Jump to content

Diễn đàn Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật tạm đóng cửa !

Thông báo đến toàn thể Quý hội viên,

Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì diễn đàn TVLS đang bị sự cố nên không truy cập được. Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đang tiến hành xác định nguyên nhân và thời gian khắc phục sự cố. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho Quý hội viên trong thời gian sớm nhất có thể.

Việc quan trọng vui lòng liên hệ: tuvilyso.org@gmail.com

Ban Điều Hành TVLS
Trân trọng.