← Home

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Chọn một chủ đề trong danh sách, hoặc tìm một chủ đề

Chủ đề Trợ giúp

 1. Cách làm thẻ Hội viên

  Cách nào để làm thẻ Hội viên và quyền lợi của Hội viên

 2. How to Register

  How to register and the added benefits of being a registered member.

 3. Đăng nhập và Đăng xuất

  Làm cách nào để Đăng nhập và Đăng xuất khỏi diễn đàn. Cách nào để vào diễn đàn bằng nặc danh mà tên không hiển thị trên danh sách người đang có mặt trên diễn đàn. Khi quên mật mã thì phải làm gì.

 4. Logging In and Out

  How to log in and out from the board, how to remain anonymous and not be shown on the active users list and what to do if you forget your password.

 5. Bố trí

  Cách thay đổi thông tin liên lạc, hồ sơ cá nhân, biểu tượng, chữ ký, chọn ngôn ngữ và giao diện.

 6. Your Settings

  Editing contact information, personal information, signatures, board settings, languages and style choices.

 7. Chủ đề và diễn đàn

  Hướng dẫn cách đến những diễn đàn, mở chủ đề mới, đăng bài và bình chọn.

 8. Topics and Forums

  A guide to forums, topics, posts and polls.

 9. Đăng bài

  Hướng dẫn về những chức năng sẳn có khi đăng bài viết hay gởi tin nhắn. Cách viết bài, sửa bài, cách bình chọn và cách đăng hình hoặc hồ sơ đính kèm.

 10. Posting

  A guide to the features available when posting or sending messages. Including the post editor, polls and attachments.

 11. Tin nhắn riêng

  Làm cách nào để gởi tin nhắn, theo dõi, thay đổi hộp thư và lưu trữ.

 12. Personal Messenger

  How to send personal messages, track them, edit your messenger folders and archive stored messages.

 13. Hội viên

  Hướng dẫn cách tìm danh sách hội viên, hồ sơ cá nhân, chú thích, kết bạn và liên lạc với hội viên.

 14. Members

  A guide to the member list and member profiles, including profile comments, adding friends and contacting members.

 15. Tìm kiếm

  Làm cách nào để tìm kiếm.

 16. Searching

  How to use the search feature.

 17. Liên lạc với Ban Điều Hành

  Muốn biết ai trong Ban Điều Hành thì tìm ở đâu?

 18. Contacting the staff

  Where to find a list of the board moderators and administrators.

 19. Lịch

  Lịch trình liệt kê những sự việc trong diễn đàn.

 20. Downloads

  A guide to using the download manager.

 21. Tải xuống

  Hướng dẫn cách tải về.