←  Báo Tin

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chúc mừng QuachNgocBoi và Forsy1 2

Thanhbinh85's Photo Thanhbinh85 11/04/2017

Chúc mừng thầy Bội và giai nhân trăm năm hạnh phúc :Blow Kisses: ......
Trích dẫn

Viendong's Photo Viendong 18/04/2017

Chúc mừng anh Quách Ngọc Bội, hạnh phúc trăm năm!
Trích dẫn

tucthat's Photo tucthat 23/07/2017

Chúc mừng Thầy Bội! Hạnh phúc viên mãn!
Trích dẫn

Hoa Hồng Nhung's Photo Hoa Hồng Nhung 30/07/2017

Chúc hai bạn hạnh phúc viên mãn !.
Trích dẫn

TieuKhe's Photo TieuKhe 31/07/2017

Chúc Quách Ngọc Bội:
Trăm năm tình viên mãn
Trọn kiếp nghĩa phu thê
Trích dẫn

vuilien's Photo vuilien 02/08/2017

Kính chúc Thầy Cô Quách Ngọc Bội trăm năm hạnh phúc .
Trích dẫn


1 2