Jump to content

Advertisements
348.-Nhận định về cuốn tử vi áo bí của Hà lạc dã phu Việt viêm tử-KHHB số 72-L-2

khhb số 72-l-2

1 reply to this topic

#1 PIANO

  Đoài viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPip
 • 2566 Bài viết:
 • 12057 thanks
 • LocationHome

Gửi vào 01/04/2012 - 17:07

MỤC LỤC BÁO KHOA HỌC HUYỀN BÍ 72-L-2 THẢO SƯƠNG
- THƯ GỞI BẠN ĐỌC
- ĐỊA LÝ VIỆT NAM
- NHỮNG NGÔI ĐẤT KẾT
- NHỮNG TAY PHÁP THUẬT NỔI TIẾNG
- CHUYỆN HUYỀN BÍ NƯỚC NGOÀI
- CẢM XẠ HỌC
- 1001 CHUYỆN TỬ VI
- TƯỚNG NỐT RUỒI
- TUỔI VỢ CHỒNG KHẮC HẠP
- LIỄU HẠNH CÔNG CHÚA
- SỐ MẠNG TRÊN BÀN TAY
- TẠP GHI VỀ KHOA TỬ VI : NHẬN ĐỊNH VỀ CUỐN TỬ VI ÁO BÍ của HÀ LẠC DÃ PHU VIỆT VIÊM TỬ
- ĐÁ LẠ Ở MẶT TRĂNG
- TỰ ĐIỂN TỬ VI
- TƯỚNG PHÁP BÍ TRUYỀN : LUẬN VỀ HÌNH VÀ THẦN TRONG KHOA TƯỚNG
- LÁ SỐ CỦA THẢO SƯƠNG
- TÌM HIỂU KHHB
- TÒA SOẠN TRẢ LỜI
- KHOA TƯỚNG CHỮ
- NHỮNG ẢO GIÁC KỲ LẠ
- SẤM KÝ VÀ CUỘC KHỞI NGHĨA TÂY SƠN
- MỘT CHUYỆN BÁO OÁN
- CỤ DƯƠNG THÁI BAN
- ĐỘC GIẢ MÁCH THUỐC
- VẬN MẠNG CỦA BẠN


NHẬN ĐỊNH VỀ CUỐN TỬ VI ÁO BÍ của HÀ LẠC DÃ PHU VIỆT VIÊM TỬ
PHONG NGUYÊN

Trong suốt thời gian tìm hiểu về khoa tử vi, tôi có thói quen là hễ có cuốn tử vi nào xuất bản là mua liền, bất kể hay hoặc dở vì tôi nghĩ cuốn nào dù tầm thường tới đâu, tất cũng phải có 1-2 điều đáng chú ý. Do đó, khi đọc 1 vài nhật báo đăng quảng cáo về cuốn Tử vi Áo Bí, tôi vội ra tiệm sách mua liền và trong thâm tâm cũng chỉ cho rằng cuốn này cũng lại chỉ tổng hợp tất cả các sách tử vi khác đã xuất bản với phần trình bày ngoài bìa cổ kính để hấp dẫn độc giả. Nhưng sau khi đem về nhà nghiền ngẫm, tôi rất đỗi ngạc nhiên và sung sướng vì cuốn này đã vượt xa các cuốn khác và chứa đựng những điều rất khác lạ về chi tiết, khiến tôi bất giác chứa chan hy vọng sẽ thấu hiểu hơn nữa về tử vi và chẳng ngại ngần gì dành riêng 1 bài này để nêu ra 1 số nhận định về Tử Vi Áo Bí, mặc dầu có thể bị 1 số người hiểu lầm là tôi gián tiếp quảng cáo cuốn tử vi trên. Tôi xin chấp nhận mọi điều phê phán và còn dám nói thêm rằng cuốn Tử vi Áo Bí còn xứng đáng hơn nữa
Tôi xin nêu ra dưới đây vài điểm độc đáo trong cuốn này để quý bạn nhận định, đồng thời bổ túc và điều chỉnh những điều mình đã biết về tử vi

1. ĐẠI HAO, TIỂU HAO
Theo các sách tử vi đã xuất bản và theo sự hiểu biết của tôi, 2 sao Đại Tiểu Hao thược hành Hỏa, nhưng ông HLDP đã cho rằng 2 sao này thuộc hành Thủy. ông đã nêu ra cách Song Hao Mão Dậu (chúng thủy triều đông) để chứng minh, vì “chúng thủy” là tất cả các dòng nước chứ đâu có phải là chúng Hỏa, đồng thời Tý Ngọ Mão Dậu là tứ chính Thủy, chỉ Song Hao mới miếu ở đó. Kể ra như vậy rất hợp lý. Nếu Song Hao là Hỏa, sao lại miếu ở cung Kim (Dậu)?
Ngoài ra, ông còn nêu lên Song Hao tượng cho cái mũi (các sách khác không nói tới), nếu cư mệnh là mũi bị hếch lên 1 chút

2. TƯỚNG QUÂN NGỘ TRIỆT
Bất cứ ai đã hiểu về tử vi đều biết câu phú :”Tướng Quân ngộ Triệt trước miền, khi ra trận mạc ắt liền tan thây”, và ông thầy nào khi gặp cách này cũng lo ngại cho than chủ. Chính tôi khi xem cho 1 người nhà, thấy có cách này cũng rất lo âu mặc dù cho tới ngày nay, người đó đã sắp về già mà vẫn chưa thấy có tai nạn gì xảy ra. Nhưng sau khi đọc cuốn Tử vi Áo Bí (vt: TVAB), tôi thấy yên lòng và mới nhận thấy mình biết 1 mà không biết 2
Ông HLDP đã xét đến Triệt Tuần theo lý Âm Dương, người Dương thì thuận mà Âm thì nghịch. Ông có nêu ví dụ : người Dương, mạng ngồi cung Mão có Tướng Quân ngộ Triệt, thời Triệt kia đâu có đủ sức mà làm hại Tướng Quân, vì Triệt ở sau lưng ông Tướng Quân (Triệt án ngữ 2 cung Dần Mão, tức Mão ở trước Dần trong trường hợp này). Nếu người Âm thì đương nhiên Triệt cản Tướng Quân vì lúc đó Triệt ở trước mặt, và lúc đó câu phú thường lệ sẽ rất ứng nghiệm.

3. TUẦN TRIỆT
Thường thường khi đoán tử vi cho ai mà cung Mạng có chính tinh bị Tuần Triệt, tôi áp dụng câu “Tuần Triệt đương đầu, thiếu niên tân khổ” và cho rằng “đương đầu” có nghĩa là án ngữ tại cung đó. Sauk hi đọc TVAB tôi mới biết đương đầu không phải vậy, vì ông HLDP đã theo Dịch lý:”Dương hành tam thất (3/7) – Âm quy nhị bát (2/8) – Định lý này hoàn toàn mới lạ đối với tôi)
Ông có nêu ví dụ sau: Triệt Tuần ở 2 cung Dần Mão
a. Người sinh thuộc Dương thì cung Dần ảnh hưởng 7 phần, cung Mão 3 phần
b. Người sinh thuộc Âm thì cung Mão ảnh hưởng 8 phần, cung Dần 2 phần
Do đó nếu Mệnh của người Dương cư Dần thì bị hại lớn vì chịu 7 phần, nếu ở Mão thì chỉ chịu 3 phần. Trái lại cung Mệnh của người Âm ở cung Mão lại chịu 8 phần, nếu cư Dần chỉ chịu 2 thôi. Ngoài ra cũng phải xét theo Âm nghịch Dương thuận (như trường hợp Tướng Quân ngộ Triệt) để biết Tuần Triệt có ở phía trước mặt hay không rồi mới có thể cho là “đương đầi”. Vì vậy có những trường hợp Tuần Triệt đương đầu mà vẫn phú quý, hưởng thụ là như thế
Ngoài ra TVAB còn nêu ra vấn đề “Tuần Triệt ảnh hưởng các cung xung hợp” rất độc đáo cùng nhiều chi tiết khác lạ nữa mà tôi xin miễn nêu trong bài này để khỏi dài dòng về cùng 1 mục (xin quý bạn coi từ trang 572 đến 577 nếu đã có cuốn TVAB)

4. TẢ PHỤ - HỮU BẬT
Trong các sách tôi không thấy nói đến sự khác biệt giữa 2 sao Tả Hữu nhưng TVAB đã nêu ra rất chi tiết các dị biệt giữa 2 sao đó như sau:
- Tả Phụ thuộc hàng văn, bàn tính mưu cơ chiến thuật, nên chữ Hán viết chữ Phụ có chữ Xa (là xe) tức là ngồi cùng 1 xe với ông vua để giúp về kế hoạch, ông vua cũng chỉ có thể ở chung với văn quan mà thôi, nên sao Tả Phụ đồng cung với Tử Vi là tốt
- Sao Tả Phụ đồng cung với Thiên Phũ ở Tuất là Tả Phủ cách, thượng cách vì Thiên Phủ miếu ở Tuất mà Tả Phụ cũng miếu ở đó
- Sao Hữu Bật thuộc hàng võ quan, nên chữ Hán viết chữ Bật có bộ Cung (tức là cung tên) – 1 thứ võ khí. Đã là võ tất phải đi bên ngoài mà đánh đông dẹp bắc, không nên ở cùng 1 cung (ví như 1 nhà) với ông vua, vì hàng võ bao giờ tính nết cũng cương cường, có thể đoạt ngôi giết chúa, thường lộn xộn, không thâm trầm như các văn quan

5. CÁC CÁCH CỦA ĐẨU SỐ
Theo ý thôi thì phần độc đáo nhất trong TVAB là phần nói về các cách của đẩu số. Trong các sách khác, khi nói về các cách, chỉ có liệt kê : Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Tham, Cự Nhật, Cơ Nguyệt Đồng Lương với phần giải nghĩa rất đơn sơ, tổng quát. Nhưng trong cuốn TVAB thì phần này rất chi tiết, khác lạ. Ông HLDP đã nêu ra tương quan giữa ngũ hành của bản mạng với từng cách, rồi còn nêu ra sự quan hệ của các cung liên hệ tới cách cùng với các sao phối hợp với các cách….Tôi không dám nêu ra các chi tiết nơi đây, chỉ xin các bạn coi phần trên (chương 8) thì sẽ thấy tôi không hề quá khen

6. TAM HỢP CỤC
Mỗi khi bàn đến vấn đề Miếu, Vương, Đắc Hãm, ai cũng chỉ xét đến cung có sinh sao hay không. Có người lại cho rằng Trần Đoàn đã ấn định sao nào Miếu, Vượng, Đắc, hãm ở cung nào thì cứ theo như thế, miễn bàn tới cho thêm lộn xộn (ví dụ như tại sao Thiên Phủ miếu tại Tuất, Tử Vi tại Ngọ thì hiểu được vì cung Tuất thuộc Thổ hợp Thổ là Thiên Phủ, cung Ngọ là Hỏa thì sinh Thổ là Tử Vi nhưng nếu hỏi tại sao Thiên Phủ lại miếu vượng ở Dần cách “Tử Phủ Dần Thân” thì khó trả lời, vì cung Mộc đâu có hợp với Thổ là Thiên Phủ). Nhưng nếu đọc mục Tam hợp Cục trong TVAB thì thấy có đáp số cho bài toán kể trên, và còn thấy điểm lạ lùng nữa là vòng Trường Sinh không an như thường lệ (khởi Trường Sinh ở 4 cung Dần Thân Tị Hợi) mà còn có khi ở cung khác nữa
Tuy nhiên tôi rất tiếc và thú thực với quý bãn là chính tôi cũng không thấu hiểu mục này nên đành chịu, không thể bàn gì thêm hơn nữa. Quý bạn có chê, kẻ hèn này không biết nói sao. Tôi chỉ mong soạn giả của cuốn TVAB trình bày cho tỉ mỉ hơn nữa thì may ra mới hiểu thấu. Tôi có tiếp xúc với soạn giả bằng điện thoại (ghi trong TVAB trang chót) để xin giảng giải rõ rang thì được biết osa5n giả đang đau yếu nặng, không thể tiếp khách được. Chừng nào có dịp may được biết tường tận, tôi sẽ nêu ra trên KHHB để quý bạn lấy làm tài liệu
Trước khi chấm dứt bài này, tôi cũng xin nếu 1 vài tiểu tiết sơ sót trong cuốn TVAB để giữ tinh thần khách quan:
(mất trang)

#2 PIANO

  Đoài viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPip
 • 2566 Bài viết:
 • 12057 thanks
 • LocationHome

Gửi vào 01/04/2012 - 17:23

TỰ ĐIỂN TỬ VI
ANH VIỆT

CUNG MỆNH – THÂN VẦN T
- Thiện Tướng ở La Võng : kém hiển đạt
- (nếu hạn ngộ Không, Kiếp..) : là bị bãi
- Thiên Tướng hãm : ưa lễ bái, liều, kém suy xét
- Thiên Tướng miếu ở Hợi : oai nghi, từ tâm, trực tính
- Thiên Tướng : cũng có nghĩa là có danh vọng, giỏi về huyền bí
- Thiên Tướng không sợ Không Kiếp
- Thiên Tướng ngộ Đại Tiểu Hao (hãm) : mặt nhỏ, cuộc đời kém
- Thiên Tướng gặp Tử Phủ, Vũ thêm Xương Khúc Khôi Việt, Tả, Khoa Quyền Lộc : rất tốt, uy quyền hiển hách
- Thiên Tướng gặp Tuần Triệt : bị giảm, gặp sao xấu nên tu hành để tránh xấu
- Tấu thư: nói khéo, thành công về việc văn
- Tả Phụ, Văn Xương : quy hiển
- Toái (bạo tợn) gặp Tuần ở Ngọ : Hiên ngang
- Tham Lang ở Tí gặp Tuần hay Triệt : thành thật thà
- Tử Tham Mão Dậu : hay cúng
- Vũ Tham ở Tứ Mộ gặp Mộ: rất tốt
- Tham Vũ ở tứ mộ nếu gặp Tuần : làm ăn xa, bị bãi chức
- Tham Vũ ở Mệnh, giáp Nhật Nguyệt : thành công
- Tham Lang gặp Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc, hỏa Linh miếu : rất tốt về công danh
- Tham Lang hãm ở Tí Ngọ, Tị, hợi : tham, nhiều dục vọng, không bền chí, chuyên công nghệ. Tham Tí Ngọ : chơi bời
- Tham Mão Dậu: hay thất bại, hay gặp sự không lành
- Tham (miếu hay hãm) gặp Kị đồng cung : Nên tu.
- Tham Riêu đồng cung : Hay bị bắt bớ, tai vạ
- Tham Liêm Tị Hợi : nghèo, vất vả
- Tham Liêm gặp tuyệt, Linh đồng cung hoặc Kình Kiếp Không càng khổ) : dâm đãng
- Tham ở mệnh (hãm) : hôi nách
- Tuế Phá ở mệnh : ngang bướng
- Tử Vi : cao lớn, mặt đỏ, trọng hậu
- Tử vi ngộ Hỏa : lanh lẹ
- Tử Sát Phá Tham hãm : xấu, bị tai vạ
- Tử Sát Phá Tham miếu : tốt đẹp, nhiều may mắn
- Tử Vi , Thiên tướng : oai, đại quý
- Tử Vi La Võng : tàn ác, bất nhân
- Tử Phá La Võng : tàn ác bất nhân
- Tử vi ở Dậu : tu hành
- Tử vi, Vũ khúc : văn võ toàn tài
- Tử Phủ đồng cung : cả đời phúc lộc
- Tử Phủ chính chiếu mạng : số công hầu
- Tử Tướng Thì Tuất : có vậy cánh, tướng giúp
- Tử Phá Suu3 Mùi : Gặp cướp
- Nếu gặp Thanh Long hay Hóa Khoa sẽ giải được
- Tử Vi Thì Tuất : công danh không bền
- Tử Vi Thìn Tuất gặp Lộc Quyền : hữu danh nhưng vô uy
- Tử Vi gặp Không Kiếp, các ác tinh : lại hỏng
- Tử Vi gộ Tuần Triệt : cũng hỏng, dở dang
- Tử Sát ở Tị : như vua cầm kiếm vàng (tốt)
- Tử Vi ở hợi : đánh giặc, bôn ba
- Tử Tham Mão Dậu : tu thành công, hòa thượng
- Tử Sát Tị Hợi : phú quý song toàn
- Gặp hóa Quyền càng tốt, bị Tuần Triệt lại hỏng, bôn ba khổ nhọc
- Tử Vũ : nhiều tài năng, công danh lớn
- Gặp thêm Kình Đà : không thích công danh, không thành công danh, buôn bán tốt
- Tử Phá Thìn Tuất Sửu Mùi : bất trung bất hiếu
- Nhưng thêm nhiều trung tinh tốt : vẫn có công danh lừng lẫy
- Nếu không có Tả Hữu và các sao tốt : thì chỉ là tầm thường, hung dữ
- Tử Vi Xương Khúc : cũng được phú quý 1tho7i2
- Tử Vi tam hóa : rất tốt
- Nếu gặp tứ sát (Kình Đà Không Kiế) :lại hỏng

CUNG MỆNH THÂN VẦN V-Y
- Vũ khúc (tiền tài) : hiển, giàu có, tài, cương trực
- Vũ (tị hợi) : gian tà, do dự
- Vũ Phủ Tồn : Quý, cương quyết, chăm
- Vũ ngộ Phá, Tham : Giàu, sau nghèo
- Vũ và Văn khúc: văn võ toàn tài
- Vũ (miếu) : từ tâm, cương quyết, anh tài
- Vũ Xương ở La Võng : văn võ toàn tài
- Vũ Xương Tứ mộ : từ 30 tuổi mới giàu, tài hoa
- Vũ (Sửu) Lộc Khoa : làm tướng danh tiếng
- Văn Xương Văn Khúc miếu : tốt, thông minh
- Vũ (miếu) và tam hóa : giàu sang
- Vũ Tham tứ Mộ : nóng, 30 tuổi trở ra giàu sang
- Gặp Tuần Triệt : ôn hòa
- Vũ (ở tứ mộ miếu) gặp Lộc Khoa : phú quý
- Y (thiên y) : ít đau, đau mau khỏiLÁ SỐ VÀ CUỘC ĐỜI CỦA NỮ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH THẢO SƯƠNG
THIÊN CƠ (11/1972)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


LUẬN VỀ MỆNH – THÂN – CỤC
Tuổi Mùi, mạng Mộc, cung mệnh lập tại Ngọ thuộc Dương Hỏa là độ số bị chiết giảm. Sinh giờ Tý, Thân và Mệnh đồng cung, Hỏa cục. Thân cư cung Dương Hỏa là thuận lý
Vì mệnh Dương Liễu Mộc cư tại đất Hỏa lại đúng vào giữa trưa (theo vòng cục, đây là Mậu Ngọ, Thiên thượng Hỏa) thì lúc sơ sinh, cây dương liễu còn là mầm non làm sao chịu nổi nắng như thiêu như đốt của mặt trời trút xuống vào giờ Ngọ. Cho nên đương số phải chịu long đong từ lúc mới lọt lòng mẹ, phải xa nơi chôn nhau cắt rốn, lìa cha mẹ, theo bà ngoại di cư vào Nam từ thuở lên 5 (tiểu hạn nhi đồng vào cung Phúc đức). Vì cung Phụ Mẫu VCD hội Kiếp Không Hình Kị, Kình Đà và Đẩu quân phùng Khốc, Hư, Tuế, Toái, Thương, Sứ. nếu đương số sống chung với cha mẹ, khó thoát khỏi yểu vong vào năm 13 tuổi khi tiểu hạn vào cung Tật ách, hai hạn hội nhiều hung tinh như Hình Điêu, Kình Kị
Năm lên 5 tuổi, tiểu hạn vào Phúc Đức, VCD đắc tam không, hợp với Mệnh VCD vì cung này có Tuần án ngữ. Gốc đại hạn đang ở Mệnh, 2 hạn hội đủ Tả Hữu, Quang Quý và nhất là Nhật Nguyệt tịnh minh chiếu hư không chi địa, hội Khoa, Quyền, Thanh Long, Nguyệt Đức, Lộc Tồn. Đương số được bà ngoại đưa vào Nam để bắt đầu 1 cuộc sống mới, thoát được hoàn cảnh than mệnh đồng cung của Dương Liễu Mộc đang chịu ánh nắng thiêu đốt của Thiên Thượng Hỏa
Tứ đó vận mệnh của đương số phần nhiều chịu ảnh hưởng của cung Thiên Di. Tuy cung này có Triệt, nhưng mệnh VCD ít sợ Triệt, hơn nữa, Triệt đóng cung Thủy, mà tuổi này thuộc Âm nữ, ảnh hưởng của Triệt nặng về cung Sửu. Cung Thiên Di được nhiều cát quý tinh cư chiếu, như Lộc Tồn, Khoa, Nguyệt Đức hội Tả Hữu, Quang quý, Đào hồng, Thiên Phúc Đức (Mệnh VCD ít chịu ảnh hưởng của chính tinh, tuy cũng có nhưng không mạnh bặng trung, bang tinh cho nên tôi cho rằng ngoại trừ tiểu hạn đến những cung hợp với chính tinh ấy, chẳng hạn khi tiểu hạn đến Tuất,có Xương Khúc gặp Cơ, Lương ở Thìn chính chiếu

NHÌN QUA NHỮNG CUNG NỔI BẬT
- Cung Tài Bạch : sau 2 cung Phúc và Di, cung Tài rất hợp với Mộc mệnh và Hỏa cục. Cung này lập tại Dần, có Thanh Long, Long Đức ngộ Cự Nhật vào buổi bình minh rạng rỡ. Đây ví như cửa Ngọ môn có Rồng chầu, hổ phục (cung Dần), được ánh chiêu dương chiếu vào rực rỡ. Lại được Tả Hữu, Quang Quý, hồng hỉ, Sinh Vượng hội họp. hiềm vì cung Điền trạch có Hóa Lộc bị Tuần án ngữ, lại gặp Tang, hỏa, hình Diêu, Hao, Phá cho nên đương số không giàu lớn được, chỉ sống sung mãn vào bậc trung lưu
- Cung Phu Quân: Cung này tại Thìn, có Đào hồng, Thiên Nguyệt Phúc Đức hội Cơ Lương, Xương Khúc, Khoa Lộc, Âm Đồng và cung nhị hợp có Hóa Lộc. Chông thuộc giới công, kỹ nghệ gia và nhiều tuổi hơn đương số (Cơ Lương hội Lộc tồn), và đáng lẽ là số nhiều chồng, vì Cô Quả hội Đào hồng, Xương Khúc, Thiên Không, Tả Phụ nhưng tả Cô bị Tuần án ngữ, cung Phu lại cư La Võng thành thử dù quan điểm bất đồng, tâm hồn dị biệt nhưng khó dứt, tuy đương số chủ động vì cung Phu được giáp Khô Việt là quý cách
- Cung Quan Lộc : cung này VCD hợp với mệnh và Hỏa cục. Có Xương Khúc hội Cơ Lương miếu ở Thìn. Cự Nhật vượng ở Dần phùng Sinh Vượng, Ân Quang, Thiên Quan, Hóa Quyền. Mệnh lại đắc tiền Cái hậu Mã giúp đương số nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật.
- Cung Nô bộc: tuổi âm nữ, mộc mệnh. Cung Nô lập tại hợi, thuộc âm Thủy là được sinh phò. Có Long Phương Hổ Cái, Khôi Việt, Mã Khốc Khách, Thiên Phúc, Tấu, hỉ hội Tử Phủ Tướng. Nhờ vào ảnh hưởng tốt của cung nô đã giúp đương số thấu đạt nhiều kết quả tốt đẹp ở lĩnh vực điện ảnh truyền hình

NHỮNG CHUYỂN BIẾN QUAN TRỌNG QUA CÁC TIỂU HẠN
- Sau k hi rời đất tổ quê cha, đương số vào Nam, ảnh hưởng phần nhiều ở cung Di và Phúc. Đến năm 16 tuổi, tiểu hạn vào cung Quan, gốc Đại hạn ở Phụ Mẫu. Năm nay có Xương Khúc, Cơ Lương, Cự Nhật miếu vượng hội chiếu, đương số đỗ trung học đệ nhất cấp và 1 mối tình ở lứa tuổi học trò đã đến với đương số rất thơ mộng nhưng hậu quả cũng thật là bi đát (Tướng Phuc, Xương Khúc hội Linh Tinh, Phi Liêm, La Võng). Và mối tình này có kết quả rất buồn vào năm 18 tuổi, người ta đã vĩnh biệt cuộc đời
- Năm 18 (1960) hạn vào cung Phúc đức có Đào hồng Hỉ, Tướng Ấn hội Khoa Quyền Lộc, Cự Nhật, Cơ Lương, Âm Đồng miếu vượng hợp chiếu
- Đương số đóng phim “Đôi Mắt Người Xưa” và năm nay vì có Cô Quả, Không, Kiếp Sát, giao huy với cung Phu nên người yêu của đương số vĩnh biệt cõi đời vào những tháng đầu năm. Về cuối năm, đương số đỗ tú tài 1 nhờ ảnh hưởng của Khoa Quyền Lộc, hồng Hỉ. Để rồi năm sau, hạn Phụ mẫu, có Long Phưởng hổ Cái, Tướng, Phủ, Vũ Tham và giáp tả Hữu, Quang Quý, đương số lại đỗ nốt tú tài 2
- Năm 20 tuổi, hạn vào Mệnh, nhị hợp gốc đại hạn ở phụ mấu, gặp nhiều hung tinh ác nhiễu mà bên trong thiếu sao giải, cho nên d9u77ong số tuy có ghi tên học Luật nhưng phải bỏ dở dang vào cuối năm và mãi cho đến nay vẫn chưa nghĩ đến chuyện tiếp tục
- Năm 22 tuổi hạn vào cung Phu, trùng phùng với Lưu Đại hạn, 1 mối tình nữa lại đến với đương số. và sau vài lần trắc trở để rồi kết hợp vào năm 24 tuổi khi hạn đến cung tài có Sinh Vượng, hồng hỉ, Quang Quý, tả Hửu, lưu Đại hạn đến Mệnh có Khoa Quyền Lộc, Âm Dương hội Đào hoa, Nguyệt Đức. Nhờ ảnh hưởng tốt đẹp và có tính cách bền vững của Sinh vượng cư chiếu nhị hạn, cho nên cuộc hôn nhân chẳng những thành tựu mà còn lâu dài nữa. Tuy rằng cung Phu có La Võng, Cô Quả, tướng Phục, Không Kiếp là vợ chồng thường bất đồng ý kiến, sóng gió và tan vỡ luôn đe dọa bên lề hạnh phúc
- Năm 27 tuổi (1969) hạn đến cung nô, gố Đại hạn đã đổi đến cung Phúc. Lưu đại hạn đến tài Bạch, hội đủ các sao Long Phương, Khoa Quyền, Đào hồng Hỉ, mã Khốc Khách, Cự Nhật, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Tướng Phủ lại có Kiếp Không đắc địa chiếu tiểu hạn hợp với gốc Đại hạn VCD đắc Âm Dương và lưu đại hạn có Cự Nhật. Đương số gặp cơ hội bất ngờ, được mời đóng vai chính trong phim Ba Cô Gái Suối Châu. Phim này đã được chọn chiếu mở đầu cho ngày Điện Ảnh Việt Nam. Tên tuổi Thảo Sương bắt đầu nổi lên và trước bạ vào làng điện ảnh từ đó
- Năm 28 tuổi hạn vào Quan Lộc có Cự Nhật, Cơ Lương, Xương Khúc đương số đóng phim cho quân đội Mỹ. Phim này không chiếu ở VN. Cuối năm sinh con gái đầu lòng
- Năm 29 tuổi hạn đến cung Điền. Tuy gặp Liêm Phá, Tang Hỏa, Song Hao nhưng có Tuần án ngữ, cho nên những hung tinh không tác họa mạnh mẽ. Nhờ lưu đại hạn vào cung Tài trực chiếu với mốc đại hạn, có Cự Nhật, tả Hữu, Quang Quý, Sinh Vượng hợp với Khôi Việt chiếu Tiểu hạn cho nên đương số vẫn tiếp tục đóngphim Người Cô Đơn cho Hoàng Thi Thơ
- Năm 30 tuổi, 2 hạn trùng phùng ở Phúc Đức, lưu đại hạn vào cung Tử tức, hội nhiều hung tinh như Kiếp, Sát, Thiên Không, Song Hao, Không Kiếp Đà Hòa, Tang, Thương, Cô Quả, hồng Đào, Âm Dương, Thai. Năm nay sóng gió gia đình bùng dậy mãnh liệt, mà tâm hồn đương số cũng biến chuyển về những chiều hướng thật lãng mạn. Nhờ có Tuần hạn chế và nhờ có Khoa Quyền Lộc hội Cơ Lương ở Phu chiếu cho nên sóng gió rồi cũng qua, tâm hồn có nổi loạn rồi cũng trở lại bình thản. Đương số lại sống trong vòng tay hạnh phúc của chồng con vào cuối năm
- Năm 1973, 31 tuổi, hạn đến cung Phụ mẫu, lưu đại hạn vô cung Phu. Năm nay hạn có Kiếp Không, hình Kị, Kình Đà, Thương Sứ, Thái Tuế, Đẩu quân. Gốc đại hạn có Cô Quả ngộ Thiên Không, Kiếp sát, lưu đại hạn gặp tướng Phục, La Võng, Linh tinh, đương số phải trải qua 1 cơn bão tố lung lay đến tận gốc rễ hạnh phúc gia đình vào những tháng Giêng, 5,7. Chẳng những vậy mà torng những chuyến đi lại bằng xe cộ, cũng phải đề phòng tai nạn vào những tháng đã nêu trên (vì hạn có Mã lưu niên ngộ Đà cố định và Đà lưu niên ở hợi)
- Và liên tiếp trong 2 năm, hạn vào cung ảnh hưởng của hung tinh, thiếu cát tinh hóa giải (mệnh viên, huynh đệ), sóng gió hạnh phúc vẫn còn bùng nổ bất ngờ. tuy nhiên, nếu trong những năm nay đương số phải xa nhà vì đóng phim thì nhờ đó, bão tố có thể lắng dịu và cuộc sống vợ chồng còn có thể kéo dài. Đến năm 34 tuổi, hạn vào cung Phu mới có thể tạm yên

Thanked by 2 Members:

Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Diễn Đàn Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |