←  Mai Hoa Dịch Số

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đố vui: có xin việc được không ?

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 11/07/2016

Ngày 9 tháng 7 DL, 2016, giờ Tỵ một người quen nhận phone báo cho phỏng vấn thứ Hai đầu tuần tợi

Tôi xem như là người nhà của anh chàng Canh Ngọ (1990), lên quẻ Tụy biến Bĩ, đoán rằng sẽ được việc hầu như chắc chắn !

Các bạn nghĩ sao ?
Trích dẫn

Hoa Cái's Photo Hoa Cái 12/07/2016

Kết quả: nhận việc .
Trích dẫn