Jump to content

Chủ đề Trợ giúp: Tải xuống


The download manager can be used to download available files or upload files yourself. To access it, click the "Downloads" tab at the top of any page.

Viewing Categories
Downloads are separated into categories - when you first go to the download manager you will see a list of categories. Click on any category name to view the files in that category.

Some categories may have sub-categories. When you are in the category, you will see a list of files within that category. You can click on any file to view and download it.

Random Files
You may see a strip at the bottom containing random files in the download manager. You can click on any file to view or download it.

Statistics
Below the category list, you can see statistics of the download manager, such as who is currently viewing the system, the total number of files, the total number of downloads, and the newest file. There are also links to see the files uploaded today and all new files.


Viewing and Downloading Files

File Information
When viewing a category, you will see basic information such as who uploaded it and when, a screenshot (if supplied by the person who submitted the file), and the number of downloads it has had. Below this, you will see a full description of the file.

Downloading
To download the file, press " Download File".

If you would like to know how long a file will take to download, you can press the "Estimated Download Times" link in the file information section which will display a pop-up showing estimated download times for different internet speeds.

Ratings
You may be able to rate a file by selecting one of the stars at the top of the page. After rating, you may be able to change your rating by selecting a different star. In some cases, the stars may not be shown or you may not be able to click on them.

Favorites
You may be able to add a file to your favorites by pressing the " Add to favorites" link. If a file is already in your favorites, this will be replaced with a " Remove from favorites" link. You can view and manage your favorites in the downloads section of your settings panel.

Sharing
You can email a link to the file to your friends by pressing the icon. This will bring up a box that will allow you to type in your message. When you are ready, press Send Email to send it.

Comments
At the bottom of the file's page, you will see any existing comments on the file - you can add a comment by pressing the " Leave a comment" button, and you can use the "Reply", "Report" and "Multiquote" links, and the Fast Reply box, just like in the forums.


Adding Files
If you have permission to upload your own files, you can press the " Upload File" button from anywhere in the download manager. You can select a category to enter the file into if you were not already viewing one, then enter the file name and description.

Normally, you will upload a file from your computer. To upload your file, press the button. A box will appear for you to select the file on your computer that you want to attach. Select the file you want to upload.

You may alternatively be able to enter a URL to your file. You can instead use this to submit your file if the option is available.

Repeat the process for uploading a screenshot. Screenshots may be compulsory or optional - if you do not upload a screenshot, a "No Screenshot" message will be shown when viewing your file.

When you are ready, press Add Submission.

It is important that you do not press the Add Submission button more than once. If your file is large, it will take a while for the file to finish uploading - please be patient during this period.

Once you file has been uploaded you will be taken to it - be aware that you may need to wait for your file to be approved.

You may, after submitting your file, be able to edit or delete it by pressing the " Edit file" and " Delete file" buttons respectively. Edits may also need to be approved.


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |