Jump to content

Advertisements
Tản mạn mệnh lý ...


119 replies to this topic

#1 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 18/01/2017 - 17:35

Tị nguyệt :

Thằng anh, [ tị dậu ] tam hợp Hoả chế kim, mệnh Thất sát cư ngọ.
Thằng em, [ sửu tị ] củng cục sửu thổ hối hoả sinh kim, phúc Tử vi Thất sát cư tị.

Thanked by 2 Members:

#2 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 19/01/2017 - 11:38

Kim mộc thuỷ hoả thổ, thì hoả chủ sắc dục. Có câu "hoả dục đốt thân", hoả là hoả, thân là chủ thận thuỷ, là tượng Không Kiếp.

Thanked by 3 Members:

#3 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 20/01/2017 - 20:02

Tham lang cư tí, phiếm thuỷ đào hoa.
Tham lang cư ngọ, mộc hoả thông minh.

Tham lang tí ngọ cùng rơi vào thế hãm, nhưng tí ngọ thuỷ hoả mà dẫn cục khác nhau.

Thanked by 2 Members:

#4 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 21/01/2017 - 13:16

Tử vi, âm thổ, tôn quý chi tinh. Tượng Kỷ phối Bính, Khôn phối Ly.

Dần, tị ngọ mùi dương minh cung, chứa hoả thổ nâng đỡ khí lực và đem lại tính tôn quý cho Tử vi, là hợp cục.

Thanked by 1 Member:

#5 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 23/01/2017 - 10:01

Canh kim ngoan trọc, kỵ đa kỵ vượng, hỉ hoả khắc chế vi dụng.Thanked by 1 Member:

#6 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 23/01/2017 - 13:18

Thìn tuất Mậu thổ trọng.

Phá quân lâm thìn tuất, thổ vượng khắc thuỷ.
Thất sát lâm thìn tuất, thổ trọng mai kim.
Tham lang lâm thìn tuất, giáp mộc khơi thổ.

Hỏi: Vũ khúc lâm thìn tuất sao lại miếu vượng ? Kình dương lâm thìn tuất sao nhập miếu ? Thất sát lâm thìn tuất là miếu hay hãm ?

Thanked by 1 Member:

#7 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 23/01/2017 - 17:13

Tử vi cư mùi, hoả thổ vượng chế thuỷ, Tử vi chế được Phá quân
Tử vi cư sửu, thổ ẩm tòng thuỷ, Tử vi thuận theo ý hướng của Phá quân

Thanked by 1 Member:

#8 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 25/01/2017 - 11:49

Lộc Quyền là trạng thái sinh vượng, không phân cát hung. Tuy nhiên Lộc là trạng thái sinh có tính chất hài hoà mà thiên về cát, còn Quyền là trạng thái vượng dễ cực đoan mà thiên hung. Quyền cần Khoa giải, nếu đi với Lộc nhất định một hướng sinh vượng thì cần chính tinh cát đủ lực trấn sát tinh.

Kị là trạng thái tàng ẩn, cát tàng ẩn thì được thanh tịnh, pha tạp sát thì ẩn không xong, hoặc thành tượng bị ép phải ẩn, là hung tượng.

Thanked by 1 Member:

#9 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 27/01/2017 - 12:30

Trích: Tam nguyên, cơ sở đoán mệnh.

Mệnh cục mạnh hay yếu dựa vào tam nguyên, là xem xét can lộc, chi mệnh và nạp âm, tam nguyên đều được phân tách theo vị trí vượng suy.

Đoạn này đã giải thích thế nào là đoán mệnh, tức là thông qua việc phân tích trạng thái vượng hoặc suy của can lộc, chi mệnh, nạp âm để dự đoán tương lai. Trong mệnh cục của con người, lấy can tượng trưng cho tài lộc (nên gọi là can lộc), địa chi tượng trưng cho bản mệnh con người (nên gọi là chi mệnh), lấy nạp âm tượng trưng cho cung thân và cung mệnh. Can lộc, chi mệnh, nạp âm gọi chung là tam mệnh hay tam nguyên.

Thiên can chủ về danh lộc, quyền quý, là cơ sở của chuyện ăn mặc, sinh hoạt.
Địa chi chủ về vàng bạc châu báu, tích luỹ của cải, là cái gốc của được mất, hưng thịnh hay suy bại của con người.
Nạp âm chủ về tài năng, công dụng và tri thức, là cội nguồn của nhân luân thân thích.

Thiên can là lộc thiên nguyên, cho nên chủ về cội nguồn hiển quý, tước lộc, ăn mặc. Địa chi là tài mệnh của địa nguyên, mệnh vận con người đến địa chi là bắt đầu lập ra hình tượng, cho nên chủ giàu nghèo, vận động, hưng thịnh hay tàn lụi. Nạp âm là thân mệnh của nhân nguyên, cho nên chủ về trí tuệ hiền hay ngu, dung mạo xấu hay đẹp, về tài năng và lòng độ lượng. Thường là nạp âm có khi sinh trợ ta, có khi khắc ta, giữa nạp âm và ta sẽ có sinh khắc yêu ghét, cho nên đó là nhân luân thân thích.

Thanked by 3 Members:

#10 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 27/01/2017 - 16:58

Nguyên văn: Trí xuất hiện theo nghĩa, trí thịnh thì nghĩa ẩn tàng.

Chú giải trong Tứ khố toàn thư: Trí là thuỷ, nghĩa là kim. Kim sinh thuỷ, thuỷ thịnh thì kim ẩn tàng.

Giải thích: Trí là thuỷ, nghĩa là kim, vì thế nên trí xuất hiện theo nghĩa là chỉ Kim sinh thuỷ, thuỷ xuất hiện theo kim. Trí thịnh thì nghĩa ẩn tàng, là chỉ Thuỷ nhiều thì Kim bị giấu đi, cũng chỉ về người có quá nhiều trí tuệ thì đạo nghĩa sẽ bị che lấp vậy.

Thanked by 1 Member:

#11 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 31/01/2017 - 12:57

Can lộc, thiên nguyên: Tứ hoá ( Lộc tồn, Khôi việt )
Chi mệnh, địa nguyên: Cung mệnh
Nạp âm, nhân nguyên: Sao

"Phát triển bền vững", Phát triển là Can lộc, Bền vững là Chi mệnh.

Một người tài năng ( sao cát đắc trợ tá ), toạ nơi miếu vượng lánh không vong ( đúng vị ), gặp được khoa quyền lộc khôi việt ( can lộc ), thì thành bộ ba Thiên Địa Nhân hoàn chỉnh.

Thanked by 1 Member:

#12 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 01/02/2017 - 08:17

Thất sát có 3 tổ hợp chính: Tử sát, Liêm sát và Vũ sát.

Tử sát là tổ hợp quyền lực, uy lực mạnh do được Tử vi thổ không ngừng bồi đắp sinh kim. Thổ của Tử vi lại có khả năng bao trùm vạn vật, ký thác trong bốn mùa, lại có tính chất nuôi dưỡng, cho nên tượng là Đại quý nhân, Thất sát gặp được thì rất quý. Đại quý nhân thì kị Lục sát, mất đi khí chất tôn quý lại còn biến cách.

Vũ sát là tổ hợp rất tích cực, kim âm và dương giao hoà tương hỗ lẫn nhau tạo nên lực xung kích khá mạnh, con người nhiệt huyết, quả đoán, thiết thực, nhưng có phần độc đoán mà không nhìn sâu xa, mất đi khí chất lãnh đạo.

Liêm sát là tổ hợp "hoả rèn kim", hoả kim là danh khí nên tượng về thanh danh. Hoả của Liêm trinh tượng văn minh ánh sáng dùng để thuần phục tính cố chấp ngoan cố của Thất sát, khi thành cách tổ hợp sẽ tạo nên con người thuần chính cương trực, khi phá cách Liêm Sát đều gia sát thì hoả kim giao chiến, hung tính không phải nhỏ.

Tử - Vũ - Liêm, thổ kim hoả, ba sao ba ngũ hành mà khi phối với Thất sát sẽ ra những tính chất đặc thù khác nhau.

Do Tử vi là thổ tượng quý nhân, nên trong tổ hợp Tử sát tại dần thân tị hợi, thì hợi không nhập cách, Thất sát tại tị thân là tốt nhất. Tử vi gặp tứ sát thì Quý nhân có tính võ lực, hay kinh thương, Tử vi gặp không vong thì Quý nhân nhập đạo hay tổ chức nghiên cứu, Thất sát dựa thế lực Quý nhân cũng theo đó mà biến cách.

Do Liêm trinh là hoả, cho nên Liêm sát tại mùi đắc cách, sửu kém hơn, thìn tuất cũng có khác biệt. Vũ khúc kim, nên mão dậu nhị cung Vũ sát tương đồng, kim khí mạnh và không chuyên, cần được chế hoá.

Thanked by 1 Member:

#13 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 02/02/2017 - 17:20

Trong tứ mộ cung thìn tuất sửu mùi thì Sửu mùi là đất Quý nhân, còn Thìn tuất là nơi mọi Quý nhân đều xa lánh.

Mệnh thân vận nhập Thìn tuất như bị Thiên la Địa võng giăng lưới giam hãm, tạo nên lực xung kích, đấu tranh khá mạnh.

La võng đặc biệt có tác dụng giam hãm với mệnh thuỷ nhập mộ tại Thìn, hay hoả mệnh nhập mộ tại tuất.
Kim mệnh không chịu đựng sự giam hãm mạnh của La võng, nên Vũ, Sát, Kình cư thìn tuất lực xung phá rất mạnh.

Thanked by 1 Member:

#14 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 06/02/2017 - 15:18

Tham lang, âm thuỷ sinh dương mộc. Thể của nó là âm thuỷ nên tính âm khá nặng, cần dương khí điều hoà. Hoả là đại biểu của dương, Thổ sinh ra từ hoả cũng tích dương, Kim tuy bề ngoài là âm lạnh nhưng khí dương cứng rắn bên trong, cho nên Tham lang gặp Hoả linh, hoặc gặp Vũ khúc tại tứ thổ cung là đắc cách.

Thanked by 1 Member:

#15 AnKhoa

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6524 Bài viết:
 • 15034 thanks

Gửi vào 16/02/2017 - 17:35

Noted.

Posted Image


Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Diễn Đàn Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |