung lô hương vu tổ
Kiến long vị tại thiên

Là hoàn thành tâm nguyện, thấy Ngôi Vị trên trời.

Trí huệ có hạn, các bạn hãy coi như là lý giải của một cá nhân để tham khảo vậy!
Vũng tàu ngày 14/09/2019. (Trung thu năm Kỉ Hợi)

#2 catdang

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 212 Bài viết:
 • 17 thanks

Gửi vào 06/11/2019 - 15:38

GIẢI BÀI “LÔ HƯƠNG KÍ” CỦA TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM
BÀI “LÔ HƯƠNG KÍ” LÀ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG NHẤT VÀ CUỐI CÙNG CỦA SẤM TRẠNG TRÌNH.
Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ mình giải “SẤM TRẠNG TRÌNH” đến hôm nay tôi mới biết thực chất là đi giải bài “LÔ HƯƠNG KÍ”.
Bài “Lô Hương Kí” chính tay Trạng Trình làm ra chỉ tiếc rằng cái lư hương đó đã vỡ, mảnh vỡ có chữ giữ được đến năm 1960 thì mất nốt, nguyên văn bằng chữ Hán như thế nào không còn nữa, chỉ còn lưu được phần âm Hán- Việt thôi:

Trí hiếu dĩ phụng tiên
Vị viên nguyên phúc viên
Lại tam tam thế hựu
Lịch số sổ bách niên
Thế bát phùng khuyết biệt
Chu ngũ phục nguyên tuyền
Hữu xương hồ nhân thập
Hữu xí hồ song thiên
Long xà an sở ngộ
Đĩnh xuất tử tôn hiền
Nội ngoại phả nhị chi
Thuỷ chung như nhất phiên
Thời lộ huyền vi chỉ
Xuất bất hoại kỳ yên
Cung lô hương vu tổ
Kiến long vị tại thiên.


Trong bài viết trên tôi đã nói sơ lược ý nghĩa bài này rồi. Hôm nay tôi sẽ xâu chuỗi lại tất cả cho bạn đọc minh bạch rằng tất cả những gì tôi đã viết cũng chỉ là để minh bạch cho bài “LÔ HƯƠNG KÍ” này thôi.
Bài “LÔ HƯƠNG KÍ” này có thể mới là ý nghĩa chân thật cuối cùng và quan trọng nhất của “SẤM TRẠNG TRÌNH”, tôi cho rằng bài “LÔ HƯƠNG KÝ” này chính là dấu chấm cuối cùng của “SẤM TRẠNG TRÌNH”.
Bây giờ tôi sẽ giải lại câu Sấm nhiều người thuộc nhất để rồi tôi sẽ dẫn các bạn trở lại bài “Lô hương kÍ” này.龍尾蛇頭苦戰爭
干戈 處處起刀
馬蹄英雄盡
申酉年間見太平


Long vĩ xà đầu khổ chiến tranh
Can qua xứ xứ khởi đao binh
Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên gian kiến thái bình.


Tôi xin không dịch ra nhé, bởi dịch nó cũng chẳng đúng ý nghĩa chỉ làm ta thêm rối.

Tất nhiên là các bạn biết rồi, tôi giải để cho các bạn thấy rằng ai giải thế nào cũng không phải như thế này.

Chữ “” này - 尾- là cái đuôi. cuối, sao Vĩ...
Chữ “Đầu” này - 頭 – là cái đầu. Đầu các vật, trùm sỏ, số đếm như nhất đầu ngưu- 01 con trâu, nhất đầu- 01 người.....
Chữ “” này -炜 – là đỏ rực, sáng sủa như : “Hoa phượng vĩ”, Thành phố Hải Phòng quê Trạng Trình mệnh danh là “Thành phố hoa phượng đỏ”.
Chữ “Đinh” này-丁- cũng có nghĩa là một đầu người, một người là 01 đinh.
“LONG VĨ, XÀ ĐẦU” là hai năm Bính Thìn và Đinh Tị bởi vì chữ Bính là “hỏa” “Long vĩ” là “con rồng đỏ rực” là năm Bính Thìn-丙辰.
Xà đầu” là rắn đầu, đầu con rắn, rắn có đầu là năm Đinh Tị- 丁巳

馬蹄 – “mã đề” có nghĩa là móng con ngựa, cũng có nghĩa là cỏ “Mã đề”.
羊腳- “dương cước” có nghĩa là cái cẳng chân con dê.

Cỏ “Mã đề” thì nó “tốt tươi” là chữ “Mậu” - 懋. Nên ” Mã đề” là năm “Mậu Ngọ” - 戉午.
Chữ “Kỉ”- 踦- này cũng có nghĩa là cái “cẳng chân” nên “dương cước” là năm “Kỉ Mùi” , hay “Kỉ Vị” : 己未.

申酉年間見太平
Thân dậu niên gian kiến thái bình.

Chữ “Canh” này - 更 - nghĩa là đổi khác, sửa đi.
Chữ “Tân” này -新 - là mới mẻ.
Nên “Canh Tân” là “đổi mới
Thân Dậu thái bình” là hai năm: Canh Thân - 庚申 và Tân Dậu - 辛丣.

Vậy là ta được : Bính Thìn, Đinh Tị, Mậu Ngọ, Kỉ Mùi, Canh Thân, Tân Dậu.
Tiếp theo sẽ là : Nhâm Tuất, Quý Hợi và GIÁP TÝ.

Tính từ Mậu Thân ta sẽ có các năm : Mậu Thân, Kỉ Dậu, Canh Tuất. Tân Hợi, Nhâm Ti, Quý Sửu, Giáp Dần, Ât Mão, Bính Thìn ....................Quý Hợi.
Tính từ Mậu Thân vì có câu Sấm:
Vòng trong thái tuế mười ba năm tròn

Khỉ lớn cho đến khỉ con

Nhân nguyên tuần hết chi còn biết nhau


Các bạn có thể thấy những câu câu Sấm khác giải ra cũng là những năm này thôi : “Tuất hợi phục sinh”, “Rồng nằm bể cạn”, “rắn mới hai đầu”, “Dê không ăn lộc”, “dê mọc hai sừng”, “Tân lang bán chẳng ai mua”, “Khỉ ôm con ngồi khóc, gà chuồng vỡ tổ bay”, “chuột lăm le cắn tổ” “ ngựa tháo yên” ,” hùm già lạc dấu khôn về” , “ mèo non chi trí tìm về cố hương” …….

Từ những mốc thời gian này chúng ta quay về chủ đề hôm nay là bài “Lô hương kí”

Thế bát phùng khuyết biệt
Chu ngũ phục nguyên tuyền”


Long xà an sở ngộ
Đĩnh xuất tử tôn hiền


Tạm diễn nghĩa : Đời thứ 8 gặp đổ vỡ,đến tròn 5 thì lại đầy
Con cháu hiền tột bậc, gặp bình an qua long xà.

Trong chủ đề “Giải nghĩa lục thất nguyệt gian” tôi đã viết : “Bí mật trong "Sấm Trạng Trình" khám phá ra mùa đông năm Mậu Tuất 2018, tính theo câu "LẠI TAM TAM THẾ HỰU, LỊCH SỐ SỔ BÁCH NIÊN " là 433 năm sau khi Trạng Trình mất Ất Dậu (1585).
Trạng Trình Sinh năm Tân Hợi 1491, trong cuộc đời Ông sẽ thấy một năm Tân Hợi nữa là năm 1551.
Trong thời gian Ông tại thế có một năm Mậu Tuất là năm 1538.
Mậu Tuất (1538) Kỉ Hợi (1539) Canh Tí (1540) Tân Sửu (1541) Nhâm Dần (1542) Quý Mão (1543) Giáp Thìn (1544) Ất Tị (1545) Bính Ngọ (1546) Đinh Mùi (1547) Mậu Thân (1548) Kỉ Dậu (1549) Canh Tuất (1550) Tân Hợi (1551) Nhâm Tí (1552) Quý Sửu (1553) Giáp Dần (1554) Ất Mão (1555) Bính Thìn (1556) Đinh Tị (1557) Mậu Ngọ (1558) Kỉ Mùi (1559) Canh Thân (1560) Tân Dậu (1561) Nhâm Tuất (1562) Quý Hợi (1563) Giáp Tí (1564) .

2018-1538 = 480 (năm).”

Vậy “Thế bát phùng khuyết biệt” là tính tròn đúng 480 năm sau của chính cuộc đời Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Long xà an sở ngộ
Đĩnh xuất tử tôn hiền

Hai năm long xà này nếu tính đúng 480 năm sau cũng là : Bính Thìn và Đinh Tị
Chu ngũ phục nguyên tuyền”

Sẽ là 500 năm tròn, sau khi gặp đổ vỡ lại phục nguyên chính là liền sau đó nó sẽ là Giáp Tí sau Quý Hợi :
Năm Giáp Tí vẻ khuê đã rạng
Lộ ngũ tinh trình tượng thái hanh

Trong chủ đề “Giải nghĩa lục thất nguyệt gian” tôi viết :
Trước đây tôi viết rằng : "480 năm tính từ khi có Sấm" ý là lấy từ năm Nhâm Tí (1552) , hôm nay tôi nghĩ mốc này không đúng, sai lệch là 8 năm.
Suy nghĩ cẩn thận tôi phát hiện rằng : 500 NĂM SAU CỦA TRẠNG TRÌNH chính là tính từ khi Ông được Vua Mạc Hiến Tông (Mạc Phúc Hải) phong tước Trình Tuyền Hầu năm Giáp Thìn (1544).
500 năm sau của Trình Tuyền Hầu là : 1544+500=2044 (Giáp Tí)
“Năm Giáp Tý vẻ khuê đã rạng

Lộ Ngũ tinh trình tượng thái hanh
Ân trên vũ thí vân hành
Kẻ thơ ký tuý kẻ canh xuân đài.”
"Ðầu can võ tướng ra binh,
Ắt là trăm họ thái bình âu ca"

…………………………………….

Xem xét hai câu :
Lại tam tam thế hựu
Lịch số sổ bách niên


Tạm diễn nghĩa : Đến đời 33 lại gặp, đã trải qua mấy trăm năm
Hay là : Trải qua mấy trăm năm, gặp lại đời ở 33.
Câu hiểu đúng là : Trải qua mấy trăm năm, gặp lại đời ở 33, là các con số 366 năm,399 năm, 433 năm,466 năm.
Trạng Trình sinh nhật 60 tuổi là năm Tân Hợi 1551,
Coi như là Sấm Trạng Trình viết năm 1552 vì có câu “ Vừa năm Nhâm Tí xuân đầu, thanh nhàn ngồi tựa long câu nghĩ đời, quyển vàng mở thấy sấm trời…..”

Ông mất ngày 28 tháng 11 năm Ất Dậu 1585 là đúng 33 năm sau. 1585-1552= 33 (năm)
Tôi giải ra Thánh Nhân trong Sấm Trạng Trình vào dịp 28 tháng 11 năm Mậu Tuất (2018) tức là ngày 03 tháng 01 năm 2019.
Tính ra là : 433 năm tròn từ 28 tháng 11 năm Ất Dậu (1585), 466 năm từ năm Nhâm Tí (1552).
Viết xong tại Vũng tàu, ngày 28 tháng một năm Mậu Tuất.
Tưởng nhớ 433 năm ngày mất Bạch Vân Am Cư Sĩ.
466 năm Trình Quốc Công Sấm Ký.
Đăng lần đầu ngày 04/01/2019.
Pham Thuong dong.”Thánh Nhân trong “Sấm Trạng Trình” giải ra là “Thầy Nhân Thập” “Nhân-Thập-tử” cũng là “Mộc Hạ Liên Đinh Khẩu” tức là “Mộc Tử” là họ Lý, tên Ông là “Bạch Sĩ”, sinh năm Tân Mão – 1951 tại Cát Lâm, Trung Quốc
1951 -1585 = 366 (năm) = 333+33 (năm)
1951-1552= 399 (năm)
1951-.1551 = 400 (năm)
Trạng Trình có đôi câu đối trong nhà thờ họ Mạc:


Tứ bách niên tiền chung phục thủy

Thập tam thế hậu dị nhi đồng
Ta đọc lại toàn bài “Lư hương kí” từ đầu:


Trí hiếu dĩ phụng tiên
Vị viên nguyên phúc viên

Có hiếu thờ tổ tiên, Phúc chưa tròn sẽ đầy: Nhắn nhủ rằng làm người phải giữ lấy đạo đức, uống nước nhớ nguồn, kính trọng Trời Đất Thần Phật. Phúc xưa nay vẫn là khuyết thiếu, chỉ có sau này mới trọn vẹn.


Lại tam tam thế hựu
Lịch số sổ bách niên
Thế bát phùng khuyết biệt
Chu ngũ phục nguyên tuyền

Trải qua ba, bốn trăm năm , sẽ thấy vào năm thứ 33. 480 năm sau sẽ gặp đổ vỡ, tròn 500 năm sau thì lại phục nguyên tròn đầy tốt đẹp.

Hữu xương hồ nhân thập
Hữu xí hồ song thiên

Tốt đẹp cho Thập Phương chúng sinh đến từ “Nhân-Thập-tử”, Người đến từ Thiên cao, là “Thiên ngoại hữu thiên”, là mong đợi ngàn đời của chúng sinh, là người đến Chính Pháp Thương Vũ.


Long xà an sở ngộ
Đĩnh xuất tử tôn hiền

Mong con cháu qua nạn Long xà, con cháu thảo hiền gặp bình an.


Nội ngoại phả nhị chi
Thuỷ chung như nhất phiên

Nội ngoại hai bên đều như nhau, thật ra là nói đừng có phân biệt trong ngoài, đây không phải là chuyện trong nước,mà là đại sự của toàn thế giới, đại sự của vũ trụ.


Thời lộ huyền vi chỉ
Xuất bất hoại kỳ yên

Những gì nói ra là “huyền vi” nên không có hại gì cho đời. Thực tế là 400 năm qua chân nghĩa đã bị giữ trong bí mật, không ai giải ra. Giải ra thậm chí cũng là “huyền vi” người đọc cần suy ngẫm mới lĩnh hội được.


Cung lô hương vu tổ
Kiến long vị tại thiên.

Hoàn thành tâm nguyện, nhìn thấy “Long vị” trên trời.

Chúng ta hôm nay kết câu chuyện “Sấm Trạng Trình” nhé!
Các bạn muốn hiểu thêm hãy đến nghe Thánh Nhân giảng !
Những điều khác tôi thiết nghĩ rằng không quan trọng lắm.

Vũng Tàu, 06/11/2019.

Sửa bởi catdang: 06/11/2019 - 15:52Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |