Jump to content

Advertisements
Tứ trụ Viên Thế Khải


39 replies to this topic

#1 DaoHongLocTang

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1001 Bài viết:
 • 1155 thanks

Gửi vào 29/07/2012 - 19:16

Hôm nay đọc TBCT được bát tự này mà không hiểu nghĩa, hi vọng anh em giải nghĩa giùm
3. Viên Thế Khải

Kỷ Mùi / Quý Dậu / Đinh Tỵ / Đinh Mùi

Hạng Thành Bát Tư. triêm giả đán dĩ độc sát quý chi, hoặc mỹ kỳ thực tiên sát hậu, hoặc tài xưng kỳ củng lộc. Dư tường gia thôi cứu, nhi hậu chi thử tạo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnPhải chăng ý là tứ trụ độc sát là quý hiển phải bảo vệ sát?
Độc sát có phải là 1 cách quý trong tứ trụ ko?

#2 DaoHongLocTang

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1001 Bài viết:
 • 1155 thanks

Gửi vào 29/07/2012 - 22:34

Ai dịch đoạn này hộ cái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnMậu tuất thìn kỷ tứ thổ , thương quan trọng , nhi thời phùng hợi thủy độc sát , dĩ sát vi dụng , thân vận tiết thổ sanh thủy vi mỹ . Chí cục vị chi , hợi mão mùi ám hiệp mộc cục , chế thổ nhi vệ sát , khoa giáp liên đăng ; chí giáp ngọ chi , giáp kỷ hiệp thổ hóa thương . Lưu niên kỷ tị xung khứ hợi thủy , bất lộc


Phải chăng là thương quan mậu gặp độc sát chi giờ thì dùng Tài chế Thổ Vệ Sát?

Thanked by 1 Member:

#3 Durobi

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4110 Bài viết:
 • 17563 thanks

Gửi vào 29/07/2012 - 22:45

4 thổ là Mậu\Thìn\Tuất\Kỷ, Thương Quan nhiều, mà trụ giờ có Hợi thủy là Sát duy nhất, lấy Sát làm dụng thần, vận Thân tiết thổ sinh thủy rất hay. Đến vận địa chi Mùi thì trong cục thành Hợi Mão Mùi ám hợp mộc cục, chế thổ bảo vệ Sát, thi đỗ liền liền ; Đến vận chi Ngọ, Giáp Kỷ hợp thổ hóa ra Thương Quan. Lưu niên Kỷ Tị xung đi Hợi thủy nên không còn lộc nữa (ý là "ngủm củ tỏi"). :lol:

#4 DaoHongLocTang

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1001 Bài viết:
 • 1155 thanks

Gửi vào 30/07/2012 - 08:44

Thanks Du, cho Sa độc sát có phải là kiểu "Nhất sát thanh thấu" trong nữ mệnh ko? Nếu là Nam mệnh thì phú quý thế nào? Nữ thì lấy chồng phú quý nếu thân cường nhưng Nam Độc Sát thân cường thì có phải ngoại cách ko? Khi đó dụng thần phải bảo hộ cho sát (tức dùng tài sát ấn) là đúng hay sai?
Tại sao sát là ác thần mà độc sát lại quý? Cần bảo vệ

Sửa bởi thiensa1000ff: 30/07/2012 - 08:55


Thanked by 3 Members:

#5 Durobi

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4110 Bài viết:
 • 17563 thanks

Gửi vào 30/07/2012 - 09:07

Gặp Sát hay Quan việc đầu tiên xem nhật chủ có gánh nổi không, tiền đề của nó là Quan và Sát phải vượng, Quan/Sát nhược thì phải "bổ", lúc đó thì khỏi bàn tới chữ "gánh" được nữa vì nhược hơn nhật chủ mà. Trong tình huống bình thường thì Quan/Sát có hai mặt đối lập, lúc thân có thể gánh được thì bản thân mình thể hiện tính cách của Quan/Sát ra ngoài, lúc không gánh được thì điều kiện bên ngoài sẽ hình thành một thứ áp lực, ước thúc lực với mình. Xem có gánh được Quan/Sát không sẽ quyết định sự phú quí bần tiện của nhật chủ.
Độc Sát mà Sát có Tài sinh hoặc có lệnh tháng là Sát thì cũng trở nên rất mạnh, nếu nhật chủ có Thực ở cạnh chế Sát hoặc Ấn hóa Sát thì rất quí, nhưng nhật chủ trước tiên cũng phải mạnh tương đương với Sát.
Sát cách còn những trường hợp như Thương Quan hợp Sát, Nhận địch (kháng) Sát, Kiếp hợp Sát ...

Sửa bởi Durobi: 30/07/2012 - 09:14


#6 DaoHongLocTang

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1001 Bài viết:
 • 1155 thanks

Gửi vào 30/07/2012 - 09:08

Bác Du ơi, Sa tìm mãi không ra cái bảng chia cách cục thuộc mà mấy hôm trc bác và Ngọa Long post, bảng dùng để định cách cục cho lá số ý, bác post lại cho Sa được ko?

Thanked by 2 Members:

#7 Tử Phủ Vũ Tướng

  Thái Dương

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 13538 Bài viết:
 • 50123 thanks
 • LocationThiên nhiên

Gửi vào 30/07/2012 - 09:09

Tính cách của Quan/Sát thể hiện ra ngoài ntn? Quan khác gì Sát?

Thanked by 3 Members:

#8 Durobi

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4110 Bài viết:
 • 17563 thanks

Gửi vào 30/07/2012 - 09:21

View Postthiensa1000ff, on 30/07/2012 - 09:08, said:

Bác Du ơi, Sa tìm mãi không ra cái bảng chia cách cục thuộc mà mấy hôm trc bác và Ngọa Long post, bảng dùng để định cách cục cho lá số ý, bác post lại cho Sa được ko?
Sẽ dịch rồi đưa lên sau. Cái đó gọi là bảng "Nhân nguyên tư lệnh ca quyết", chỉ có yếu tố tham khảo thôi, hiện nay thấy cũng chưa thích hợp để áp dụng hoàn toàn vô luận đoán.

Thanked by 2 Members:

#9 Durobi

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4110 Bài viết:
 • 17563 thanks

Gửi vào 30/07/2012 - 09:25

View PostTử Phủ Vũ Tướng, on 30/07/2012 - 09:09, said:

Tính cách của Quan/Sát thể hiện ra ngoài ntn? Quan khác gì Sát?
Quan nhiều thì xem như Sát.
Còn thể hiện ra ngoài nghĩa là người khác nể sợ mình, có uy với cấp dưới (trong trường hợp chế hóa được).

Thanked by 2 Members:

#10 binhlq

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPip
 • 556 Bài viết:
 • 652 thanks
 • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 30/07/2012 - 13:02

Ảnh và lá số Viên Thế Khải

Posted Image

Posted Image

Thanked by 4 Members:

#11 Durobi

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4110 Bài viết:
 • 17563 thanks

Gửi vào 30/07/2012 - 13:20

Ngày sinh của VTK nhằm ngày ÂL 20 tháng 8 năm Kỷ Mùi, giờ Mùi, mệnh VCD tại Dần.

Thanked by 3 Members:

#12 binhlq

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPip
 • 556 Bài viết:
 • 652 thanks
 • LocationĐông Hưng Thái Bình

Gửi vào 30/07/2012 - 16:31

View PostDurobi, on 30/07/2012 - 13:20, said:

Ngày sinh của VTK nhằm ngày ÂL 20 tháng 8 năm Kỷ Mùi, giờ Mùi, mệnh VCD tại Dần.

Kiểm tra lại phần mềm mà không phát hiện sai lỗi.
Phần mềm này có thể lấy chính xác nhiều lá số cổ.
Ví dụ lá số Minh Thái Tổ hội tụ đủ tứ khố Thìn Tuất Sửu Mùi

Posted Image


1. Thông tin chung:
Nam nhi Minh Thái Tổ sinh lúc 14:0 21/10/1328 tại GMT +08:00 . (Tức THỨ SÁU- Ngày 18-9 ÂL - Ngày Đinh Sửu - Giản hạ thủy - Nguyên Vũ Hắc Đạo - Sao Lâu - Trực Trừ - Lục Diệu Lưu Liên.).
Bát tự: Mậu Thìn - Nhâm Tuất - Đinh Sửu - Đinh Mùi.
Can hành quyền lúc sinh: Can Mậu.
Can tàng: Ất Quý Mậu - Tân Đinh Mậu - Quý Tân Kỷ - Đinh Ất Kỷ
Nạp âm của Năm - Tháng - Ngày - Giờ: Đại lâm mộc - Đại hải thủy - Giản hạ thủy - Thiên hà thủy.
Giải nghĩa Nạp âm Hoa giáp của năm sinh: Dương - Đại lâm mộc - Thìn đại biểu cho đất đai hoang dã, tỵ đứng ngôi thứ 6 trong địa chi. Mộc ở ngôi thứ 6 có lợi sinh cành lá xum xuê. Cây to xum xuê sinh ở nơi đất đai hoang dã mà gọi là Đại Lâm mộc.

Mong Durobi cho biết nguồn của VTK nhằm ngày ÂL 20 tháng 8 năm Kỷ Mùi, giờ Mùi, mệnh VCD tại Dần.

Thanked by 1 Member:

#13 Durobi

  Guru Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4110 Bài viết:
 • 17563 thanks

Gửi vào 30/07/2012 - 18:36

View Postbinhlq, on 30/07/2012 - 16:31, said:

Kiểm tra lại phần mềm mà không phát hiện sai lỗi.
Mong Durobi cho biết nguồn của VTK nhằm ngày ÂL 20 tháng 8 năm Kỷ Mùi, giờ Mùi, mệnh VCD tại Dần.
Ngày sinh dương lịch của Viên Thế Khải là ngày 16/9/1859 (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Dùng bất cứ lịch vạn niên nào chuyển đổi sang ngày âm lịch thì ta được ngày 20 tháng 8 năm Kỷ Mùi ! Ví dụ trang Âm lịch VN (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), và trang Nông lịch của TQ (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Kết quả ngày âm này cho thấy khác hẳn với kết quả ngày âm lịch của phần mềm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho ra là ngày 22 tháng 8 năm Kỷ Mùi (Dù rằng vẫn hiện ra bát tự đúng ?! Nhưng lá số Tử Vi thì không đúng ! Vậy thì phần mềm này có vẻ như bị lỗi ?!)

Sửa bởi Durobi: 30/07/2012 - 18:53


Thanked by 1 Member:

#14 quangdct

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1602 Bài viết:
 • 2785 thanks

Gửi vào 30/07/2012 - 18:59

View PostDurobi, on 30/07/2012 - 13:20, said:

Ngày sinh của VTK nhằm ngày ÂL 20 tháng 8 năm Kỷ Mùi, giờ Mùi, mệnh VCD tại Dần.
Posted Image

Sửa bởi quangdct: 30/07/2012 - 19:03


Thanked by 1 Member:

#15 Đinh Văn Tân

  Ban Điều Hành

 • Ban Điều Hành
 • 4003 Bài viết:
 • 9071 thanks

Gửi vào 30/07/2012 - 19:26

quangdtc, phần mềm nào hay ở Website nào, ập lá số độc đáo vậy ?

Thanked by 1 Member:

Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Diễn Đàn Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |