Jump to content

Advertisements
Sổ Bìa Đen - Danh sách Hội viên vi phạm nội quy28 replies to this topic

#1 Quản Lý Viên 01

  Quản Lý Viên

 • Quản Lý
 • 97 Bài viết:
 • 76 thanks

Gửi vào 29/07/2011 - 19:01

Kính gửi các Hội viên TVLS,

Chủ đề này để thông báo những Hội viên bị kỷ luật.
Ban Điều Hành sẽ thông báo cụ thể nickname, lý do bị kỷ luật, hình thức & thời hạn bị kỷ luật tại đây.

Thắc mắc của Hội viên bị kỷ luật vui lòng tạo chủ đề riêng trong phần này (Liên lạc BĐH), BĐH sẽ trả lời vui lòng không pm vào inbox.

Trân trọng.

#2 Quản Lý Viên 08

  Quản Lý Viên

 • Quản Lý
 • 57 Bài viết:
 • 85 thanks

Gửi vào 28/03/2013 - 19:02

QLV 08 nhận nhiệm vụ thông báo:

Ngày 28/03/2013, admin huygen đã treo bút hội viên HoaManLau 30 ngày, lý do vi phạm nội quy trong chủ đề Lá Số Adolf Hitler.

Thanked by 5 Members:

#3 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 06/03/2014 - 14:29

Kính gửi Quý hội viên,

"Sổ bìa đen" này có đã lâu nhưng chúng tôi không cập nhật vì nhiều lý do. Nay chúng tôi cập nhật danh sách hội viên vào "sổ bìa đen" trong thời gian gần đây như sau:

* Ngày 24/02/2014: BAN nick và IP
+ hội viên: yeuemdenchet + hội viên: linhanhYEDC + hội viên: linhYEDC: vi phạm nghiêm trọng điều lệ diễn đàn 2,3,7

* Ngày 26/02/2014, Administrator xử lý hình thức treo bút các nick như sau:
1 - hội viên SongAn: treo bút 15 ngày.
2 - hội viên DinhVanNew: treo bút 7 ngày.
3 - hội viên tuankhong: treo bút 15 ngày.
4 - hội viên BacPhaiTamNguyen: treo bút 3 ngày.
5 - hội viên Hamzui: treo bút 3 ngày.
6 - hội viên renaissance: nhắc nhở.
7 - hội viên NhuThangThai. : nhắc nhở

8 * Ngày 04/03/2014, hội viên buiquangchinh77: Treo bút 3 ngày. SPAM bài viết trong phòng Nhờ Coi Quẻ
9 * Ngày 04/03/2014, hội viên dung.1.9: Treo bút 30 ngày. SPAM bài viết trong phòng Coi Tử Vi.
10 * Ngày 04/03/2014, hội viên 123456798: Treo bút 30 ngày, - Viết bài vi phạm điều lệ phòng Coi Tử Vi.

11 * Lúc 14h13p, ngày 06/03/2014, Hội viên monkey80 :Treo bút 15 ngày, không tuân thủ Điều lệ trong phòng Tử Vi.

Quý hội viên lưu ý: đọc điều lệ và Nội quy.

huygen

#4 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 06/03/2014 - 16:31

12 * Lúc 16h27p, ngày 06/03/2014, Hội viên BangLang939162: Treo bút 10 ngày, không tuân thủ Điều lệ trong phòng Coi Tử Vi (SPAM)

13 * Lúc 16h42p, ngày 06/03/2014, Hội viên vulinhtran: Treo bút 10 ngày, không tuân thủ Điều lệ trong phòng Coi Tử Vi (SPAM)

14 * Lúc 22h08p, ngày 06/03/2014, Hội viên TuThamMaoDau: Treo bút 10 ngày, không tuân thủ Điều lệ trong phòng Coi Tử Vi (SPAM)

Thanked by 5 Members:

#5 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 07/03/2014 - 11:07

Tất cả các hội viên vi phạm đều cập nhật bài chung 1 bài viết.

15 * Lúc 10h07p, ngày 07/03/2014, Hội viên a.nguyen : Treo bút 30 ngày, Vi phạm điều 2,7.
16 * Lúc 10h07p, ngày 07/03/2014, Hội viên trangtv: Treo bút 30 ngày, Vi phạm điều 2,7.

17 * Lúc 23h48 ngày 07/03/2014, BAN vĩnh viễn cả 3 nickname: dung.1.9 - 123456798 - huygem

Nội quy có nêu rõ: "Trong trường hợp vi phạm Nội Quy mà hội viên vi phạm mở trương mục khác, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất."
Trương mục hay tài khoản dung.1.9 - 123456798 - huygem được xác định là 1 người.

huygen

Thanked by 3 Members:

#6 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 12/03/2014 - 23:18

Thông báo các hội viên vi phạm:

18 - Ngày 08/03/2014, Hội viên Tuanthien, lần trước đã nhắc nhở, nay tiếp tục không đọc quy định khi đăng lá số + bài viết hỏi số. --> Treo bút 25 ngày.

19 - Ngày 08/03/2014, Hội viên phandinhkhai , trước đây đã được nhắc nhở và treo bút về việc đăng lá số và hỏi số trong phòng học thuật. Nay tiếp tục vi phạm về việc đăng lá số, không ghi thông tin. --> Treo bút 15 ngày.

20 - Ngày 08/03/2014 hội viên sonyoupro, nhờ coi số chưa đủ 21 tuổi (nội quy điều 16)--> Treo bút 30 ngày.

21 - Ngày 09/03/2014, hội viên embepro159: Bài viết bên kia đã được nhắc nhở SAI điều lệ và bổ túc thông tin. Biết đọc và trả lời nhưng không biết bổ túc và thực hiện. Còn tạo chủ đề khác tiếp tục SAI. - Tiếp tục đăng bài SAI --> Treo bút 10 ngày.

22 - Ngày 09/03/2014, hội viên uocmuon: Hội viên đăng bài nhờ coi số trong Phòng (Học Thuật) Tử vi --> Treo bút 10 ngày.
Bài viết có chèn lá số nhưng không gõ thông tin: giới tính, năm tháng ngày giờ, nơi sinh như ĐIỀU LỆ hướng dẫn --> Treo bút 15 ngày.
Treo bút 25 ngày.

23 - Ngày 10/03/2014, hội viên babyteencry: Viết bài SPAM + quảng cáo blog + tiếng Việt không dấu. Nếu muốn cảm ơn chỉ cần nhấn nút Thanks .
Treo bút 15 ngày.

24 - Ngày 12/03/2014, hội viên trungtla9x: Quản Lý đã nhắc nhở. Viết bài không tuân thủ Điều Lệ: - Vừa đăng bài, lúc sau vào đăng bài trả lời các kiểu: Up up, không ai xem,...--> Treo bút 10 ngày.

huygen

Thanked by 7 Members:

#7 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 14/03/2014 - 11:12

Thông báo các hội viên vi phạm:

25 - Ngày 13/03/2014, hội viên duyvt , Vừa đăng bài, lúc sau vào đăng bài trả lời các kiểu: Up up, không ai xem,...--> Treo bút 10 ngày. Tạo liên tục nhiều chủ đề nhờ coi --> Treo bút 30 ngày.
Cảnh cáo: Treo bút 40 ngày.

26 - Ngày 14/03/2014 hội viên LYLIENKIET viết bài tiếng Việt không có dấu --> Treo bút 10 ngày.

27_28 - Ngày 14/03/2014 hội viên 4mua TramMinh đã viết bài vi phạm Nội Quy diễn đàn điều 2 và 7.
bài viết 4mua:
http://tuvilyso.org/...post__p__444338
bài viết TramMinh:
http://tuvilyso.org/...post__p__444350


Hội viên 4mua: Treo bút 30 ngày.
Hội viên TramMinh : Treo bút 60 ngày.

huygen

Thanked by 6 Members:

#8 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 16/03/2014 - 19:57

Thông báo các hội viên vi phạm:

29 - Ngày 15/03/2014, hội viên cauhaichemgio : Hỏi số trong phòng học thuật --> Treo bút 10 ngày.

30 - Ngày 16/03/2014, hội viên Monday tiếp tục viết bài vi phạm Nội Quy điều 7.
--> Treo bút 30 ngày.

31 - Ngày 16/03/2014, hội viên AnAn tiếp tục vi phạm Nội Quy điều 7 và SPAM linh tinh, gây mất hoà khí diễn đàn , http://tuvilyso.org/...post__p__445115
Nội quy Điều 7 ghi: "7. Tuyệt đối không được gây náo loạn, tranh cãi, phỉ báng, hoặc chế giễu các hội viên khác và tạo sự mất hoà khí trên Diễn Đàn Tử Vi Lý Số."
--> Treo bút 60 ngày.

32 - Ngày 16/03/2014, hội viên meobeo1988 tiếp tục viết bài vi phạm Nội Quy điều 2,7.
--> Treo bút 90 ngày., vì đã được nhắc nhở vào ngày 25/02.

Nếu còn tiếp tục tái phạm BAN vĩnh viễn.

huygen

Thanked by 1 Member:

#9 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 22/03/2014 - 20:35

Thông báo hội viên vi phạm trong những ngày qua,

* Ngày 18/03/2014,

33/ Hội viên violetsunset : - Hội viên đăng bài nhờ coi số trong Phòng (Học Thuật) Tử vi --> Treo bút 10 ngày.

Hội viên : phamnhung88 , thienbinh240981: - Bài viết có chèn lá số nhưng không gõ thông tin: giới tính, năm tháng ngày giờ, nơi sinh như ĐIỀU LỆ hướng dẫn.
Nhắc nhở: Treo bút 15 ngày.


* Ngày 19/03/2014,
34/ Hội viên satander.valen:
- Không đọc ĐIỀU LỆ diễn đàn.
- Hãy đọc các ĐIỀU LỆ và NỘI QUY để biết và tuân thủ.
- Hội viên đăng bài nhờ coi số trong Phòng (Học Thuật) Tử vi --> Treo bút 10 ngày.

35/ Hội viên hitcomvn:
- Không đọc các ĐIỀU LỆ diễn đàn.
- Hãy đọc các ĐIỀU LỆ và NỘI QUY để biết và tuân thủ.
- Tạo liên tục nhiều chủ đề nhờ coi --> Treo bút 30 ngày.

36/ Hội viên hanh1991:
- Không đọc các ĐIỀU LỆ diễn đàn.
- Hãy đọc các ĐIỀU LỆ và NỘI QUY để biết và tuân thủ.
- Vừa đăng bài, lúc sau vào đăng bài trả lời các kiểu: Up up, không ai xem,...--> Treo bút 10 ngày.
- Bài đã đăng lên rồi, phải biết kiên nhẫn 1 chút. Càng up up, tự trả lời trong chủ đề sẽ không được ai xem.

37/ Hội viên johnnyvn:
- Không đọc các ĐIỀU LỆ diễn đàn.
- Hãy đọc các ĐIỀU LỆ và NỘI QUY để biết và tuân thủ.
- Bài viết không đúng ĐIỀU LỆ --> XOÁ không cần thông báo.
- Tiếp tục đăng bài SAI --> Treo bút 10 ngày.

- Tạo liên tục nhiều chủ đề nhờ coi --> Treo bút 30 ngày.
---> Treo bút 30 ngày.

38/ Hội viên doublebouble:
- Không đọc các ĐIỀU LỆ diễn đàn.
- Hãy đọc các ĐIỀU LỆ và NỘI QUY để biết và tuân thủ.
- Vừa đăng bài, lúc sau vào đăng bài trả lời các kiểu: Up up, không ai xem,...--> Treo bút 10 ngày.
- Bài đã đăng lên rồi, phải biết kiên nhẫn 1 chút. Càng up up, tự trả lời trong chủ đề sẽ không được ai xem.

39/ Hội viên votinh92:
- Không đọc các ĐIỀU LỆ diễn đàn.
- Hãy đọc các ĐIỀU LỆ và NỘI QUY để biết và tuân thủ.
- Tạo liên tục nhiều chủ đề nhờ coi --> Treo bút 30 ngày.

40/ Hội viên maiphuongspkt:
- Không đọc các ĐIỀU LỆ diễn đàn.
- Tạo liên tục nhiều chủ đề nhờ coi --> Treo bút 30 ngày.
- Ngoài ra còn vi phạm khi hỏi số cho trẻ dưới 21 tuổi.
- Hãy đọc các ĐIỀU LỆ và NỘI QUY để biết và tuân thủ.

41/ Hội viên cogailolem:
- Không đọc các ĐIỀU LỆ diễn đàn.
- Hãy đọc các ĐIỀU LỆ và NỘI QUY để biết và tuân thủ.
- Tạo liên tục nhiều chủ đề nhờ coi --> Treo bút 30 ngày.


* Ngày 22/03/2014,
42/ Hội viên vuduchai:
- Hội viên đăng bài nhờ coi số trong Phòng (Học Thuật) Tử vi --> Treo bút 10 ngày.

43/ Hội viên nguyenhien285:
- Quản Lý Viên 04 đã nhắc nhở đọc "Điều lệ nhờ giải lá số" và bổ túc thông tin. Nhưng:
- Tiếp tục đăng bài SAI --> Treo bút 10 ngày.

Đề nghị hội viên nghiêm túc tuân thủ Điều lệ và Nội quy diễn đàn để tránh vi phạm lần sau.

huygen

Thanked by 1 Member:

#10 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 23/03/2014 - 13:02

Thông báo các hội viên vi phạm:

*Ngày 23/03/2014,

44/ Hội viên traibao:
- Hội viên đăng bài nhờ coi số trong Phòng (Học Thuật) Tử vi --> Treo bút 10 ngày.
- Bài viết có chèn lá số nhưng không gõ thông tin: giới tính, năm tháng ngày giờ, nơi sinh như ĐIỀU LỆ hướng dẫn --> Treo bút 15 ngày.
- Treo bút 25 ngày.

45/ Hội viên weezyfbay
- Vừa đăng bài, lúc sau vào đăng bài trả lời các kiểu: Up up, không ai xem,...--> Treo bút 10 ngày.


46/ Hội viên traibao

- Hội viên nào vi phạm nhưng chối cãi, quanh co --> Tăng hình phạt gấp đôi.
- Không đọc ĐIỀU LỆ phòng học thuật.
Quyết định tăng gấp đôi lên: Treo bút 50 ngày.

View PostSongAn, on 23/03/2014 - 13:10, said:

Bạn Traibao ghi rõ: Pót lá số nghiệm lý mà, có nhờ xem số đâu Admin.

47/ Nhắc nhở hội viên SongAn: Nơi đây không phải là Nơi góp ý, diễn đàn có Phòng góp ý riêng.

48/ - Hội viên thienhu DaiKhe: hỏi số và xem số; viết bài không phù hợp chủ đề chính về Cô Thần và Quả Tú.
Treo bút 10 ngày.

49/ Ngày 25/03, hội viên linhidol92
-Hội viên đăng bài nhờ coi số trong Phòng (Học Thuật) Tử vi --> Treo bút 10 ngày.
- Bài viết có chèn lá số nhưng không gõ thông tin: giới tính, năm tháng ngày giờ, nơi sinh như ĐIỀU LỆ hướng dẫn --> Treo bút 15 ngày.

--> Treo bút 25 ngày.

Đề nghị hội viên nghiêm túc tuân thủ Điều lệ và Nội quy diễn đàn để tránh vi phạm lần sau.

huygen

Thanked by 4 Members:

#11 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 01/04/2014 - 13:52

Thông báo các hội viên vi phạm:

50/ Ngày 01/04/2014, hội viên mrtruong117; mrtruong1171998
Vi phạm Nội quy Điều 1.4 Thoả thuận ghi danh: Để trở thành hội viên của Diễn Đàn Tử Vi Lý Số
- Điều kiện để trở thành hội viên: Trên 21 tuổi. (Tuổi tính theo ngày sinh nhật, năm dương lịch).
--> Xử lý: Treo nick vĩnh viễn.
Hiệu lực kể từ khi có thông báo này.

51/ Hội viên bigfix
Vi phạm nội quy Điều "7. Tuyệt đối không được gây náo loạn, tranh cãi, phỉ báng,lừa gạt, bôi nhọ, xúc phạm, kích động, đe doạ, lăng mạ hoặc chế giễu các hội viên khác và tạo sự mất hoà khí trên Diễn Đàn Tử Vi Lý Số."
- Treo bút 15 ngày.

Đề nghị hội viên nghiêm túc tuân thủ Điều lệ và Nội quy diễn đàn để tránh vi phạm lần sau.

huygen

#12 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 02/04/2014 - 10:20

Thông báo các hội viên vi phạm:

Ngày 02/04/2014:

52/ hội viên emyeuanhthucthan
Vi phạm nội quy điều: 1.4 Thoả thuận ghi danh: Để trở thành hội viên của Diễn Đàn Tử Vi Lý Số
- Điều kiện để trở thành hội viên: Trên 21 tuổi. (Tuổi tính theo ngày sinh nhật, năm dương lịch).
--> BAN nick vĩnh viễn.

53/ Hội viên vukhuc123
Khiếu kiện cho nick emyeuanhthucthan không hợp lý, nội quy đã ghi rất rõ: Tuổi tính theo ngày sinh nhật, năm dương lịch.
Tính theo tuổi dương lịch, trừ thế thế nào ra số 21 ?
Treo bút thêm nick vukhuc123, thời hạn 365 ngày.


Đề nghị hội viên nghiêm túc tuân thủ Điều lệ và Nội quy diễn đàn để tránh vi phạm lần sau.

huygen

Thanked by 1 Member:

#13 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 05/04/2014 - 13:39

Thông báo các hội viên vi phạm:

54/ Ngày 03/04/2014, Hội viên doilaicongbang
Đã vi phạm Nội quy diễn đàn - điều: 1.4 Thoả thuận ghi danh:
Để trở thành hội viên của Diễn Đàn Tử Vi Lý Số
- Điều kiện để trở thành hội viên: Trên 21 tuổi. (Tuổi tính theo ngày sinh nhật, năm dương lịch)."
* Trong trường hợp vi phạm Nội Quy, hội viên vi phạm mở trương mục/tài khoản (account ID) khác, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất."
Hình thức kỷ luật: Khóa trương mục đến ngày 23/01/2015

55/ Ngày 04/04/2014, hội viên violetsunset
- Đây là lần thứ 2 vi phạm Nội Quy diễn đàn.
- Tiếp tục vi phạm:
- Hội viên đăng bài nhờ coi số trong Phòng (Học Thuật) Tử vi --> Treo bút 10 ngày.
- Bài viết có chèn lá số nhưng không gõ thông tin: giới tính, năm tháng ngày giờ, nơi sinh như ĐIỀU LỆhướng dẫn --> Treo bút 15 ngày.


56/ Ngày 05/04/2014, hội viên tripooh1
Vi phạm nội quy diễn đàn:
- Hội viên đăng bài nhờ coi số trong Phòng (Học Thuật) Tử vi --> Treo bút 10 ngày.
- Bài viết có chèn lá số nhưng không gõ thông tin: giới tính, năm tháng ngày giờ, nơi sinh như ĐIỀU LỆ hướng dẫn --> Treo bút 15 ngày.

- Xử lý: Treo bút 25 ngày.
- Hiệu lực: kể từ khi có thông báo này.

57/ Ngày 05/04/2014, hội viên xuangiaovn
Vi phạm nội quy diễn đàn: Mục III : "- Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban Điều Hành Diễn Đàn Tử Vi Lý Số."
- Xử lý: Treo bút 30 ngày.
- Hiệu lực kể từ khi có thông báo này.

58/ Hội viên trangpepi
Điều lệ có thông báo:
- Vừa đăng bài, lúc sau vào đăng bài trả lời các kiểu: Up up, không ai xem,...--> Treo bút 10 ngày.
Xử lý: Treo bút 10 ngày.
Hiệu lực: kể từ khi có thông báo này.

59/ Nhắc nhở hội viên hobbyty : không đăng bài SPAM vào chủ đề của người khác. Nếu tiếp tục đăng bài SPAM lung tung sẽ bị xử lý.

60/Hội viên nguyen.thanh.232
Vi phạm các điều:
- Hội viên đăng bài nhờ coi số trong Phòng (Học Thuật) Tử vi --> Treo bút 10 ngày.
- Bài viết có chèn lá số nhưng không gõ thông tin: giới tính, năm tháng ngày giờ, nơi sinh như ĐIỀU LỆ hướng dẫn --> Treo bút 15 ngày.

- Xử lý: Treo bút 25 ngày.
- Hiệu lực kể từ khi có thông báo này.

Đề nghị hội viên nghiêm túc tuân thủ Điều lệ và Nội quy diễn đàn để tránh vi phạm lần sau.
huygen

#14 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 07/04/2014 - 13:20

Ngày 07/04/2014, thông báo đến các hội viên:

61 - newday
62 - Nhankicuc
63 - zymosis

Vi phạm Nội quy diễn đàn: - Bài viết có chèn lá số nhưng không gõ thông tin: giới tính, năm tháng ngày giờ, nơi sinh như ĐIỀU LỆ hướng dẫn --> Treo bút 15 ngày.

Xử lý: Treo bút 15 ngày.
Hiệu lực kể từ khi có thông báo này.

Đề nghị hội viên nghiêm túc tuân thủ Điều lệ và Nội quy diễn đàn để tránh vi phạm lần sau.
huygen

#15 huygen

  LCG

 • Lao Công
 • 2254 Bài viết:
 • 7265 thanks

Gửi vào 09/04/2014 - 15:35

Ngày 09/04/2014, thông báo đến các hội viên:

64/ Hội viên tvn

Vi phạm Nội quy diễn đàn: - Bài viết có chèn lá số nhưng không gõ thông tin: giới tính, năm tháng ngày giờ, nơi sinh như ĐIỀU LỆ hướng dẫn --> Treo bút 15 ngày.

Xử lý: Treo bút 15 ngày.
Hiệu lực kể từ khi có thông báo này.

65/ Hội viên sonyoupro

Vi phạm Nội quy diễn đàn: Không đủ tuổi.
"1.4 Thoả thuận ghi danh: Để trở thành hội viên của Diễn Đàn Tử Vi Lý Số
- Điều kiện để trở thành hội viên: Trên 21 tuổi. (Tuổi tính theo ngày sinh nhật, năm dương lịch)."
Xử lý: Treo bút 678 ngày, đến ngày sinh nhật tuổi 21: 15/02/2016.

Đề nghị hội viên nghiêm túc tuân thủ Điều lệ và Nội quy diễn đàn để tránh vi phạm lần sau.
huygen


Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Diễn Đàn Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |