Jump to content

Advertisements

Tử Vi

Quy định:

- Hội viên đăng bài theo tinh thần hướng dẫn của Điều Lệ Phòng Học Thuật và NỘI QUY DIỄN ĐÀN.
- Hội viên đăng bài nhờ coi số trong Phòng (Học Thuật) Tử vi --> Treo bút 10 ngày.
- Bài viết có chèn lá số nhưng không gõ thông tin: giới tính, năm tháng ngày giờ, nơi sinh như ĐIỀU LỆ hướng dẫn --> Treo bút 15 ngày.
- Bài viết vi phạm các điều được nêu trong NỘI QUY hình thức nhẹ --> XOÁ không cần thông báo.
- Bài viết vi phạm các điều được nêu trong NỘI QUY hình thức nặng --> XOÁ bài + Treo bút từ 03 ngày đến VĨNH VIỄN.
- Hội viên nào vi phạm nhưng chối cãi, quanh co --> Tăng hình phạt gấp đôi.
- Hội viên nào cố ý vi phạm --> BAN nick VĨNH VIỄN + Khoá IP.

- Hội viên có 30 phút để sửa bài viết sau khi đăng.


Thông Báo

NỘI QUY DIỄN ĐÀN TỬ VI LÝ SỐ - cập nhật ngày 01/04/2014

  Posted by administrator
Thông Báo

Trở ngại khi gõ chữ Việt

  Posted by administrator

Diễn đàn con

Tử Vi Nghiệm Lý

Đây là phòng riêng dành cho hội viên tham gia Nghiệm Lý

  • 8 Chủ Đề
  • 53 Trả Lời
Hình ảnh
  • Bạn chưa có chìa khoá vào đây
  • By Thao911

TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975

Bộ sưu tập đầy đủ nhất về Tạp chí Khoa Học Huyền Bí trước 1975.

  • 342 Chủ Đề
  • 369 Trả Lời
Hình ảnh


  Chủ Đề Tác Giả Thống kê Bài Cuối

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới