Jump to content

Advertisements
Chân bản Quỷ Cốc Toán Mệnh thuật


15 replies to this topic

#1 Quách Ngọc Bội

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4517 Bài viết:
 • 28964 thanks
 • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 12/03/2015 - 14:02

Dạo quanh một số trang web bói toán của các bạn ba Tàu thì QNB bắt gặp cuốn sách này nên lưu lại đây:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 1 Member:

#2 Quách Ngọc Bội

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4517 Bài viết:
 • 28964 thanks
 • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 12/03/2015 - 14:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 2 Members:

#3 Quách Ngọc Bội

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4517 Bài viết:
 • 28964 thanks
 • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 12/03/2015 - 14:38


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
#4 Quách Ngọc Bội

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4517 Bài viết:
 • 28964 thanks
 • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 15/03/2015 - 22:07

Bản của Bín Bin cung cấp (nét hơn):

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 6 Members:

#5 Đinh Văn Tân

  Ban Điều Hành

 • Ban Điều Hành
 • 5035 Bài viết:
 • 11618 thanks

Gửi vào 23/03/2015 - 21:16

Cái link ở trên không còn nữa , QNB ?

Thanked by 1 Member:

#6 Quách Ngọc Bội

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4517 Bài viết:
 • 28964 thanks
 • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 23/03/2015 - 21:31

Dạ, cháu kiểm tra lại link mediafire vẫn được đấy ạ.
Bác có thể download theo link này cũng là bản ấy ạ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn#7 Đinh Văn Tân

  Ban Điều Hành

 • Ban Điều Hành
 • 5035 Bài viết:
 • 11618 thanks

Gửi vào 23/03/2015 - 22:11

Cám ơn . Bản tu chính của tôi, có thêm phần phán đoán, một chữ Dịch cho mỗi Lưỡng đầu, và một tinh đẩu cho 2 giờ trong Lưỡng đầu đó, đều đúng nguyên văn của bản QNB vừa đưa lên, không sai chữ nào . Tôi đang sắp xếp đưa vào MS Publisher hay WP eBook Publisher để đưa in chỉ vài chục cuốn thôi . Năm 1990 phải in 1.000 cuốn họ mới chịu làm .

Thanked by 3 Members:

#8 Quách Ngọc Bội

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4517 Bài viết:
 • 28964 thanks
 • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 23/03/2015 - 23:26

Đây là một trong những điển hình dùng môn Quỷ Cốc Toán Mệnh kết hợp với Tử Vi của các cụ ngày xưa:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanked by 3 Members:

#9 thanhl

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 49 Bài viết:
 • 16 thanks

Gửi vào 02/12/2015 - 20:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 23/03/2015 - 23:26, said:

Đây là một trong những điển hình dùng môn Quỷ Cốc Toán Mệnh kết hợp với Tử Vi của các cụ ngày xưa:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dạ thưa anh, anh có thể cho lại link này được không ạ, em vào mãi mà ko được
Xin cảm ơn anh!

#10 Quách Ngọc Bội

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4517 Bài viết:
 • 28964 thanks
 • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 02/12/2015 - 22:54

Tôi cũng không hiểu vì sao không vào được diễn đàn viethoc nữa. Có lẽ lâu nay ít người sinh hoạt nên admin trang đó không duy trì website nữa.

#11 thanhl

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 49 Bài viết:
 • 16 thanks

Gửi vào 02/12/2015 - 23:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 02/12/2015 - 22:54, said:

Tôi cũng không hiểu vì sao không vào được diễn đàn viethoc nữa. Có lẽ lâu nay ít người sinh hoạt nên admin trang đó không duy trì website nữa.
anh ơi có lẻ admin chuyển sang trang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


không bíết bài anh nêu có ở đây không ạ

#12 Quách Ngọc Bội

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4517 Bài viết:
 • 28964 thanks
 • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 02/12/2015 - 23:16

Đây chỉ là phần trang bìa tin tức, không còn phần diễn đàn nữa.
Bài viết kia nằm trong diễn đàn, do một hội viên chụp ảnh từ Gia Phả nhà họ đem lên nhờ dịch nghĩa.
Để tôi mở máy tính tìm lại xem hồi đó có lưu lại bức ảnh đó không, phần bài viết thì tôi không lưu vì chủ yếu chỉ là dịch nghĩa mấy bài thơ QCTM, mà người dịch tuy giỏi Hán Nôm nhưng không có biết mấy môn thuật số bói toán nên dịch nghĩa bài thơ thành rất gượng.

#13 Lutuannghia

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 319 Bài viết:
 • 160 thanks

Gửi vào 01/04/2016 - 00:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 02/12/2015 - 23:16, said:

mà người dịch tuy giỏi Hán Nôm nhưng không có biết mấy môn thuật số bói toán nên dịch nghĩa bài thơ thành rất gượng.

Chính xác là như vậy ! Rất nhiều sách bói toán được dịch và bày bán tràn lan ở các nhà sách , nhưng vì người dịch không hiểu " thuật ngữ chuyên môn " của từng môn riêng biệt ,nên khi dịch ra sai lạc hết cả .

Tiến sĩ Phùng Hữu Lan viết :" Nhà học giả phương Tây khi bắt đầu nghiên cứu triết học Trung Quốc ,sẽ gặp ngay hai trở ngại . Trở ngại thứ nhất , tự nhiên là trở ngại của ngôn ngữ ; trở ngại kia là phương cách diễn tả đặc biệt của các triết gia Trung quốc ."

Ông còn nói :" Cưu- ma-la-thập , một trong những đại dịch giả kinh Phật ra Hoa văn từng nói rằng dịch văn là như nhai thức ăn giùm cho kẻ khác . Người không thể tự mình nhai lấy ,thì phải dùng thức ăn nhai sẵn . Sau khi nhai ,cố nhiên thức ăn sẽ bớt đi nhiều ý vị hơn trước."

Một quyển sách dịch ,đặc biệt là sách bói toán ,mà không có "nguyên bản chữ Hán " kèm theo ,thì ôi thôi , khác nào đọc tiểu thuyết Kim Dung ,kết quả thu được cực kì khiêm tốn vậy !#14 Đinh Văn Tân

  Ban Điều Hành

 • Ban Điều Hành
 • 5035 Bài viết:
 • 11618 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 01:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Lutuannghia, on 01/04/2016 - 00:10, said:Một quyển sách dịch ,đặc biệt là sách bói toán ,mà không có "nguyên bản chữ Hán " kèm theo ,thì ôi thôi , khác nào đọc tiểu thuyết Kim Dung ,kết quả thu được cực kì khiêm tốn vậy !

Vì vậy trong kỳ tái bản lần nầy tôi để nguyên văn Hán, đọc theo lối Hán Việt và bài dịch để rộng đường dư luận . Sách có 660 trang .

Thanked by 1 Member:

#15 Lutuannghia

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 319 Bài viết:
 • 160 thanks

Gửi vào 02/04/2016 - 05:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 02/04/2016 - 01:10, said:Vì vậy trong kỳ tái bản lần nầy tôi để nguyên văn Hán, đọc theo lối Hán Việt và bài dịch để rộng đường dư luận . Sách có 660 trang .

Ôi thế thì tốt nhất rồi Cụ ạ ! Trước đây các sách dịch của ta đều nói là " do điều kiện ấn loát " nên không có phần chữ hán kèm theo ( có lẽ là kinh phí eo hẹp ) . Quyển TVĐS Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang gần như là quyển TVĐSTT của La Hồng Tiên rút gọn ,đặc biệt là phần trích dẫn Phú đoán như Phú Trần Đoàn ,Phú Thái Vi ,Phú Hoàng Kim mà không có chữ hán kèm theo nên rất khó tra cứu ..

Chỉ có các bộ Kinh Phật ,sách Phật xuất bản gần đây như Kinh Kim Cương chẳng hạn ,có kèm theo phần chữ hán và phiên âm nên rất thuận lợi cho người học,dù biết chữ hán hay không .

Muốn học bói toán ,bắt buộc phải biết chữ hán cụ ạ ,dù rằng chỉ là những thuật ngữ quen thuộc của mấy môn bói toán mà thôi .

Thanked by 1 Member:

Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |