Jump to content

Advertisements
thêm mắm thêm muối


32 replies to this topic

#31 cauBao

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 37 Bài viết:
 • 14 thanks

Gửi vào 20/08/2016 - 23:43

Thiên hạ thái bình
Thiên thăng loạn binh.
Man thư, với nghĩa nhà Hán tạo ra, chỉ có tính cục bộ, chứ không giết được chết học thuật. Qua nhiều thời đại, học thuật Việt dần mất, tư tưởng văn hóa chịu ảnh hưởng Trung Hoa, học thuật cũng theo vậy. Về giá trị học thuật phương đông tôi không bàn đến, bài này, tôi gợi mở đến bạn đọc vài điểm nhấn của thuyết Âm Dương ngũ hành được tái lập lại bởi chú Thiên sứ Nguyễn vũ tuấn Anh thông qua Văn hóa dân gian Việt. Tôi cũng công nhận " thuyết " mà chú Nguyễn vũ tuấn Anh và các cộng sự của chú là chuẩn đề để giải thích thế giới, tất nhiên là chỉ "thuyết " thôi, còn nội dung giải thích "thuyết " của chú và cộng sự cần nhiều thời gian xem xét thêm . Cái sự việc này, tôi mới nhận thức được khi lấy ví dụ về Điểm. Một điểm chỉ xác định được bởi một điểm thứ hai. Tôi nhận ra khi có hai điểm, thì Một chủ thể có nội tại là hai điểm với không gian và thời gian chuyển động xung quanh hai điểm được tạo thành.
Tôi viết "thuyết " :
Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghĩ sinh tứ tượng, biến hóa vô cùng.
"Thuyết" có tên Âm dương ngũ hành hay Huynh đệ trường tồn. "Thuyết" lý giải mọi sự vật hiện tượng qua diễn biến năm hình trạng tương tác của hai chủ thể trừ tượng Âm Dương
Trong quá trình tu Đạo, tu giả gặp gỡ nhiều hiện tượng hay sự vật mà tu giả phải nhận thức và giải thích để phá vỡ cái chấp mê của tu giả. "thuyết " giúp tu giả phá giải chấp mê. "thuyết" là một công thức cho tu giả.
Trong "thuyết " :
_ thái cực diễn tả "cái " mà không chứa tính chất ,tính cách của "cái "
ví dụ về số "0". số "0 " vừa là số vừa không phải là số. Số "0" là số vì nó diễn tả điểm khởi đầu của dẫy số tự nhiên. Số "0" không phải là số vì nó không có nội hàm diễn tả. Bạn đọc nhìn một cái thước kẻ sẽ thấy, nội
hàm của số "1" được diễn tả từ số 0 đến số 1, nội hàm của số "2" được diễn tả từ số 0 đến số 2, còn số "0" không có nội hàm diễn tả, nên nó không phải cái gì cả. Thái cực giống số "0", dùng diễn tả điểm bắt đầu nhưng không chứa tính chất, tính cách gì.
_ Lưỡng nghi diễn tả hai hình thái nhận thức được, giả đặt là Âm Dương
_ Tứ tượng, chỉ năm hình tướng trạng thái tương tác Âm Dương.
gồm : phong châu tượng, lôi châu tượng, điện châu tượng, vũ châu tượng, vân châu tượng( vân tượng bao chùm bốn tượng, bằng cách (ẩn trong mỗi tượng)
_ Biến hóa vô cùng, chỉ vô tận biến hóa
"thuyết" diễn tả bản thể chân như của vật, cũng diễn tả dụng thể vô thường của vật. Bạn đọc nhìn tổng thể "thuyết" đó là bản thể, vạn vật đều được giải thích bởi âm dương. Và nhìn chi tiết trong "thuyết" từ thái cực, "cái" mà không phải "cái", là hư; đến lưỡng nghi tứ tượng, hình thể thực dụng, là cái gì đó, là thực; đến biến hóa vô cùng, không xác định được là cái gì, là hư, là dụng thể vô thường của "thuyết", sinh ra có âm dương.
Theo tư tưởng lão tử trong đạo đức kinh, có khái niệm Vô cực, vô cực cũng là khái niệm sinh thái cực trong "thái cực đồ thuyết" của Chu tôn Di, tôi không bàn luận khái niệm Vô cực của hai tác giả. Chỉ lưu ý bạn đọc, hiện tại, trên vi_wikipedia viết : Thái cực (太極) là một thuật ngữ
triết học Trung Hoa miêu tả tính
toàn thể không hề phân chia của
trạng thái hoàn toàn sơ khai hoặc
để nói về tiềm năng vô tận, trái
ngược với Vô cực (無極)- nghĩa là
không có bắt đầu, không có kết
thúc. Nếu viết như wiki, thái cực và vô cực không hề trái ngược nhau, không hề phân chia đồng nghĩa với không có bắt đầu và không có kết thúc. vì trạng thái hoàn toàn sơ khai không hề phân chia nên trạng thái hoàn toàn sơ khai không có bắt đầu và không có kết thúc.
Có một tư tưởng bao la, muốn biết trước khi thế giới hay vũ trụ bao la hình thành như bây giờ, là cái gì?! .
Xin trả lời : theo thuyết âm dương ngũ hành hay huynh đệ trường tồn thì trước khi có thế giới hay vũ trụ bao la hình thành như bây giờ là thế giới hay vũ trụ bao la giống hệt thế giới vũ trụ bao la bây giờ, tại sao.
Bạn đọc thấy con vịt đẻ ra con gà hay con vịt, chắc chắn con vịt. Con người đẻ ra con người hay cục gạch, chắc chắn là cục gạch... không thể... là con người mới đúng. Vậy trước khi thế giới vũ trụ bao la này hình thành như bây giờ là cái gì, cục gạch, con vịt, con người hay con gì mà chúng ta chưa biết tới, sinh ra thế giới vũ trụ bao la này... bạn đọc chú ý, có ý kiến :con cá không thể sinh ra con chim, nhưng con cá tiến hóa thành chim. con cá tiến hóa thành chim và con cá không sinh ra chim là hai con khác nhau. Và phải có thế giới âm, thế giới dương chứ, thế giới âm và thế giới dương là hai phần cần thiết tạo ra thế giới này. Nói tóm lại các luồng ý kiến này không nhận thức được đứa bé hai tuổi khác chính nó khi hai mươi tuổi, mà chỉ thấy con tôi khác con anh chứ không có gì giống nhau, hay họ công nhận ghép nội tạng được cho hai người nhưng? không công nhận hai người giống nhau vì nếu họ giống nhau thì họ là một thể trong cái vĩ đại hơn

#32 cauBao

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 37 Bài viết:
 • 14 thanks

Gửi vào 01/09/2016 - 21:16

Pháp và nhiều hơn.
Tôi đã chia sẻ với bạn đọc về "thuyết", bài này tôi viết về "pháp" và vài khái niệm khác.
1-"Pháp" là cách gọi "thuyết" ẩn hiện trong mỗi vật, hay nói bất kỳ cái gì trên giới này đều coi là "pháp". Lý giải "pháp" chiêm nghiệm được "thuyết", chiêm nghiệm "thuyết" lý giải "pháp". Trong quá trình tu luyện, bất kỳ hiện tượng diễn biến trong cơ thể tu giả, là "pháp", mà tu giả nhận thức được đều lý giải được bởi "thuyết". Gọn lại "pháp" là mọi thứ mà, giúp tu giả giải thoát các "niệm" hiện hữu trong tư tưởng nhận thức tu giả. Bất kể cái gì, từ kinh điển của các tôn giáo đến truyền hình, báo chí, internet, cây, quả các loại, luật pháp..vv. sách tình yêu, kinh tế, khoa kọc.vv..vì mọi vật đều ẩn chứa "thuyết" trong nó.
_ "thuyết":
thái cực sinh lưỡng nghi,
lưỡng nghi sinh tứ tượng,
biến hóa vô cùng.
_ và "pháp" là vạn vật mà diễn tả, lý giải được bởi "thuyết". Vì "pháp" là "thuyết" được bao bọc bởi cơ thể của vật bất kì, ẩn trong vật nên gọi "thuyết" là "pháp".
2- Vô tự thiên thư. là một khái niệm trừu tượng tả tất cả tri kiến thế giới chứa trong quyển sách trời. Triết lý của Vô tự thiên thư là, mọi vật trên giới này đã sẵn có, tu giả đọc "thiên thư" để nhận thức mọi vật. Cụ thể, tại sao? các nhà khoa học phát kiến ra các định luật định lý khoa hoc được, vì nhà khoa học đọc được vô tự thiên thư. Các nhà khoa học không tạo ra định luật định lý khoa học, các định luật định lý khoa học có sẵn từ trước, trước khi các nhà khoa học phát kiến ra chúng. Các nhà khoa học tìm ra tri thức, không sáng tạo tri thức. Tri thức là có sẵn, viết đầy đủ trên "thiên thư", tu giả cũng cần biết cách đọc "thiên thư".
Khái niệm vô tự thiên thư là một khái niệm cốt lõi của tu Đạo. Không ai tu thành Đạo mà không biết đọc "thiên thư". Tương đương khái niệm Vô tự thiên thư, trong Đạo Phật là khái niệm Tỉnh giác, Phật tử thuộc bao nhiêu kinh điển Phật giáo, chưa Tỉnh giác, chưa thành Phật; khi "tỉnh giác", Phật tử đọc kinh điển Phật giáo chỉ để nghiệm chứng.
3- Chuyên Nhất. là khái niệm tìm về điểm ban đầu của vạn vật. Bạn đọc nhìn các số tự nhiên trong toán học, điểm khởi đầu các số là đâu?, là số "0", các số âm và số dương đều bắt đầu từ số "0". Rõ hơn, tu gia tìm về điểm ban đầu của sự sống, cũng là điểm ban đầu của sự chết. Phật giáo gọi điểm này là định.
4- Thiên tính. là bản thể tính cách con người, đối lập là nhân tính hay phàm tính là biến thể tính cách con người, biến thể thì rất đa dạng hay vô tận dạng. Xã hội hiện tại, cơ bản không tồn tại thiên tính, không thiên tính đồng thiên thăng, nên loạn binh đao khắp mọi nơi. Bao giờ, thiên tính chủ đạo trong xã hội, đồng thiện hạ, khi đó vạn vật sống trong thái bình.

Thanked by 1 Member:

#33 cauBao

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 37 Bài viết:
 • 14 thanks

Gửi vào 28/01/2017 - 02:51

Năm mới tới, Xuân tơi tới.
Tâm tươi mới, Tình phơi phới.
Viết đôi dòng tỏa ước mong chĩu lòng.
Việt tộc cơ trời hội tụ,
Lãnh thiên mệnh phá mây mù nhận chỉ.
Mình ta sao trời cô quạnh,
Tu đến dờ vẫn chưa sáng sao giờ.
Tôi có nhiều điều muốn viết, chỉ đằng một lỗi, không sao xác định được thời điểm, đành, úp úp mở mở, nhốn nháo viết vài thứ, bạn đọc nào dư phước tụ đủ duyên, hội phần nào cứ tự nhiên; bạn nào thấy chướng mắt, hoan hỷ mà bỏ qua cho, chỉ là tôi chưa đủ trí khôn thôi.
"Thái cực", viết thế nào cũng không thông, mù mờ vô định, vậy mà, nhiều sách tu Đạo viết " trở về với Thái cực" là có ý gì? nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không giải nghĩa, vì giải nghĩa thì rất dài mà đọc lại không thấy trọng tâm, đành chuyển qua chủ đề khác. Khi bạn đọc hiểu thấu rõ cái tôi xắp viết, tất chắc hiểu rõ "thái cực", cái chủ đề tôi xắp viết, cũng kỳ ảo phi thực, đành tùy duyên bạn đọc.
Trong mỗi con người, có Âm Dương, có Phàm tánh và Thiên tánh; như Âm Dương, thiên tánh hiện phàm tánh ẩn, thiên tánh ẩn phàm tánh hiện, một cái là thực thì cái kia hư. Bản chất, cả thiên tánh và phàm tánh đều là tánh con người ta cả, nhưng vì lý do nào đó bị phân thành hai tính cách bậy vậy, xa rời với Mẫu. Lại nói Mẫu, viết kỹ càng về Mẫu sẽ gây tò mò cho bạn đọc, nên bỏ qua, bạn nào.tu đến nhất định sẽ nhận thức được không sai, vì hiện Mẫu có sẵn trong mỗi người rồi, từ xưa tới nay vẫn vậy. Chỉ là, tự con người chối bỏ Mẫu mà thôi, để hiểu "Mẫu" và "thái cực", bạn đọc phải nắm bắt được thiên tính bên trong bạn, làm cho thiên tính hiện diện trong bạn. Khi thiên tính hiện diện, những điều bạn muốn biết đều sẽ biết.
( còn tiếp , tại bây giờ là 3 giờ sáng ở hà nội)

Sửa bởi cauBao: 28/01/2017 - 02:55


Thanked by 2 Members:

Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Diễn Đàn Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |